Rychlý dotaz: Psaní

psavec

V testovacím provozu zatím není zpracované detailní textové vyhodnocení, zato máte přístup ke všem grafům a jejich nastavení.

Moje galerie | Slovní vyhodnocení | Graf - sémantický (v okně) | Graf - jedna hodnota | Graf MDS (v okně) | Souhrn | Vybrané symboly | Komentáře (facebook)

Hodnoty podle spojení

Největší hodnoty jsou pro vás pravděpodobně nejdůležitější. Nejmenší hodnoty jsou vám cizí (neznáte se k nim). Střední hodnoty nejsou zobrazeny.

Spojení

Nejsilnější spojení jsou zdůrazněna. Nejmenší jsou hodnoty, které jsou si pro vás cizí, vzdálené. Střední vzdálenosti nejsou zobrazeny.

Vyhodnocení

Váš test je pozitivně laděný.
Převaha reálného nad přáními.
Nejdůležitější hodnoty jsou pro vás Druhé pohlaví, Radost, Psaní
Nejvzdálenější jsou pro vás Partner, Bezmoc, Ďábel
Nejsilnější spojení jsou pro vás Radost - Druhé pohlaví , Nemoc - Sourozenec 1 , Krása - Bůh , Smutek - Já
Nejvzdálenější jsou si ve vás Muž - Partner , Partner - Budoucnost , Srdce - Partner

Graf - jeden aspekt

Hodnota z vaší otázky, nejvýraznější hodnota nebo vámi vybraná hodnota v souvislostech.
TIPY: Zužte počet zobrazených hodnot např. pomocí Spojení od (vyfiltruje pro vás 'nedůležité' hodnoty).
Snižte počet čar propojení pomocí Shoda od (Zobrazí pouze 'silnější' spojení).
Pokud je hodnot méně než 9, zobrazí se vnější kruh s nejvzdálenějšími hodnotami.
Nastavený graf můžete uložit do Vaší Galerie.
Řadit podle: Zvolená hodnota:
Shoda odTIP: do : Spojení odTIP: do:
od: počet: ukazatele: Rel: Abs: Uložit:

Psaní

Propojení s celkem: 92%

Propojení kombinované: 92%

Oblíbenost: 92%

Použití: 94%

Plus: 75%

Mínus: 92%

Plus/minus: 44%

Ambivalence: 64%

Nejbližší hodnoty k Psaní

Dítě 1 - 0.87281
Druhé pohlaví - 1.63638
Radost - 1.69845
Sex - 2.1448
Žena - 2.36553

Nejvyzdálenější hodnoty k Psaní

Partner - 6.7155
Dětství - 5.8902
Manželství - 5.7185
Práce - 5.704
Bezmoc - 5.70273

Celek

Celkem plus: 357, celkem mínus: 161, celkem absolutně: 196 (minus < plus)
Pouziti/oblibenost: -272 (oblibenost < pouziti (realita))
Ambivalence: 12948

Graf - multidimensional scaling

  • Tento graf ukazuje pomocí mds algoritmu virtuální polohu všech hodnotu vůči všem, jejich vzájemnou blízkost či vzdálenost ve vašem vnitřním vesmíru.
  • TIPY:
  • Pokud vidíte příliš velký zmatek, zkuste vypnout Ukazatele.
  • Zmenšete počet zobrazených propojení pomocí Shoda od.
  • Zkuste také zúžit výběr hodnot pomocí Spojení od - graf vyzoomuje hodnoty, které mají více spojení/shod s ostatními.
  • Všimněte si izolovaných hodnot (v šedém kruhu).
  • Zkuste zvětšit poloměr pro Skupiny a všimněte si, které hodnoty jsou součástí více skupin (ukazatele Sx nahoře).
  • Tipy na další práci s výsledky najdete tady >>>
  • Nastavený graf můžete uložit do Vaší Galerie
v celém okně
Shoda odTIP: do: Spojení odTIP: do:
Výsledky od: Počet:
Skupiny: Ukazatele: MDS: Kruh: Asp: Sym: Rel: Abs: Anonymně: Uložit:

Nejdůležitější hodnoty

Druhé pohlaví - 360 (11)
Radost - 331 (10)
Psaní - 316 (-2)
Sourozenec 1 - 289 (-13)
Dítě 1 - 275 (-1)
Dobro - 274 (11)
+-: 3

Nejvzdálenější hodnoty

Partner - 179 (-7)
Bezmoc - 182 (-4)
Ďábel - 195 (1)
Dětství - 196 (-6)
Nenávist - 196 (-4)
Člověk - 199 (-4)

Nejdůležitější spojení

Druhé pohlaví (+-11) - Radost (+-10) - 0.5156 (+-: 21)
Sourozenec 1 (+--13) - Nemoc (+--13) - 0.61493 (+-: -26)
Bůh (+-10) - Krása (+-8) - 0.761255 (+-: 18)
Smutek (+--2) - Já (+--2) - 0.840888 (+-: -4)
Radost (+-10) - Úspěch (+-7) - 0.859882 (+-: 17)
Vina (+--4) - Práce (+--5) - 0.869781 (+-: -9)
+-: 2

Nejvzdálenější hodnoty

Muž (3) - Partner (-7) - 10.5358
Partner (-7) - Budoucnost (7) - 10.3635
Srdce (2) - Partner (-7) - 9.9957
Muž (3) - Dětství (-6) - 9.68619
Manželství (-13) - Muž (3) - 9.60148
Stáří (-3) - Ďábel (1) - 9.52736

Nejdůležitější spojení podle prosté shody

Sourozenec 1 - Manželství - 8 (-26)
Dobro - Druhé pohlaví - 8 (22)
Radost - Druhé pohlaví - 8 (21)
Bůh - Úspěch - 7 (17)
Dobro - Radost - 7 (21)
Nemoc - Sourozenec 1 - 7 (-26)
Psaní - Dítě 1 - 7 (-3)

Nejvzdálenější hodnoty podle prosté shody

Budoucnost - Škola - 0
Partner - Úspěch - 0
Člověk - Sex - 0
Práce - Já - 0
Budoucnost - Manželství - 0
Budoucnost - Dětství - 0
Manželství - Dobro - 0
Dobro - Sourozenec 1 - 0

Sémantický graf

Semantický graf je nejjednodušší podoba - způsob vyhodnocení tohoto testu, na němž lze nejlépe pochopit, jak test funguje.
U každé zobrazené hodnoty program zjistí, kolik jejích symbolů se shoduje s vybranými symboly hodnot na osách x a y a podle toho hodnotu umístí ve 2D.
Toto zobrazení ale umožňuje hodnotu porovnat pouze vůči dvěma dalším hodnotám. Pro každou další srovnávací hodnotu bychom pak potřebovali další reálný prostor, což v našem ubohém 3D není možné. Proto bylo vynalezeno MDS - multidimensionální škálování, které matematickými postupy zjednodušuje, komprimuje více dimenzí do méně. Ztrácí se tím přesnost, ale získává přehlednost. MDS graf je tedy obdoba tohoto grafu, kde jsou hodnoty přibližně umístěny jakoby všechny vůči všem.
Volba mds tohoto grafu používá pro zobrazení právě vstupy mds algoritmu.
v celém okně
Dvojice hodnot podle spojení: Osa X:
Osa Y: Simple: MDS: Uložit:

Graf - souhrnný

Řadit podle: Rel: Abs:
Spojení: Spojení top: Spojení MDS: Čas: Oblíbenost: Použití: Plus: Minus: Plus ABS: Ambivalence:
Uložit:

Graf - souhrnný, sloupce

Přehledné řazení hodnot podle různých kritérií
SpojeníDruhé pohlaví 175Radost 161Psaní 153Sourozenec 1 140Dítě 1 133Dobro 133Úspěch 130Bůh 128Minulost 126Peníze 124Žena 123Sex 121Vášeň 120Krása 116Dítě 2 116Nemoc 116Manželství 115Otec 113Smutek 113Děti 112Matka 110Já 110Zdraví 106Škola 106Vina 104Srdce 104Budoucnost 104Stáří 101Muž 100Práce 99Člověk 96Dětství 95Nenávist 95Ďábel 94Bezmoc 88Partner 86Spojení TOPDruhé pohlaví 23Dobro 15Sourozenec 1 15Radost 15Bůh 14Manželství 8Úspěch 7Psaní 7Nemoc 7Dítě 1 7Smutek 0Bezmoc 0Krása 0Zdraví 0Žena 0Muž 0Stáří 0Dětství 0Peníze 0Srdce 0Vina 0Matka 0Ďábel 0Minulost 0Otec 0Děti 0Člověk 0Škola 0Budoucnost 0Práce 0Nenávist 0Partner 0Já 0Vášeň 0Dítě 2 0Sex 0Spojení MDSŽena 41.5128Vášeň 43.3636Radost 45.8351Psaní 46.5782Sex 48.0319Zdraví 48.7069Úspěch 50.5279Dítě 1 51.1053Minulost 53.6173Vina 54.0169Práce 58.4041Dítě 2 59.7662Sourozenec 1 59.8999Škola 60.0955Otec 61.0703Peníze 62.7539Muž 62.8055Budoucnost 65.8055Smutek 69.5684Srdce 70.1674Partner 71.4311Nemoc 74.1179Stáří 75.6347Bezmoc 76.8285Nenávist 79.1909Druhé pohlaví 150.021Krása 172.009Matka 179.046Dobro 183.929Děti 186.749Já 189.942Bůh 190.727Manželství 196.682Člověk 204.272Dětství 207.866Ďábel 207.917ČasDobro 71.659Dětství 31.358Psaní 26.846Krása 26.238Muž 23.804Partner 23.228Otec 22.935Nemoc 22.676Úspěch 21.507Sourozenec 1 20.36Žena 20.129Já 19.321Dítě 1 19.251Radost 19.182Peníze 19.179Minulost 18.913Dítě 2 18.898Nenávist 18.259Škola 17.358Stáří 16.888Bůh 16.644Práce 16.542Člověk 15.625Vášeň 15.185Matka 15.07Vina 14.738Manželství 14.412Sex 14.353Druhé pohlaví 12.865Budoucnost 12.45Zdraví 12.195Děti 11.79Ďábel 11.782Smutek 11.683Bezmoc 10.868Srdce 10.042OblíbenostDruhé pohlaví 115Radost 104Psaní 102Dobro 100Úspěch 95Bůh 90Dítě 1 89Budoucnost 88Vášeň 88Žena 86Krása 80Sex 78Dítě 2 75Otec 74Peníze 73Minulost 71Muž 70Srdce 68Děti 66Smutek 66Práce 66Vina 63Nenávist 61Zdraví 60Stáří 58Já 57Člověk 55Bezmoc 54Dětství 50Matka 49Ďábel 46Škola 45Nemoc 44Sourozenec 1 44Manželství 37Partner 35PoužitíDruhé pohlaví 162Psaní 156Radost 155Dítě 1 135Minulost 134Sourozenec 1 134Peníze 132Úspěch 131Žena 131Sex 129Vášeň 128Dobro 126Krása 123Dítě 2 123Bůh 122Otec 120Smutek 120Děti 119Matka 118Nemoc 117Já 117Manželství 115Škola 113Zdraví 113Budoucnost 111Vina 111Srdce 110Stáří 108Muž 106Práce 106Člověk 103Ďábel 101Dětství 101Nenávist 101Bezmoc 94Partner 93PlusDruhé pohlaví 32Radost 31Dobro 27Bůh 26Vášeň 26Krása 25Úspěch 24Žena 23Psaní 22Děti 21Budoucnost 20Dítě 1 19Otec 19Dítě 2 19Zdraví 18Srdce 18Sex 18Vina 17Muž 17Peníze 17Minulost 17Smutek 16Práce 16Ďábel 15Matka 15Člověk 14Já 14Nenávist 14Škola 13Stáří 13Dětství 12Sourozenec 1 10Bezmoc 10Partner 10Nemoc 9Manželství 8MinusSourozenec 1 18Nemoc 18Psaní 17Manželství 16Smutek 15Matka 15Peníze 15Sex 14Minulost 14Škola 13Vina 13Zdraví 13Dítě 2 13Dítě 1 13Radost 13Žena 13Práce 13Druhé pohlaví 12Stáří 12Děti 12Dětství 12Partner 12Já 12Nenávist 12Krása 11Bezmoc 11Srdce 11Člověk 11Otec 11Úspěch 10Vášeň 10Ďábel 9Muž 9Dobro 9Budoucnost 9Bůh 8Plus ABSDobro 11Druhé pohlaví 11Bůh 10Radost 10Krása 8Úspěch 7Budoucnost 7Vášeň 6Žena 3Muž 3Srdce 2Děti 2Otec 1Ďábel 1Dítě 2 0Sex -1Dítě 1 -1Minulost -2Smutek -2Psaní -2Já -2Stáří -3Peníze -3Člověk -4Bezmoc -4Vina -4Zdraví -4Nenávist -4Práce -5Matka -6Dětství -6Škola -7Partner -7Nemoc -13Manželství -13Sourozenec 1 -13AMBMatka 1030Škola 1026Dětství 1024Smutek 969Stáří 948Bezmoc 930Peníze 914Nenávist 883Já 883Partner 855Minulost 855Práce 842Psaní 812Člověk 811Sex 810Vina 795Zdraví 753Dítě 1 716Dítě 2 716Srdce 640Ďábel 624Otec 609Děti 604Žena 601Sourozenec 1 584Muž 555Nemoc 527Manželství 524Budoucnost 479Krása 476Radost 463Úspěch 451Vášeň 421Druhé pohlaví 419Dobro 369Bůh 342Jak to mám

Graf - blízkost k dané hodnotě

Blízkost ostatních hodnot k vybrané hodnotě. Jednorozměrná varianta sémantického grafu.
Zvolená hodnota:

Graf použití - oblíbenost

Řadit podle:
pouziti
oblibenost
rozdil

Graf použití - plus / minus

Řadit podle:
plus
minus
rozdil
ambivalence

Graf - počet symbolů u hodnot

Druhé pohlavíPsaníDítě 1RadostSourozenec 1VášeňBůhPenízeÚspěchSexNemocŽenaManželstvíMinulostMatkaDobroDětiStáříOtecPartnerĎábelVinaZdravíČlověkŠkolaPráceDítě 2BudoucnostSmutekKrásaBezmocDětstvíMužNenávistSrdce 10 : 2x 9 : 3x 8 : 11x 7 : 15x 6 : 5xJak to mám

Graf použití symbolů

Řadit podle:
plus
minus
plus abs
pouziti
oblibenost

Vybrané symboly

Tabulka vybraných symbolů a jejich pořadí

pattern
control
Bezmoc    
pattern!
Budoucnost    
pattern!
Bůh    
Člověk    
Ďábel    
pattern!
Děti    
Dětství    
Dítě 1    
Dítě 2    
Dobro    
pattern!
Druhé pohlaví    
pattern!
   
Krása    
Manželství    
Matka    
pattern!
Minulost    
Muž    
Nemoc    
Nenávist    
Otec    
Partner    
Peníze    
Práce    
Psaní    
Radost    
pattern!
Sex    
Smutek    
Sourozenec 1    
Srdce    
pattern!
Stáří    
pattern!
Škola    
Úspěch    
Vášeň    
Vina    
pattern!
Zdraví    
Žena    
pattern!
Možnost, že symboly jsou vyplňovány podle vzorce: 16

Pořadí symbolů

Blesk
16 / 9.44
Číše
14 / 9.51
Člověk
5 / 9.42
Dům
2 / 9.52
Had
3 / 9.69
Květina
1 / 9.23
Kříž
8 / 9.52
Loď
18 / 9.22
Měsíc
12 / 9.64
Mříž
15 / 9.52
Oko
17 / 9.81
Rty
4 / 9.2
Ryba
6 / 9.62
Slunce
10 / 9.52
Strom
13 / 9.6
Voda
11 / 9.66
Ruka
7 / 9.38
Srdce
9 / 9.51