Práce s výsledky

Zejména graf MDS je výborný jako výchozí bod pro imaginace/konstelace.