Rychlý dotaz: škola

marek

V testovacím provozu zatím není zpracované detailní textové vyhodnocení, zato máte přístup ke všem grafům a jejich nastavení.

Moje galerie | Slovní vyhodnocení | Graf - sémantický (v okně) | Graf - jedna hodnota | Graf MDS (v okně) | Souhrn | Vybrané symboly | Komentáře (facebook)

Hodnoty podle spojení

Největší hodnoty jsou pro vás pravděpodobně nejdůležitější. Nejmenší hodnoty jsou vám cizí (neznáte se k nim). Střední hodnoty nejsou zobrazeny.

Spojení

Nejsilnější spojení jsou zdůrazněna. Nejmenší jsou hodnoty, které jsou si pro vás cizí, vzdálené. Střední vzdálenosti nejsou zobrazeny.

Vyhodnocení

Váš test je pozitivně laděný.
Převaha reálného nad přáními.
Nejdůležitější hodnoty jsou pro vás Krása, Vina, Dobro
Nejvzdálenější jsou pro vás Budoucnost, Otec, Muž
Nejsilnější spojení jsou pro vás Krása - Vina , Dítě 2 - Úspěch , Muž - Otec , Radost - Matka
Nejvzdálenější jsou si ve vás Budoucnost - Dítě 1 , Dítě 1 - Žena , Zdraví - Budoucnost

Graf - jeden aspekt

Hodnota z vaší otázky, nejvýraznější hodnota nebo vámi vybraná hodnota v souvislostech.
TIPY: Zužte počet zobrazených hodnot např. pomocí Spojení od (vyfiltruje pro vás 'nedůležité' hodnoty).
Snižte počet čar propojení pomocí Shoda od (Zobrazí pouze 'silnější' spojení).
Pokud je hodnot méně než 9, zobrazí se vnější kruh s nejvzdálenějšími hodnotami.
Nastavený graf můžete uložit do Vaší Galerie.
Řadit podle: Zvolená hodnota:
Shoda odTIP: do : Spojení odTIP: do:
od: počet: ukazatele: Rel: Abs: Uložit:

Škola

Propojení s celkem: 19%

Propojení kombinované: 24%

Oblíbenost: 0%

Použití: 19%

Plus: 24%

Mínus: 5%

Plus/minus: 52%

Ambivalence: 24%

Nejbližší hodnoty k Škola

Dítě 3 - 3.20653
Otec - 3.69639
Nemoc - 4.25812
Muž - 4.32712
Smutek - 4.3384

Nejvyzdálenější hodnoty k Škola

Matka - 8.40045
Radost - 8.2216
Dítě 2 - 7.35389
Nenávist - 7.203
Zdraví - 7.11553

Celek

Celkem plus: 281, celkem mínus: 178, celkem absolutně: 103 (minus < plus)
Pouziti/oblibenost: -154 (oblibenost < pouziti (realita))
Ambivalence: 562

Graf - multidimensional scaling

  • Tento graf ukazuje pomocí mds algoritmu virtuální polohu všech hodnotu vůči všem, jejich vzájemnou blízkost či vzdálenost ve vašem vnitřním vesmíru.
  • TIPY:
  • Pokud vidíte příliš velký zmatek, zkuste vypnout Ukazatele.
  • Zmenšete počet zobrazených propojení pomocí Shoda od.
  • Zkuste také zúžit výběr hodnot pomocí Spojení od - graf vyzoomuje hodnoty, které mají více spojení/shod s ostatními.
  • Všimněte si izolovaných hodnot (v šedém kruhu).
  • Zkuste zvětšit poloměr pro Skupiny a všimněte si, které hodnoty jsou součástí více skupin (ukazatele Sx nahoře).
  • Tipy na další práci s výsledky najdete tady >>>
  • Nastavený graf můžete uložit do Vaší Galerie
v celém okně
Shoda odTIP: do: Spojení odTIP: do:
Výsledky od: Počet:
Skupiny: Ukazatele: MDS: Kruh: Asp: Sym: Rel: Abs: Anonymně: Uložit:

Nejdůležitější hodnoty

Vášeň - 280 (7)
Matka - 261 (9)
Radost - 261 (9)
Zdraví - 246 (5)
Krása - 237 (6)
Minulost - 232 (4)
+-: 7

Nejvzdálenější hodnoty

Budoucnost - 98 (-2)
Žena - 121 (0)
Otec - 130 (-4)
Muž - 130 (-4)
Dítě 1 - 130 (0)
Škola - 171 (4)

Nejdůležitější spojení

Vina (+-2) - Krása (+-6) - 0.432084 (+-: 8)
Úspěch (+-3) - Dítě 2 (+-3) - 0.68503 (+-: 6)
Muž (+--4) - Otec (+--4) - 0.742867 (+-: -8)
Radost (+-9) - Matka (+-9) - 0.75989 (+-: 18)
Krása (+-6) - Dobro (+-7) - 0.986986 (+-: 13)
Nemoc (+-2) - Minulost (+-4) - 1.09274 (+-: 6)
+-: 6

Nejvzdálenější hodnoty

Budoucnost (-2) - Dítě 1 (0) - 10.1669
Dítě 1 (0) - Žena (0) - 10.0123
Budoucnost (-2) - Zdraví (5) - 9.87838
Žena (0) - Muž (-4) - 9.81256
Muž (-4) - Budoucnost (-2) - 9.73456
Dítě 2 (3) - Muž (-4) - 9.57825

Nejdůležitější spojení podle prosté shody

Krása - Vina - 9 (8)
Dítě 3 - Smutek - 8 (-2)
Krása - Dobro - 8 (13)
Muž - Otec - 7 (-8)
Otec - Smutek - 7 (-3)
Otec - Dítě 3 - 7 (-7)
Muž - Smutek - 7 (-3)
Úspěch - Krása - 7 (9)
Úspěch - Dítě 2 - 7 (6)

Nejvzdálenější hodnoty podle prosté shody

Úspěch - Otec - 0
Otec - Budoucnost - 0
Muž - Žena - 0
Úspěch - Dítě 1 - 0
Otec - Dítě 2 - 0
Otec - Žena - 0
Muž - Budoucnost - 0
Úspěch - Muž - 0

Sémantický graf

Semantický graf je nejjednodušší podoba - způsob vyhodnocení tohoto testu, na němž lze nejlépe pochopit, jak test funguje.
U každé zobrazené hodnoty program zjistí, kolik jejích symbolů se shoduje s vybranými symboly hodnot na osách x a y a podle toho hodnotu umístí ve 2D.
Toto zobrazení ale umožňuje hodnotu porovnat pouze vůči dvěma dalším hodnotám. Pro každou další srovnávací hodnotu bychom pak potřebovali další reálný prostor, což v našem ubohém 3D není možné. Proto bylo vynalezeno MDS - multidimensionální škálování, které matematickými postupy zjednodušuje, komprimuje více dimenzí do méně. Ztrácí se tím přesnost, ale získává přehlednost. MDS graf je tedy obdoba tohoto grafu, kde jsou hodnoty přibližně umístěny jakoby všechny vůči všem.
Volba mds tohoto grafu používá pro zobrazení právě vstupy mds algoritmu.
v celém okně
Dvojice hodnot podle spojení: Osa X:
Osa Y: Simple: MDS: Uložit:

Graf - souhrnný

Řadit podle: Rel: Abs:
Spojení: Spojení top: Spojení MDS: Čas: Oblíbenost: Použití: Plus: Minus: Plus ABS: Ambivalence:
Uložit:

Graf - souhrnný, sloupce

Přehledné řazení hodnot podle různých kritérií
SpojeníKrása 122Vina 112Dobro 104Minulost 101Smutek 98Dítě 3 96Nemoc 95Sex 88Nenávist 85Vášeň 83Radost 77Matka 77Dítě 2 75Úspěch 75Zdraví 72Dítě 1 58Škola 55Žena 53Muž 51Otec 51Budoucnost 42Spojení TOPVášeň 107Matka 101Radost 101Zdraví 96Škola 55Muž 21Nemoc 21Minulost 21Dítě 2 21Nenávist 21Otec 21Úspěch 21Krása 17Sex 14Vina 9Dobro 8Smutek 8Dítě 3 8Dítě 1 7Budoucnost 7Žena 7Spojení MDSNemoc 74.2661Minulost 76.3558Dobro 78.065Krása 78.1357Vina 78.5086Sex 83.4336Nenávist 88.9106Vášeň 89.8756Dítě 3 90.4056Smutek 92.8227Radost 98.999Úspěch 99.5383Matka 100.11Dítě 2 102.032Zdraví 104.551Škola 118.416Dítě 1 119.391Žena 125.15Muž 126.467Otec 126.539Budoucnost 136.574ČasÚspěch 403.086Dítě 3 318.399Radost 22.151Sex 14.97Krása 13.161Vina 12.329Smutek 11.609Dobro 9.976Nemoc 8.325Minulost 6.973Vášeň 6.792Dítě 2 6.283Matka 6.158Škola 5.197Muž 5.156Budoucnost 4.932Otec 4.548Žena 4.284Nenávist 4.216Dítě 1 4.209Zdraví 3.946OblíbenostDítě 3 106Vina 101Smutek 96Krása 92Minulost 91Nemoc 86Dobro 71Dítě 1 71Otec 68Muž 68Sex 67Nenávist 65Úspěch 62Vášeň 62Dítě 2 62Zdraví 60Žena 57Budoucnost 55Radost 53Matka 53Škola 27PoužitíKrása 115Vina 113Minulost 110Nemoc 104Dobro 104Smutek 100Dítě 3 98Sex 95Nenávist 92Vášeň 90Radost 83Matka 83Dítě 2 82Úspěch 82Zdraví 78Dítě 1 65Škola 61Žena 61Muž 58Otec 58Budoucnost 49PlusKrása 33Dobro 31Vina 30Minulost 29Sex 29Nemoc 29Vášeň 28Radost 27Matka 27Nenávist 26Smutek 24Zdraví 24Úspěch 22Dítě 2 22Dítě 3 19Škola 16Dítě 1 14Žena 13Budoucnost 9Muž 9Otec 9MinusVina 28Krása 27Nemoc 27Minulost 25Dobro 24Smutek 23Dítě 3 22Nenávist 22Vášeň 21Sex 21Úspěch 19Zdraví 19Dítě 2 19Radost 18Matka 18Dítě 1 14Žena 13Muž 13Otec 13Škola 12Budoucnost 11Plus ABSMatka 9Radost 9Sex 8Dobro 7Vášeň 7Krása 6Zdraví 5Nenávist 4Minulost 4Škola 4Úspěch 3Dítě 2 3Vina 2Nemoc 2Smutek 1Dítě 1 0Žena 0Budoucnost -2Dítě 3 -3Muž -4Otec -4AMBKrása 56Dobro 52Vina 50Minulost 48Sex 48Nemoc 48Vášeň 46Radost 44Matka 44Nenávist 42Smutek 38Zdraví 38Úspěch 34Dítě 2 34Dítě 3 28Škola 22Dítě 1 18Žena 16Budoucnost 8Muž 8Otec 8Jak to mám

Graf - blízkost k dané hodnotě

Blízkost ostatních hodnot k vybrané hodnotě. Jednorozměrná varianta sémantického grafu.
Zvolená hodnota:

Graf použití - oblíbenost

Řadit podle:
pouziti
oblibenost
rozdil

Graf použití - plus / minus

Řadit podle:
plus
minus
rozdil
ambivalence

Graf - počet symbolů u hodnot

Dítě 3SmutekVinaKrásaNemocMinulostŽenaDobroMužOtecBudoucnostDítě 1NenávistVášeňSexDítě 2ÚspěchMatkaZdravíŠkolaRadost 10 : 4x 9 : 2x 8 : 2x 7 : 9x 6 : 4xJak to mám

Graf použití symbolů

Řadit podle:
plus
minus
plus abs
pouziti
oblibenost

Vybrané symboly

Tabulka vybraných symbolů a jejich pořadí

pattern
control
Budoucnost    
pattern!
Dítě 1    
pattern!
Dítě 2    
pattern!
Dítě 3    
pattern!
Dobro    
pattern!
Krása    
pattern!
Matka    
pattern!
Minulost    
pattern!
Muž    
pattern!
Nemoc    
Nenávist    
pattern!
Otec    
pattern!
Radost    
pattern!
Sex    
pattern!
Smutek    
pattern!
Škola    
pattern!
Úspěch    
pattern!
Vášeň    
pattern!
Vina    
pattern!
Zdraví    
pattern!
Žena    
pattern!
Možnost, že symboly jsou vyplňovány podle vzorce: 39

Pořadí symbolů

Blesk
3 / 9.44
Číše
17 / 9.51
Člověk
1 / 9.42
Dům
9 / 9.52
Had
8 / 9.69
Květina
12 / 9.23
Kříž
11 / 9.52
Loď
2 / 9.22
Měsíc
13 / 9.64
Mříž
14 / 9.52
Oko
16 / 9.81
Rty
4 / 9.2
Ryba
18 / 9.62
Slunce
10 / 9.52
Strom
15 / 9.6
Voda
5 / 9.66
Ruka
6 / 9.38
Srdce
7 / 9.51