Dotaz no. #329

sebik

V testovacím provozu zatím není zpracované detailní textové vyhodnocení, zato máte přístup ke všem grafům a jejich nastavení.

Moje galerie | Slovní vyhodnocení | Graf - sémantický (v okně) | Graf - jedna hodnota | Graf MDS (v okně) | Souhrn | Vybrané symboly | Komentáře (facebook)

Hodnoty podle spojení

Největší hodnoty jsou pro vás pravděpodobně nejdůležitější. Nejmenší hodnoty jsou vám cizí (neznáte se k nim). Střední hodnoty nejsou zobrazeny.

Spojení

Nejsilnější spojení jsou zdůrazněna. Nejmenší jsou hodnoty, které jsou si pro vás cizí, vzdálené. Střední vzdálenosti nejsou zobrazeny.

Vyhodnocení

Váš test je pozitivně laděný.
Převaha přání nad prožívaným.
Nejdůležitější hodnoty jsou pro vás Matka, , Zdraví
Nejvzdálenější jsou pro vás Vina, Smutek, Smrt
Nejsilnější spojení jsou pro vás Matka - Já , Láska - Radost , Rodina - Já , Rodina - Matka
Nejvzdálenější jsou si ve vás Vina - Láska , Vina - Radost , Láska - Smutek

Graf - jeden aspekt

Hodnota z vaší otázky, nejvýraznější hodnota nebo vámi vybraná hodnota v souvislostech.
TIPY: Zužte počet zobrazených hodnot např. pomocí Spojení od (vyfiltruje pro vás 'nedůležité' hodnoty).
Snižte počet čar propojení pomocí Shoda od (Zobrazí pouze 'silnější' spojení).
Pokud je hodnot méně než 9, zobrazí se vnější kruh s nejvzdálenějšími hodnotami.
Nastavený graf můžete uložit do Vaší Galerie.
Řadit podle: Zvolená hodnota:
Shoda odTIP: do : Spojení odTIP: do:
od: počet: ukazatele: Rel: Abs: Uložit:

Matka

Propojení s celkem: 94%

Propojení kombinované: 94%

Oblíbenost: 59%

Použití: 94%

Plus: 47%

Mínus: 47%

Plus/minus: 47%

Ambivalence: 71%

Nejbližší hodnoty k Matka

Já - 0.0410841
Rodina - 0.265222
matka otce - 0.651932
Otec - 0.756702
Sourozenec 1 - 0.80646

Nejvyzdálenější hodnoty k Matka

Vina - 8.05473
Smutek - 7.53774
Smrt - 6.75973
Tabu - 6.23655
Nemoc - 5.55867

Celek

Celkem plus: 296, celkem mínus: 89, celkem absolutně: 207 (minus < plus)
Pouziti/oblibenost: 855 (oblibenost < pouziti (realita))
Ambivalence: 3808

Graf - multidimensional scaling

  • Tento graf ukazuje pomocí mds algoritmu virtuální polohu všech hodnotu vůči všem, jejich vzájemnou blízkost či vzdálenost ve vašem vnitřním vesmíru.
  • TIPY:
  • Pokud vidíte příliš velký zmatek, zkuste vypnout Ukazatele.
  • Zmenšete počet zobrazených propojení pomocí Shoda od.
  • Zkuste také zúžit výběr hodnot pomocí Spojení od - graf vyzoomuje hodnoty, které mají více spojení/shod s ostatními.
  • Všimněte si izolovaných hodnot (v šedém kruhu).
  • Zkuste zvětšit poloměr pro Skupiny a všimněte si, které hodnoty jsou součástí více skupin (ukazatele Sx nahoře).
  • Tipy na další práci s výsledky najdete tady >>>
  • Nastavený graf můžete uložit do Vaší Galerie
v celém okně
Shoda odTIP: do: Spojení odTIP: do:
Výsledky od: Počet:
Skupiny: Ukazatele: MDS: Kruh: Asp: Sym: Rel: Abs: Anonymně: Uložit:

Nejdůležitější hodnoty

Matka - 155 (16)
Já - 155 (16)
Zdraví - 140 (25)
Otec - 136 (19)
Rodina - 132 (16)
matka otce - 129 (21)
+-: 19

Nejvzdálenější hodnoty

Vina - 35 (-16)
Smutek - 40 (-16)
Smrt - 42 (-10)
Tabu - 51 (-13)
Nemoc - 65 (-9)
matka matky - 77 (11)

Nejdůležitější spojení

(+-16) - Matka (+-16) - 0.0410841 (+-: 32)
Láska (+-26) - Radost (+-26) - 0.0513633 (+-: 52)
(+-16) - Rodina (+-16) - 0.225357 (+-: 32)
Matka (+-16) - Rodina (+-16) - 0.265222 (+-: 32)
Zdraví (+-25) - Radost (+-26) - 0.543599 (+-: 51)
Rodina (+-16) - matka otce (+-21) - 0.593796 (+-: 37)
+-: 34

Nejvzdálenější hodnoty

Vina (-16) - Láska (26) - 9.35603
Radost (26) - Vina (-16) - 9.30761
Smutek (-16) - Láska (26) - 9.13459
Smutek (-16) - Radost (26) - 9.08335
Smrt (-10) - matka matky (11) - 8.90197
Zdraví (25) - Vina (-16) - 8.77956

Nejdůležitější spojení podle prosté shody

Já - Matka - 10 (32)
Láska - Radost - 10 (52)
Rodina - Já - 9 (32)
Já - Otec - 9 (35)
Matka - Rodina - 9 (32)
Matka - Otec - 9 (35)
Matka - Sourozenec 1 - 9 (26)
Rodina - matka otce - 9 (37)

Nejvzdálenější hodnoty podle prosté shody

Vina - Zdraví - 0
Smutek - Zdraví - 0
Vina - Radost - 0
Smutek - Radost - 0
Vina - Láska - 0
matka otce - Vina - 0
Smutek - Láska - 0

Sémantický graf

Semantický graf je nejjednodušší podoba - způsob vyhodnocení tohoto testu, na němž lze nejlépe pochopit, jak test funguje.
U každé zobrazené hodnoty program zjistí, kolik jejích symbolů se shoduje s vybranými symboly hodnot na osách x a y a podle toho hodnotu umístí ve 2D.
Toto zobrazení ale umožňuje hodnotu porovnat pouze vůči dvěma dalším hodnotám. Pro každou další srovnávací hodnotu bychom pak potřebovali další reálný prostor, což v našem ubohém 3D není možné. Proto bylo vynalezeno MDS - multidimensionální škálování, které matematickými postupy zjednodušuje, komprimuje více dimenzí do méně. Ztrácí se tím přesnost, ale získává přehlednost. MDS graf je tedy obdoba tohoto grafu, kde jsou hodnoty přibližně umístěny jakoby všechny vůči všem.
Volba mds tohoto grafu používá pro zobrazení právě vstupy mds algoritmu.
v celém okně
Dvojice hodnot podle spojení: Osa X:
Osa Y: Simple: MDS: Uložit:

Graf - souhrnný

Řadit podle: Rel: Abs:
Spojení: Spojení top: Spojení MDS: Čas: Oblíbenost: Použití: Plus: Minus: Plus ABS: Ambivalence:
Uložit:

Graf - souhrnný, sloupce

Přehledné řazení hodnot podle různých kritérií
SpojeníMatka 145Já 145Zdraví 130Otec 126Rodina 122matka otce 119Sourozenec 1 116Láska 105Radost 105otec otce 102otec matky 89matka matky 70Nemoc 57Tabu 44Smrt 36Smutek 34Vina 29Spojení TOPMatka 46Já 46Zdraví 36matka otce 27Otec 27Rodina 27Láska 19Radost 19Sourozenec 1 18otec otce 9Tabu 0Smrt 0Nemoc 0Smutek 0Vina 0otec matky 0matka matky 0Spojení MDSMatka 48.0336Otec 48.1976Já 48.232Sourozenec 1 49.4292Rodina 49.8901otec matky 50.8852otec otce 51.1123matka otce 52.5228Zdraví 52.7553Radost 58.6522Láska 59.3405matka matky 72.6515Nemoc 84.7027Tabu 94.3618Smutek 107.787Smrt 107.876Vina 114.46Časmatka matky 50.734Smrt 34.034Rodina 32.179Láska 31.12Tabu 25.287otec matky 25.156Matka 24.924otec otce 24.311Zdraví 20.773Sourozenec 1 20.682Nemoc 19.265Smutek 19.106Otec 18.912Vina 17.677matka otce 17.387Radost 16.65Já 15.217OblíbenostZdraví 123matka otce 121Láska 119Radost 119Otec 117Já 114Matka 114otec otce 114Rodina 112otec matky 110Sourozenec 1 105matka matky 84Nemoc 43Tabu 29Smrt 18Vina 17Smutek 15PoužitíMatka 109Já 109Otec 109Sourozenec 1 108Rodina 105Zdraví 104otec otce 103matka otce 102otec matky 99Láska 96Radost 96matka matky 77Nemoc 65Tabu 51Smrt 42Smutek 40Vina 35PlusRadost 29Láska 29Zdraví 28otec otce 25Otec 25matka otce 24Já 22Rodina 22Matka 22otec matky 22Sourozenec 1 19matka matky 16Nemoc 9Smrt 3Tabu 1Smutek 0Vina 0MinusNemoc 18Vina 16Smutek 16Tabu 14Smrt 13Sourozenec 1 9otec matky 7Otec 6Matka 6otec otce 6Já 6Rodina 6matka matky 5matka otce 3Radost 3Láska 3Zdraví 3Plus ABSLáska 26Radost 26Zdraví 25matka otce 21Otec 19otec otce 19Já 16Rodina 16Matka 16otec matky 15matka matky 11Sourozenec 1 10Nemoc -9Smrt -10Tabu -13Smutek -16Vina -16AMBNemoc 527Sourozenec 1 502otec matky 347matka matky 334Matka 301Rodina 301Já 301Otec 271otec otce 271Smrt 247matka otce 152Zdraví 138Radost 135Láska 135Tabu 86Smutek 16Vina 16Jak to mám

Graf - blízkost k dané hodnotě

Blízkost ostatních hodnot k vybrané hodnotě. Jednorozměrná varianta sémantického grafu.
Zvolená hodnota:

Graf použití - oblíbenost

Řadit podle:
pouziti
oblibenost
rozdil

Graf použití - plus / minus

Řadit podle:
plus
minus
rozdil
ambivalence

Graf - počet symbolů u hodnot

matka otceRadostotec otceLáskaOtecotec matkySourozenec 1RodinaMatkaZdravíNemocmatka matkyTabuSmutekVinaSmrt 10 : 11x 8 : 1x 7 : 2x 6 : 3xJak to mám

Graf použití symbolů

Řadit podle:
plus
minus
plus abs
pouziti
oblibenost

Vybrané symboly

Tabulka vybraných symbolů a jejich pořadí

pattern
control
   
pattern!
Láska    
pattern!
Matka    
pattern!
matka matky    
matka otce    
pattern!
Nemoc    
Otec    
pattern!
otec matky    
pattern!
otec otce    
pattern!
Radost    
pattern!
Rodina    
pattern!
Smrt    
Smutek    
Sourozenec 1    
pattern!
Tabu    
Vina    
Zdraví    
pattern!
Možnost, že symboly jsou vyplňovány podle vzorce: 14

Pořadí symbolů

Blesk
15 / 9.45
Číše
8 / 9.51
Člověk
5 / 9.43
Dům
13 / 9.5
Had
17 / 9.71
Květina
7 / 9.24
Kříž
12 / 9.53
Loď
11 / 9.22
Měsíc
3 / 9.62
Mříž
4 / 9.51
Oko
9 / 9.8
Rty
2 / 9.2
Ryba
1 / 9.62
Slunce
16 / 9.52
Strom
6 / 9.59
Voda
14 / 9.65
Ruka
18 / 9.39
Srdce
10 / 9.5