Co to je?

Představuji si, že v sobě nosíme celý svět, jeho obraz. Nebo aspoň kousky. Snažíme se ten velký a složitý svět kolem v sobě nějak obsáhnout, pobrat, zvládnout. Protože je to buď od nás vyžadováno nebo to chceme sami.

A ty kousky, části a obrazy se v nás někdy perou, přetahují, přetlačují, někdy na sebe nedosáhnout, nevidí se, a někdy si dokážou pomáhat, doplňovat, zapadnout do sebe...

A právě obraz těchto částí a jejich vztahů se snaží JakToMám zviditelnit. Barevnými kolečky čárkami, grafy i slovy. 

Jaktomam.cz vychází z klasického testu sémantického výběru (např. zde), jehož výsledky zobrazuje více metodami, např. pomocí multidimenzionálního škálování. Jako například na tomto obrázku.


Nepřipomíná to rodinnou konstelaci?

Nebo zde pokus o odpověď na položenou otázku. Psát či nepsat? Vnitřní kruh ukazuje hodnoty blízké, podpůrné, vnější hodnoty vzdálené.Ukázky dalších výstupů v galerii >>>

zde původní jednoduchý výstup testu sémantického výběru.


Zde řazení hodnot podle jednotlivých kritérií.