Galerie odpovědí

Budoucnost - 8 - Práce, mds: 0.309842 Budoucnost - 7 - Peníze, mds: 1.2548 Budoucnost - 7 - Rodina, mds: 1.59082 Já - 6 - Partner, mds: 3.86194 Já - 6 - Žena, mds: 1.48812 Láska - 6 - Muž, mds: 2.86802 Láska - 6 - Dobro, mds: 2.11017 Láska - 6 - Peníze, mds: 3.44612 Láska - 6 - Radost, mds: 2.01078 Láska - 6 - Žena, mds: 1.22721 Dobro - 7 - Radost, mds: 0.990664 Otec - 6 - Budoucnost, mds: 2.07553 Otec - 6 - Práce, mds: 2.08833 Otec - 6 - Peníze, mds: 2.69226 Otec - 7 - Rodina, mds: 1.19274 Práce - 7 - Peníze, mds: 1.55797 Práce - 7 - Rodina, mds: 1.77865 Peníze - 6 - Muž, mds: 2.0776 Peníze - 6 - Úspěch, mds: 3.13807 Peníze - 7 - Rodina, mds: 1.66119 Peníze - 6 - Žena, mds: 2.53624 Partner - 6 - Žena, mds: 2.54295 SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 14Plusminusplus blizkeMuž propojení: MužMužMužMuž
Kombinovaný: 37%
Střed skupiny: 5 hodnot
Spojení: 76, 56%
Ambivalence: 287, 28%
Oblíbenost: 91, 79%
Plus abs: 14, 70%
Plus: 19, 73%
Minus: 5, 33%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 11Plusminusplus blizkeÚspěch propojení: ÚspěchÚspěchÚspěchÚspěch
Kombinovaný: 28%
Spojení: 69, 47%
Ambivalence: 334, 36%
Oblíbenost: 80, 64%
Plus abs: 11, 60%
Plus: 16, 59%
Minus: 5, 33%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 14Plusminusplus blizkeBudoucnost propojení: Práce Peníze Rodina BudoucnostBudoucnostBudoucnostBudoucnost
Kombinovaný: 68%
Skupin: 1
Spojení: 104, 91%
Ambivalence: 287, 28%
Oblíbenost: 89, 76%
Plus abs: 14, 70%
Plus: 19, 73%
Minus: 5, 33%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 11Plusminusplus blizkeJá propojení: Partner Žena
Kombinovaný: 29%
Skupin: 1
Spojení: 73, 52%
Ambivalence: 334, 36%
Oblíbenost: 73, 55%
Plus abs: 11, 60%
Plus: 16, 59%
Minus: 5, 33%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 22Plusminusplus blizkeLáska propojení: Muž Dobro Peníze Radost Žena LáskaLáskaLáskaLáska
Kombinovaný: 50%
Spojení: 76, 56%
Ambivalence: 148, 6%
Oblíbenost: 107, 100%
Plus abs: 22, 97%
Plus: 25, 100%
Minus: 3, 11%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 22Plusminusplus blizkeDobro propojení: Radost DobroDobroDobroDobro
Kombinovaný: 53%
Spojení: 69, 47%
Ambivalence: 109, 0%
Oblíbenost: 95, 84%
Plus abs: 22, 97%
Plus: 24, 95%
Minus: 2, 0%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 10Plusminusplus blizkeA propojení: AAAA
Kombinovaný: 22%
Izolovaná hodnota
Spojení: 58, 33%
Ambivalence: 353, 38%
Oblíbenost: 69, 50%
Plus abs: 10, 57%
Plus: 15, 55%
Minus: 5, 33%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 4Plusminusplus blizkeOtec propojení: Budoucnost Práce Peníze Rodina OtecOtecOtecOtec
Kombinovaný: 25%
Spojení: 81, 62%
Ambivalence: 687, 91%
Oblíbenost: 67, 47%
Plus abs: 4, 37%
Plus: 12, 41%
Minus: 8, 67%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 6Plusminusplus blizkeMatka propojení: MatkaMatkaMatkaMatka
Kombinovaný: 5%
Izolovaná hodnota
Spojení: 32, 0%
Ambivalence: 414, 48%
Oblíbenost: 50, 25%
Plus abs: 6, 43%
Plus: 10, 32%
Minus: 4, 22%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: -3Plusminusplus blizkeSmutek propojení: SmutekSmutekSmutekSmutek
Kombinovaný: -4%
Izolovaná hodnota
Spojení: 50, 23%
Ambivalence: 746, 100%
Oblíbenost: 45, 18%
Plus abs: -3, 13%
Plus: 8, 23%
Minus: 11, 100%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 14Plusminusplus blizkePráce propojení: Peníze Rodina PrácePrácePrácePráce
Kombinovaný: 68%
Skupin: 1
Spojení: 104, 91%
Ambivalence: 287, 28%
Oblíbenost: 89, 76%
Plus abs: 14, 70%
Plus: 19, 73%
Minus: 5, 33%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 14Plusminusplus blizkePeníze propojení: Muž Úspěch Rodina Žena PenízePenízePenízePeníze
Kombinovaný: 70%
Spojení: 110, 99%
Ambivalence: 326, 34%
Oblíbenost: 101, 92%
Plus abs: 14, 70%
Plus: 20, 77%
Minus: 6, 44%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: -6Plusminusplus blizkeMinulost propojení: MinulostMinulostMinulostMinulost
Kombinovaný: -6%
Izolovaná hodnota
Spojení: 45, 16%
Ambivalence: 345, 37%
Oblíbenost: 31, 0%
Plus abs: -6, 3%
Plus: 3, 0%
Minus: 9, 78%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 23Plusminusplus blizkeRadost propojení: RadostRadostRadostRadost
Kombinovaný: 58%
Spojení: 76, 56%
Ambivalence: 107, 0%
Oblíbenost: 103, 95%
Plus abs: 23, 100%
Plus: 25, 100%
Minus: 2, 0%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 6Plusminusplus blizkeRodina propojení: RodinaRodinaRodinaRodina
Kombinovaný: 61%
Spojení: 111, 100%
Ambivalence: 624, 81%
Oblíbenost: 81, 66%
Plus abs: 6, 43%
Plus: 15, 55%
Minus: 9, 78%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 11Plusminusplus blizkePartner propojení: Žena PartnerPartnerPartnerPartner
Kombinovaný: 31%
Spojení: 76, 56%
Ambivalence: 376, 42%
Oblíbenost: 81, 66%
Plus abs: 11, 60%
Plus: 17, 64%
Minus: 6, 44%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: -7Plusminusplus blizkeVina propojení: VinaVinaVinaVina
Kombinovaný: -6%
Izolovaná hodnota
Spojení: 47, 19%
Ambivalence: 379, 43%
Oblíbenost: 35, 5%
Plus abs: -7, 0%
Plus: 4, 5%
Minus: 11, 100%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 14Plusminusplus blizkeŽena propojení: ŽenaŽenaŽenaŽena
Kombinovaný: 37%
Skupin: 1
Spojení: 76, 56%
Ambivalence: 287, 28%
Oblíbenost: 94, 83%
Plus abs: 14, 70%
Plus: 19, 73%
Minus: 5, 33%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 16Plusminusplus blizkeZdraví propojení: ZdravíZdravíZdravíZdraví
Kombinovaný: 36%
Skupin: 1
Spojení: 69, 47%
Ambivalence: 264, 25%
Oblíbenost: 80, 64%
Plus abs: 16, 77%
Plus: 21, 82%
Minus: 5, 33%
Jak to mám

Rychlý dotaz : A,

Více
Vybraných 10 symbolů u 3 hodnot Vybraných 10 symbolů u 0 aktuálních hodnot Vybraných 9 symbolů u 13 hodnot Vybraných 9 symbolů u 0 aktuálních hodnot Vybraných 8 symbolů u 10 hodnot Vybraných 8 symbolů u 3 aktuálních hodnot Vybraných 7 symbolů u 8 hodnot Vybraných 7 symbolů u 3 aktuálních hodnot Vybraných 6 symbolů u 2 hodnot Vybraných 6 symbolů u 1 aktuálních hodnot Shoda 0: 2xShoda aktuální 0: 1xShoda 1: 22xShoda aktuální 1: 5xShoda 2: 34xShoda aktuální 2: 0xShoda 3: 36xShoda aktuální 3: 0xShoda 4: 36xShoda aktuální 4: 0xShoda 5: 36xShoda aktuální 5: 6xShoda 6: 33xShoda aktuální 6: 3xShoda 7: 19xShoda aktuální 7: 0xShoda 8: 11xShoda aktuální 8: 0xShoda 9: 2xShoda aktuální 9: 0xShoda 10: 0xShoda aktuální 10: 0xLegenda onoffSpojení MDSVirtuální blízkost ve 2D prostoru, naznačuje celkové spojení/blízkost s ostatními hodnotamiSpojeníSpojení ukazuje celkové spojení/blízkost s ostatními hodnotamiSpojení topSpojení top ukazuje celkové spojení/blízkost s nejdůležitějšími hodnotamiJednoznačnostOpak ambivalence, rozpornost je tím menší, čím více je hodnota zároveň vnímaná kladně i záporně.OblíbenostOblíbenost vyjadřuje hodnocení této hodnoty oblíbenými symbolyPoužitíPoužití ukazuje hodnocení této hodnoty symboly, které jsou zároveň nejčastěji používanéPlus absPlus absolutní zůstane, když se odečte od plusu mínus.PlusPlus ukazuje blízkost ke kladným hodnotámMinusMínus ukazuje blízkost k negativním hodnotámVzdálenéHodnoty se zvoleným spojenímHodnoty se zvoleným spojenímZobrazuji max 36 výsledků od 0-éhoPočetPočetZobrazuji max 36 výsledků od 0-éhoZobrazuji spojení vyšší než 5 a menší než 10Zobrazuji spojení vyšší než 5 a menší než 10 Shoda od 5 do 10Zobrazuji hodnoty, jejichž celkové spojení s ostatními je vyšší než 126 a menší než 236Zobrazuji hodnoty, jejichž celkové spojení s ostatními je vyšší než 126 a menší než 236 spojení od 126 do 236rel 2008Počet hodnot 36, 71%Spojení celek abs 1890, 64%Spojení MDS celek abs 1312, 67%Ambivalence celek abs 10571, 71%Plus abs celek abs 267,86%Plus celek abs 579, 92%Minus celek abs 312, 85% Celek CelekPočet hodnot: 36
Spojení: 1890, 64%
Spojení MDS: 1312, 64%
Ambivalence: 10571, 71%
Plus/Minus abs: 267, 86%
Plus abs: 579, 92%
Minus abs: 312, 85%
Nespojení: Děti - test: 1, mds 8.91448Spojení: Děti - Zdraví: 5, mds 6.08359Spojení: Děti - Krása: 5, mds 2.64675Nespojení: test - Dítě 2: 1, mds 9.35553Nespojení: test - Dobro: 1, mds 9.95948Nespojení: test - Srdce: 1, mds 9.86298Nespojení: test - Zdraví: 1, mds 9.19477Nespojení: test - Krása: 0, mds 9.23532Spojení: Dítě 2 - Dobro: 5, mds 3.97661Spojení: Dítě 2 - Srdce: 5, mds 2.06969Spojení: Dítě 2 - Zdraví: 5, mds 4.80443Spojení: Dítě 2 - Krása: 6, mds 1.21095Spojení: Dobro - Krása: 5, mds 2.77585Spojení: Srdce - Krása: 6, mds 0.984868Spojení: Zdraví - Krása: 6, mds 3.60713Spojení MDS: 11% 22.4128Spojení 123 21% Symbolů 8 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 12PlusminusDobroDobroDobro (107)
Kombinovaný: 35%
Spojení MDS: 22.4128, 11%
Spojení: 123, 21%
Ambivalence: 305, 0%
Jednoznačnost: 100%
Oblíbenost: 95, 77%
Použití: 131, 31%
Plus abs: 12, 100%
Plus: 30, 83%
Minus: 8, 5%
Symbolů: 8
Spojení MDS: 31% 17.7634Spojení 131 27% Symbolů 7 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 8PlusminusSrdceSrdceSrdce (143)
Kombinovaný: 28%
Spojení MDS: 17.7634, 31%
Spojení: 131, 27%
Ambivalence: 323, 3%
Jednoznačnost: 97%
Oblíbenost: 64, 36%
Použití: 138, 38%
Plus abs: 8, 87%
Plus: 24, 63%
Minus: 7, 0%
Symbolů: 7
Spojení MDS: 25% 18.099Spojení 135 29% Symbolů 8 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 4PlusminusDítě 2Dítě 2Dítě 2 (154)
Kombinovaný: 27%
Spojení MDS: 18.099, 25%
Spojení: 135, 29%
Ambivalence: 483, 26%
Jednoznačnost: 74%
Oblíbenost: 68, 41%
Použití: 143, 43%
Plus abs: 4, 73%
Plus: 27, 73%
Minus: 12, 26%
Symbolů: 8
Spojení MDS: 22% 19.3866Spojení 144 36% Symbolů 8 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 11PlusminusKrásaKrásaKrása (110)
Kombinovaný: 37%
Spojení MDS: 19.3866, 22%
Spojení: 144, 36%
Ambivalence: 330, 4%
Jednoznačnost: 96%
Oblíbenost: 75, 51%
Použití: 152, 51%
Plus abs: 11, 97%
Plus: 31, 87%
Minus: 9, 11%
Symbolů: 8
Spojení MDS: 53% 14.6368Spojení 126 23% Symbolů 7 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 7PlusminusZdravíZdravíZdraví (134)
Kombinovaný: 30%
Spojení MDS: 14.6368, 53%
Spojení: 126, 23%
Ambivalence: 358, 8%
Jednoznačnost: 92%
Oblíbenost: 72, 47%
Použití: 133, 33%
Plus abs: 7, 83%
Plus: 28, 77%
Minus: 9, 11%
Symbolů: 7
Spojení MDS: 8% 84.8373Spojení 125 22% Symbolů 7 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 2PlusminusDětiDětiDěti (105)
Kombinovaný: 19%
Spojení MDS: 84.8373, 8%
Spojení: 125, 22%
Ambivalence: 533, 34%
Jednoznačnost: 66%
Oblíbenost: 61, 32%
Použití: 132, 32%
Plus abs: 2, 67%
Plus: 22, 57%
Minus: 11, 21%
Symbolů: 7
Spojeni MDS: 47% 15.9492Spojení: 0%% Spojení top ze Spojení: 0%Spojení top: 0%Symbolů 6Jednoznačnost: 98%Oblíbenost: 13%Použití: 0%Plus abs: 13%Plus: 0%minus: 53%Spojení blízké: 51%Jednoznačnost blízké: 48%Plus blízké: 24%Minus blízké: 80%Blízké Nejbližší hodnoty k test - průměrná skóre pro 3 prvních
Spojení blízké ø: 51%
Plus blízké ø: 24%
Minus blízké ø: 80%
Jednoznačnost blízké ø: 48%
Kombinovaný výsledek: -4%NENE
00 test (id 10042)
Kombinovaný: -4%
Spojení MDS: 15.9492, 47%
Spojení: 93, 0%
Spojení top: 0, 0%
Spojení top ze spojení: 0%
Ambivalence: 316, 2%
Jednoznačnost: 98%
Oblíbenost: 47, 13%
Plus abs: -14, 13%
Plus: 5, 0%
Minus: 17, 53%
Symbolů: 6
JakToMam.cz

Rychlý dotaz: test,

Více
SpojeníHlas 266Peníze 262Dospělost 258Láska 256Tabu 247Budoucnost 242Krása 240Žena 239Zdraví 239Srdce 236Rodina 231Smutek 223Sex 222Dobro 221Vášeň 218Šárka 218Ďábel 204Smrt 202Práce 194Já 194Bůh 193Manželství 191Dětství 188Matka 187Muž 185Děti 183Učitel 177Druhé pohlaví 175Radost 174Hlava 172Vina 171Ty 170Partner 166Sourozenec 2 165Strach 164Minulost 163Sourozenec 1 160Nemoc 159Otec 155Nenávist 155Škola 155Politika 154Člověk 153Břicho 151Přítomnost 149Umění 141Neznámé 138Stáří 137Přátelství 137Lhostejnost 130Cestování 112109876543210012345678910Obsah: 38195Hodnoty bližší k Cestování
Hodnot: 6, Obsah: 1975, poměr: 329
Plus: 156 (12%)
Minus: 99 (11%)
Hodnoty blízké oběma
Hodnot: 19, Obsah: 8999, poměr: 474
Plus: 534 (40%)
Minus: 289 (32%)
Hodnoty bližší k Přátelství
Hodnot: 10, Obsah: 5049, poměr: 505
Plus: 324 (25%)
Minus: 196 (22%)
Hodnoty vzdálené oběma
Hodnot: 14, Obsah: 4771, poměr: 341
Plus: 305 (23%)
Minus: 310 (35%)
Osa blízkosti: 33, Osa vzdálenosti: 16 , Spojení Přátelství - Cestování: 3, Společné spojení: 249, Obsah: 38195, Poměr: Přátelství: 29 : Cestování: 25Převaha CestováníVyšší zastoupení obouPřevaha PřátelstvíNízké zastoupení62675675StředminmaxDětství Přátelství: 3, Cestování: 2 mdsx: 7.99 mdsy: 3.22DětstvíDětstvíRodina Přátelství: 4, Cestování: 2 mdsx: 7.35 mdsy: 4.35RodinaRodinaBřicho Přátelství: 2, Cestování: 1 mdsx: 4.11 mdsy: 10.71BřichoBřichoNemoc Přátelství: 2, Cestování: 1 mdsx: 2.67 mdsy: 9.53NemocNemocSmutek Přátelství: 2, Cestování: 1 mdsx: 3.29 mdsy: 8.89SmutekSmutekKrása Přátelství: 3, Cestování: 4 mdsx: 7.42 mdsy: 3.61KrásaKrásaTabu Přátelství: 2, Cestování: 2 mdsx: 4.95 mdsy: 6.97TabuTabuMinulost Přátelství: 2, Cestování: 3 mdsx: 2.21 mdsy: 10.45MinulostMinulostOtec Přátelství: 3, Cestování: 2 mdsx: 8.36 mdsy: 7.08OtecOtecZdraví Přátelství: 4, Cestování: 2 mdsx: 6.69 mdsy: 4.65ZdravíZdravíĎábel Přátelství: 3, Cestování: 1 mdsx: 2.61 mdsy: 8.51ĎábelĎábelBudoucnost Přátelství: 3, Cestování: 4 mdsx: 7.83 mdsy: 3.21BudoucnostBudoucnostSex Přátelství: 3, Cestování: 2 mdsx: 4.21 mdsy: 6.85SexSexSourozenec 2 Přátelství: 3, Cestování: 3 mdsx: 9.47 mdsy: 3.06Sourozenec 2Sourozenec 2Peníze Přátelství: 4, Cestování: 1 mdsx: 4.78 mdsy: 6.96PenízePenízeRadost Přátelství: 2, Cestování: 3 mdsx: 8.79 mdsy: 2.36RadostRadostDěti Přátelství: 3, Cestování: 2 mdsx: 8.18 mdsy: 5.19DětiDětiPartner Přátelství: 2, Cestování: 1 mdsx: 6.74 mdsy: 8.53PartnerPartnerCestování Přátelství: 3, Cestování: 10 mdsx: 11.03 mdsy: 0CestováníCestováníVášeň Přátelství: 2, Cestování: 2 mdsx: 6.77 mdsy: 4.31VášeňVášeňPřátelství: 4, Cestování: 3 mdsx: 8.22 mdsy: 4.21Láska Přátelství: 3, Cestování: 1 mdsx: 4.17 mdsy: 7.05LáskaLáskaSmrt Přátelství: 3, Cestování: 2 mdsx: 3.51 mdsy: 8.04SmrtSmrtMuž Přátelství: 4, Cestování: 4 mdsx: 8.72 mdsy: 3MužMužŠárka Přátelství: 3, Cestování: 3 mdsx: 5.92 mdsy: 5.17ŠárkaŠárkaTy Přátelství: 3, Cestování: 3 mdsx: 9.26 mdsy: 2.06TyTyUmění Přátelství: 3, Cestování: 3 mdsx: 6.45 mdsy: 7.42UměníUměníNeznámé Přátelství: 1, Cestování: 1 mdsx: 9.58 mdsy: 5.63NeznáméNeznáméPolitika Přátelství: 2, Cestování: 0 mdsx: 1.67 mdsy: 10.03PolitikaPolitikaSourozenec 1 Přátelství: 1, Cestování: 2 mdsx: 5.91 mdsy: 9.43Sourozenec 1Sourozenec 1Přátelství Přátelství: 10, Cestování: 3 mdsx: 0 mdsy: 11.03PřátelstvíPřátelstvíMatka Přátelství: 3, Cestování: 2 mdsx: 5.15 mdsy: 8.45MatkaMatkaLhostejnost Přátelství: 3, Cestování: 4 mdsx: 4.74 mdsy: 9.32LhostejnostLhostejnostPráce Přátelství: 3, Cestování: 1 mdsx: 5.1 mdsy: 6.53PrácePráceManželství Přátelství: 4, Cestování: 4 mdsx: 6.75 mdsy: 5.49ManželstvíManželstvíUčitel Přátelství: 2, Cestování: 0 mdsx: 6.17 mdsy: 7.95UčitelUčitelDruhé pohlaví Přátelství: 2, Cestování: 4 mdsx: 7.04 mdsy: 5.27Druhé pohlavíDruhé pohlavíVina Přátelství: 3, Cestování: 3 mdsx: 1.41 mdsy: 10.46VinaVinaPřítomnost Přátelství: 1, Cestování: 3 mdsx: 8.86 mdsy: 3.58PřítomnostPřítomnostČlověk Přátelství: 5, Cestování: 3 mdsx: 8.02 mdsy: 7.62ČlověkČlověkDospělost Přátelství: 3, Cestování: 4 mdsx: 6.37 mdsy: 4.77DospělostDospělostHlava Přátelství: 2, Cestování: 2 mdsx: 4.4 mdsy: 9.62HlavaHlavaStrach Přátelství: 2, Cestování: 1 mdsx: 1.4 mdsy: 9.79StrachStrachBůh Přátelství: 2, Cestování: 0 mdsx: 3.96 mdsy: 7.56BůhBůhHlas Přátelství: 3, Cestování: 0 mdsx: 3.99 mdsy: 7.24HlasHlasŽena Přátelství: 4, Cestování: 4 mdsx: 4.94 mdsy: 6.09ŽenaŽenaŠkola Přátelství: 2, Cestování: 2 mdsx: 0.81 mdsy: 10.56ŠkolaŠkolaNenávist Přátelství: 2, Cestování: 1 mdsx: 2.68 mdsy: 10.86NenávistNenávistDobro Přátelství: 3, Cestování: 3 mdsx: 8.03 mdsy: 3DobroDobroSrdce Přátelství: 2, Cestování: 2 mdsx: 6.02 mdsy: 5.01SrdceSrdceStáří Přátelství: 4, Cestování: 5 mdsx: 8.39 mdsy: 5.26StáříStáříPrůměr osy yPrůměr osy xCestováníPřátelstvíminmax

Rychlý test: Sa,

Více