Rychlý test: Sa

marek

V testovacím provozu zatím není zpracované detailní textové vyhodnocení, zato máte přístup ke všem grafům a jejich nastavení.

Moje galerie | Slovní vyhodnocení | Graf - sémantický (v okně) | Graf - jedna hodnota | Graf MDS (v okně) | Souhrn | Vybrané symboly | Komentáře (facebook)

Hodnoty podle spojení

Největší hodnoty jsou pro vás pravděpodobně nejdůležitější. Nejmenší hodnoty jsou vám cizí (neznáte se k nim). Střední hodnoty nejsou zobrazeny.

Spojení

Nejsilnější spojení jsou zdůrazněna. Nejmenší jsou hodnoty, které jsou si pro vás cizí, vzdálené. Střední vzdálenosti nejsou zobrazeny.

Vyhodnocení

Váš test je pozitivně laděný.
Převaha přání nad prožívaným.
Nejdůležitější hodnoty jsou pro vás Hlas, Peníze, Dospělost
Nejvzdálenější jsou pro vás Cestování, Úspěch, Stáří
Nejsilnější spojení jsou pro vás Láska - Hlas , Budoucnost - Dobro , Peníze - Tabu , Krása - Budoucnost
Nejvzdálenější jsou si ve vás Cestování - Přátelství , Nenávist - Cestování , Cestování - Břicho

Graf - jeden aspekt

Hodnota z vaší otázky, nejvýraznější hodnota nebo vámi vybraná hodnota v souvislostech.
TIPY: Zužte počet zobrazených hodnot např. pomocí Spojení od (vyfiltruje pro vás 'nedůležité' hodnoty).
Snižte počet čar propojení pomocí Shoda od (Zobrazí pouze 'silnější' spojení).
Pokud je hodnot méně než 9, zobrazí se vnější kruh s nejvzdálenějšími hodnotami.
Nastavený graf můžete uložit do Vaší Galerie.
Řadit podle: Zvolená hodnota:
Shoda odTIP: do : Spojení odTIP: do:
od: počet: ukazatele: Rel: Abs: Uložit:

Šárka

Propojení s celkem: 69%

Propojení kombinované: 71%

Oblíbenost: 63%

Použití: 73%

Plus: 76%

Mínus: 45%

Plus/minus: 65%

Ambivalence: 37%

Nejbližší hodnoty k Šárka

Srdce - 0.692077
Vášeň - 0.86243
Žena - 1.17948
Dospělost - 1.41947
Práce - 1.67795

Nejvyzdálenější hodnoty k Šárka

Břicho - 6.62783
Sourozenec 1 - 6.31575
Nenávist - 6.29397
Člověk - 6.1414
Partner - 6.03092

Celek

Celkem plus: 892, celkem mínus: 555, celkem absolutně: 337 (minus < plus)
Pouziti/oblibenost: 1904 (oblibenost < pouziti (realita))
Ambivalence: 19976

Graf - multidimensional scaling

  • Tento graf ukazuje pomocí mds algoritmu virtuální polohu všech hodnotu vůči všem, jejich vzájemnou blízkost či vzdálenost ve vašem vnitřním vesmíru.
  • TIPY:
  • Pokud vidíte příliš velký zmatek, zkuste vypnout Ukazatele.
  • Zmenšete počet zobrazených propojení pomocí Shoda od.
  • Zkuste také zúžit výběr hodnot pomocí Spojení od - graf vyzoomuje hodnoty, které mají více spojení/shod s ostatními.
  • Všimněte si izolovaných hodnot (v šedém kruhu).
  • Zkuste zvětšit poloměr pro Skupiny a všimněte si, které hodnoty jsou součástí více skupin (ukazatele Sx nahoře).
  • Tipy na další práci s výsledky najdete tady >>>
  • Nastavený graf můžete uložit do Vaší Galerie
v celém okně
Shoda odTIP: do: Spojení odTIP: do:
Výsledky od: Počet:
Skupiny: Ukazatele: MDS: Kruh: Asp: Sym: Rel: Abs: Anonymně: Uložit:

Nejdůležitější hodnoty

Hlas - 542 (-17)
Peníze - 534 (-15)
Dospělost - 526 (-3)
Žena - 523 (-9)
Láska - 522 (-14)
Tabu - 504 (-12)
+-: -12

Nejvzdálenější hodnoty

Cestování - 230 (0)
Úspěch - 267 (-17)
Přátelství - 280 (-5)
Stáří - 281 (-5)
Neznámé - 282 (-7)
Umění - 289 (-7)

Nejdůležitější spojení

Láska (+--14) - Hlas (+--17) - 0.192404 (+-: -31)
Budoucnost (+-9) - Dobro (+-10) - 0.249359 (+-: 19)
Peníze (+--15) - Tabu (+--12) - 0.270688 (+-: -27)
Krása (+-8) - Budoucnost (+-9) - 0.437539 (+-: 17)
Zdraví (+-1) - Dospělost (+--3) - 0.600353 (+-: -2)
Krása (+-8) - Dobro (+-10) - 0.60907 (+-: 18)
+-: -1

Nejvzdálenější hodnoty

Cestování (0) - Přátelství (-5) - 11.0271
Nenávist (-22) - Cestování (0) - 10.8638
Cestování (0) - Břicho (-20) - 10.7069
Škola (-25) - Cestování (0) - 10.5629
Úspěch (-17) - Neznámé (-7) - 10.5031
Vina (-30) - Cestování (0) - 10.4593

Nejdůležitější spojení podle prosté shody

Láska - Hlas - 9 (-31)
Budoucnost - Dobro - 8 (19)
Dobro - Krása - 8 (18)
Peníze - Tabu - 8 (-27)
Budoucnost - Dospělost - 8 (6)
Dospělost - Srdce - 8 (-5)
Hlas - Peníze - 8 (-32)

Nejvzdálenější hodnoty podle prosté shody

Škola - Muž - 0
Přítomnost - Nenávist - 0
Úspěch - Partner - 0
Vina - Dobro - 0
Bůh - Cestování - 0
Učitel - Cestování - 0
Politika - Cestování - 0
Hlas - Cestování - 0

Sémantický graf

Semantický graf je nejjednodušší podoba - způsob vyhodnocení tohoto testu, na němž lze nejlépe pochopit, jak test funguje.
U každé zobrazené hodnoty program zjistí, kolik jejích symbolů se shoduje s vybranými symboly hodnot na osách x a y a podle toho hodnotu umístí ve 2D.
Toto zobrazení ale umožňuje hodnotu porovnat pouze vůči dvěma dalším hodnotám. Pro každou další srovnávací hodnotu bychom pak potřebovali další reálný prostor, což v našem ubohém 3D není možné. Proto bylo vynalezeno MDS - multidimensionální škálování, které matematickými postupy zjednodušuje, komprimuje více dimenzí do méně. Ztrácí se tím přesnost, ale získává přehlednost. MDS graf je tedy obdoba tohoto grafu, kde jsou hodnoty přibližně umístěny jakoby všechny vůči všem.
Volba mds tohoto grafu používá pro zobrazení právě vstupy mds algoritmu.
v celém okně
Dvojice hodnot podle spojení: Osa X:
Osa Y: Simple: MDS: Uložit:

Graf - souhrnný

Řadit podle: Rel: Abs:
Spojení: Spojení top: Spojení MDS: Čas: Oblíbenost: Použití: Plus: Minus: Plus ABS: Ambivalence:
Uložit:

Graf - souhrnný, sloupce

Přehledné řazení hodnot podle různých kritérií
SpojeníHlas 266Peníze 262Dospělost 258Láska 256Tabu 247Budoucnost 242Krása 240Žena 239Zdraví 239Srdce 236Rodina 231Smutek 223Sex 222Dobro 221Vášeň 218Šárka 218Ďábel 204Smrt 202Práce 194Já 194Bůh 193Manželství 191Dětství 188Matka 187Muž 185Děti 183Učitel 177Druhé pohlaví 175Radost 174Hlava 172Vina 171Ty 170Partner 166Sourozenec 2 165Strach 164Minulost 163Sourozenec 1 160Nemoc 159Otec 155Nenávist 155Škola 155Politika 154Člověk 153Břicho 151Přítomnost 149Umění 141Neznámé 138Stáří 137Přátelství 137Lhostejnost 130Cestování 112Spojení TOPSmutek 42Žena 35Vášeň 28Budoucnost 24Muž 21Hlas 17Peníze 16Krása 16Dobro 16Dospělost 16Vina 14Sex 14Bůh 14Láska 9Rodina 8Srdce 8Zdraví 8Tabu 8Sourozenec 1 7Šárka 7Práce 7Matka 7Smrt 7Já 7Ďábel 7Dětství 7Děti 7Minulost 7Břicho 7Škola 0Nenávist 0Nemoc 0Otec 0Strach 0Hlava 0Člověk 0Přítomnost 0Sourozenec 2 0Druhé pohlaví 0Cestování 0Partner 0Umění 0Neznámé 0Politika 0Přátelství 0Ty 0Lhostejnost 0Radost 0Manželství 0Učitel 0Stáří 0Spojení MDSLáska 16.092Hlas 16.1408Žena 16.1737Sex 16.2301Peníze 16.7089Srdce 16.8951Dospělost 16.9268Tabu 16.9443Zdraví 17.1524Smrt 17.156Šárka 17.3276Rodina 17.8781Vášeň 18.0825Práce 18.4255Budoucnost 18.7493Manželství 19.0742Smutek 19.2531Muž 19.7612Učitel 19.9582Matka 20.0697Já 20.3322Ty 20.5747Radost 20.8144Sourozenec 2 21.324Otec 21.3394Strach 21.7743Partner 21.8432Krása 21.9061Hlava 22.446Dobro 22.6995Nemoc 22.8764Neznámé 23.2423Politika 23.2487Vina 23.2916Sourozenec 1 23.3479Minulost 23.4797Přítomnost 23.7449Škola 24.4092Dětství 24.525Nenávist 25.07Umění 25.4081Břicho 25.4564Přátelství 25.6161Stáří 25.8867Lhostejnost 26.51Druhé pohlaví 28.1743Děti 40.4045Ďábel 206.529Bůh 220.547Člověk 279.322Cestování 335.927ČasStáří 86.869Rodina 31.892Lhostejnost 27.982Dětství 21.32Břicho 20.075Neznámé 18.369Ty 18.17Partner 17.887Umění 16.397Šárka 15.921Otec 15.464Žena 15.395Manželství 15.118Dobro 14.609Strach 14.515Nenávist 14.368Přátelství 14.273Děti 14.078Vášeň 13.826Smrt 13.676Práce 13.617Druhé pohlaví 13.465Cestování 13.381Peníze 13.322Přítomnost 13.152Matka 13.098Hlava 12.815Tabu 12.692Radost 12.68Ďábel 12.441Zdraví 12.403Láska 12.299Muž 12.071Politika 11.898Sourozenec 1 11.734Krása 11.651Vina 11.246Dospělost 11.183Hlas 11.016Srdce 10.937Budoucnost 10.549Nemoc 10.478Já 10.378Minulost 10.031Bůh 9.785Učitel 9.527Sex 9.36Smutek 9.271Sourozenec 2 9.228Škola 9.157Člověk 8.064OblíbenostBudoucnost 117Krása 114Dospělost 112Dobro 108Vášeň 106Zdraví 105Žena 102Rodina 102Srdce 96Muž 94Dětství 93Láska 91Ty 90Já 90Peníze 86Hlas 85Druhé pohlaví 85Tabu 85Šárka 85Přítomnost 85Radost 84Děti 80Sex 79Manželství 79Bůh 76Práce 73Ďábel 72Sourozenec 2 70Smrt 68Partner 64Matka 63Učitel 62Neznámé 61Smutek 61Otec 61Hlava 60Cestování 59Stáří 59Člověk 57Umění 55Přátelství 51Sourozenec 1 51Strach 47Nemoc 46Politika 44Minulost 43Vina 43Škola 40Lhostejnost 39Nenávist 36Břicho 35PoužitíHlas 259Láska 257Peníze 256Dospělost 252Žena 249Tabu 249Zdraví 240Srdce 237Krása 233Smutek 233Rodina 232Sex 231Vášeň 227Šárka 227Budoucnost 227Ďábel 213Dobro 213Smrt 211Práce 202Já 202Bůh 201Manželství 200Dětství 196Matka 195Muž 193Děti 191Učitel 185Druhé pohlaví 183Radost 181Hlava 180Vina 180Ty 177Partner 173Sourozenec 2 172Strach 171Minulost 171Sourozenec 1 167Nemoc 166Škola 162Nenávist 162Otec 162Politika 160Člověk 160Břicho 158Přítomnost 156Umění 148Stáří 144Neznámé 144Přátelství 143Lhostejnost 137Cestování 118PlusKrása 43Zdraví 42Budoucnost 41Dobro 41Vášeň 40Srdce 40Rodina 39Láska 38Dospělost 38Žena 36Hlas 36Šárka 35Radost 34Tabu 33Peníze 32Dětství 32Ty 31Muž 31Já 31Sex 31Práce 30Děti 30Bůh 29Druhé pohlaví 28Smrt 28Sourozenec 2 26Přítomnost 26Učitel 25Ďábel 24Matka 24Smutek 23Partner 23Manželství 22Sourozenec 1 20Umění 20Otec 20Člověk 19Strach 18Hlava 18Stáří 18Neznámé 17Nemoc 17Přátelství 17Politika 17Cestování 15Škola 14Minulost 14Nenávist 13Břicho 12Vina 11Lhostejnost 9MinusSmutek 35Vina 31Hlas 28Strach 28Škola 28Nemoc 27Láska 26Peníze 26Ďábel 26Sex 25Minulost 25Nenávist 25Tabu 24Smrt 24Politika 23Břicho 23Žena 23Matka 22Bůh 21Lhostejnost 20Učitel 20Hlava 20Partner 19Manželství 19Dospělost 18Práce 18Sourozenec 1 18Šárka 17Srdce 17Sourozenec 2 15Zdraví 14Umění 14Vášeň 14Děti 13Otec 13Neznámé 13Člověk 13Stáří 12Rodina 11Radost 11Přátelství 11Druhé pohlaví 11Krása 10Dětství 9Budoucnost 8Já 8Ty 8Cestování 7Dobro 7Muž 7Přítomnost 7Plus ABSDobro 10Budoucnost 9Krása 8Muž 6Ty 5Rodina 4Já 4Dětství 3Přítomnost 3Radost 2Zdraví 1Vášeň 1Druhé pohlaví 0Cestování 0Srdce -2Děti -2Dospělost -3Šárka -3Stáří -5Přátelství -5Otec -6Sourozenec 2 -6Práce -7Neznámé -7Umění -7Člověk -7Žena -9Sourozenec 1 -10Manželství -11Tabu -12Partner -12Bůh -13Učitel -13Matka -14Láska -14Sex -14Smrt -15Peníze -15Hlava -15Lhostejnost -17Hlas -17Politika -19Břicho -20Ďábel -20Minulost -22Nemoc -22Nenávist -22Strach -23Škola -25Smutek -29Vina -30AMBĎábel 973Matka 963Hlava 938Sourozenec 1 938Smrt 909Manželství 905Peníze 871Partner 868Sex 862Učitel 845Hlas 842Neznámé 795Tabu 784Politika 779Bůh 774Láska 748Umění 734Člověk 716Smutek 715Žena 698Stáří 697Strach 689Otec 683Přátelství 675Nemoc 674Práce 648Sourozenec 2 618Minulost 599Nenávist 558Břicho 557Škola 542Šárka 538Dospělost 530Cestování 489Srdce 482Lhostejnost 479Děti 476Druhé pohlaví 432Vášeň 404Vina 397Zdraví 389Radost 369Rodina 332Dětství 322Přítomnost 302Ty 297Já 297Krása 286Muž 264Budoucnost 244Dobro 219Jak to mám

Graf - blízkost k dané hodnotě

Blízkost ostatních hodnot k vybrané hodnotě. Jednorozměrná varianta sémantického grafu.
Zvolená hodnota:

Graf použití - oblíbenost

Řadit podle:
pouziti
oblibenost
rozdil

Graf použití - plus / minus

Řadit podle:
plus
minus
rozdil
ambivalence

Graf - počet symbolů u hodnot

TabuDospělostLáskaPenízeSmutekHlasŽenaVinaVášeňManželstvíSmrtŠárkaBudoucnostĎábelZdravíSexRodinaSrdceKrásaPráceDobroUčitelDruhé pohlavíBůhHlavaMatkaMužDětstvíDětiMinulostStrachOtecUměníPřítomnostŠkolaNenávistNemocBřichoSourozenec 2ČlověkSourozenec 1TyLhostejnostPartnerRadostStáříCestováníPřátelstvíPolitikaNeznámé 10 : 7x 9 : 12x 8 : 12x 7 : 16x 6 : 4xJak to mám

Graf použití symbolů

Řadit podle:
plus
minus
plus abs
pouziti
oblibenost

Vybrané symboly

Tabulka vybraných symbolů a jejich pořadí

pattern
control
Břicho    
Budoucnost    
pattern!
Bůh    
Cestování    
Člověk    
pattern!
Ďábel    
Děti    
Dětství    
Dobro    
pattern!
Dospělost    
pattern!
Druhé pohlaví    
pattern!
Hlas    
pattern!
Hlava    
pattern!
   
Krása    
pattern!
Láska    
Lhostejnost    
Manželství    
Matka    
Minulost    
pattern!
Muž    
pattern!
Nemoc    
Nenávist    
Neznámé    
Otec    
Partner    
pattern!
Peníze    
Politika    
Práce    
pattern!
Přátelství    
Přítomnost    
Radost    
Rodina    
pattern!
Sex    
Smrt    
Smutek    
Sourozenec 1    
Sourozenec 2    
Srdce    
pattern!
Stáří    
pattern!
Strach    
Šárka    
Škola    
Tabu    
pattern!
Ty    
pattern!
Učitel    
pattern!
Umění    
pattern!
Vášeň    
pattern!
Vina    
Zdraví    
pattern!
Žena    
pattern!
Možnost, že symboly jsou vyplňovány podle vzorce: 31

Pořadí symbolů

Blesk
3 / 9.45
Číše
17 / 9.51
Člověk
1 / 9.43
Dům
9 / 9.5
Had
8 / 9.71
Květina
12 / 9.24
Kříž
11 / 9.53
Loď
2 / 9.22
Měsíc
13 / 9.62
Mříž
14 / 9.51
Oko
16 / 9.8
Rty
4 / 9.2
Ryba
18 / 9.62
Slunce
10 / 9.52
Strom
15 / 9.59
Voda
5 / 9.65
Ruka
6 / 9.39
Srdce
7 / 9.5