Rychlý dotaz no. #222

marek

V testovacím provozu zatím není zpracované detailní textové vyhodnocení, zato máte přístup ke všem grafům a jejich nastavení.

Moje galerie | Slovní vyhodnocení | Graf - sémantický (v okně) | Graf - jedna hodnota | Graf MDS (v okně) | Souhrn | Vybrané symboly | Komentáře (facebook)

Hodnoty podle spojení

Největší hodnoty jsou pro vás pravděpodobně nejdůležitější. Nejmenší hodnoty jsou vám cizí (neznáte se k nim). Střední hodnoty nejsou zobrazeny.

Spojení

Nejsilnější spojení jsou zdůrazněna. Nejmenší jsou hodnoty, které jsou si pro vás cizí, vzdálené. Střední vzdálenosti nejsou zobrazeny.

Vyhodnocení

Váš test je pozitivně laděný.
Převaha reálného nad přáními.
Nejdůležitější hodnoty jsou pro vás Radost, Muž,
Nejvzdálenější jsou pro vás Partner, Vina, Matka
Nejsilnější spojení jsou pro vás Radost - Láska , Budoucnost - Já , Úspěch - Muž , Zdraví - Peníze
Nejvzdálenější jsou si ve vás Otec - Vina , Dobro - Partner , Partner - Láska

Graf - jeden aspekt

Hodnota z vaší otázky, nejvýraznější hodnota nebo vámi vybraná hodnota v souvislostech.
TIPY: Zužte počet zobrazených hodnot např. pomocí Spojení od (vyfiltruje pro vás 'nedůležité' hodnoty).
Snižte počet čar propojení pomocí Shoda od (Zobrazí pouze 'silnější' spojení).
Pokud je hodnot méně než 9, zobrazí se vnější kruh s nejvzdálenějšími hodnotami.
Nastavený graf můžete uložit do Vaší Galerie.
Řadit podle: Zvolená hodnota:
Shoda odTIP: do : Spojení odTIP: do:
od: počet: ukazatele: Rel: Abs: Uložit:

Celek

Celkem plus: 162, celkem mínus: 43, celkem absolutně: 119 (minus < plus)
Pouziti/oblibenost: -49 (oblibenost < pouziti (realita))
Ambivalence: 4217

Graf - multidimensional scaling

v celém okně
Shoda odTIP: do: Spojení odTIP: do:
Výsledky od: Počet:
Skupiny: Ukazatele: MDS: Kruh: Asp: Sym: Rel: Abs: Anonymně: Uložit:

Nejdůležitější hodnoty

Radost - 274 (25)
Muž - 263 (16)
Já - 253 (17)
Úspěch - 227 (19)
Budoucnost - 222 (15)
Dobro - 211 (23)
+-: 19

Nejvzdálenější hodnoty

Partner - 99 (5)
Vina - 110 (-2)
Matka - 129 (7)
Smutek - 140 (-2)
Minulost - 149 (3)
Rodina - 164 (13)

Nejdůležitější spojení

Láska (+-25) - Radost (+-25) - 0.800443 (+-: 50)
(+-17) - Budoucnost (+-15) - 0.829593 (+-: 32)
Úspěch (+-19) - Muž (+-16) - 0.834811 (+-: 35)
Zdraví (+-20) - Peníze (+-13) - 0.914467 (+-: 33)
Láska (+-25) - Dobro (+-23) - 0.918213 (+-: 48)
Radost (+-25) - Dobro (+-23) - 0.978289 (+-: 48)
+-: 35

Nejvzdálenější hodnoty

Vina (-2) - Otec (11) - 9.10005
Partner (5) - Dobro (23) - 8.79169
Láska (25) - Partner (5) - 8.67334
Láska (25) - Vina (-2) - 8.16577
Partner (5) - Radost (25) - 7.95773
Rodina (13) - Partner (5) - 7.92907

Nejdůležitější spojení podle prosté shody

Láska - Radost - 8 (50)
Budoucnost - Já - 8 (32)
Muž - Úspěch - 8 (35)
Radost - Dobro - 8 (48)
Radost - Budoucnost - 7 (40)
Radost - Já - 7 (42)
Otec - Muž - 7 (27)

Nejvzdálenější hodnoty podle prosté shody

Otec - Vina - 1
Partner - Rodina - 1
Vina - Úspěch - 1
Minulost - Dobro - 2
Peníze - Vina - 2
Smutek - Láska - 2
Práce - Partner - 2

Sémantický graf

Semantický graf je nejjednodušší podoba - způsob vyhodnocení tohoto testu, na němž lze nejlépe pochopit, jak test funguje.
U každé zobrazené hodnoty program zjistí, kolik jejích symbolů se shoduje s vybranými symboly hodnot na osách x a y a podle toho hodnotu umístí ve 2D.
Toto zobrazení ale umožňuje hodnotu porovnat pouze vůči dvěma dalším hodnotám. Pro každou další srovnávací hodnotu bychom pak potřebovali další reálný prostor, což v našem ubohém 3D není možné. Proto bylo vynalezeno MDS - multidimensionální škálování, které matematickými postupy zjednodušuje, komprimuje více dimenzí do méně. Ztrácí se tím přesnost, ale získává přehlednost. MDS graf je tedy obdoba tohoto grafu, kde jsou hodnoty přibližně umístěny jakoby všechny vůči všem.
Volba mds tohoto grafu používá pro zobrazení právě vstupy mds algoritmu.
v celém okně
Dvojice hodnot podle spojení: Osa X:
Osa Y: Simple: MDS: Uložit:

Graf - souhrnný

Řadit podle: Rel: Abs:
Spojení: Spojení top: Spojení MDS: Čas: Oblíbenost: Použití: Plus: Minus: Plus ABS: Ambivalence:
Uložit:

Graf - souhrnný, sloupce

Přehledné řazení hodnot podle různých kritérií
SpojeníRadost 132Muž 127Já 122Úspěch 109Budoucnost 107Dobro 101Láska 92Žena 87Zdraví 86Otec 83Práce 82Peníze 80Rodina 78Minulost 70Smutek 66Matka 61Vina 51Partner 46Spojení TOPRadost 44Muž 36Já 29Budoucnost 22Dobro 22Úspěch 22Láska 15Otec 14Žena 7Zdraví 7Peníze 0Partner 0Minulost 0Matka 0Rodina 0Práce 0Smutek 0Vina 0Spojení MDSJá 53.0535Muž 56.0294Budoucnost 56.9987Peníze 60.4844Práce 62.2273Žena 62.3184Úspěch 62.5706Radost 63.0185Rodina 69.1094Zdraví 69.8117Dobro 71.888Láska 72.4459Minulost 78.504Matka 78.8461Otec 81.8195Smutek 83.6045Vina 101.963Partner 106.805ČasOtec 23.103Partner 16.748Žena 15.935Matka 15.152Radost 14.976Muž 14.466Rodina 13.955Budoucnost 13.824Láska 13.499Dobro 12.383Já 12.303Smutek 11.651Práce 10.752Peníze 10.038Zdraví 9.534Minulost 8.652Úspěch 7.914Vina 7.771OblíbenostRadost 120Já 111Dobro 110Láska 106Budoucnost 103Muž 97Úspěch 95Žena 89Zdraví 83Peníze 79Rodina 79Práce 78Matka 71Otec 69Smutek 59Vina 57Partner 52Minulost 50PoužitíJá 102Muž 100Radost 98Úspěch 96Budoucnost 93Práce 90Žena 89Zdraví 88Peníze 88Dobro 88Láska 86Rodina 86Minulost 79Otec 76Smutek 74Matka 68Vina 59Partner 53PlusRadost 31Láska 30Dobro 29Zdraví 25Já 25Úspěch 24Budoucnost 22Muž 22Žena 20Rodina 20Peníze 19Práce 17Otec 16Matka 14Minulost 13Vina 11Smutek 11Partner 11MinusSmutek 13Vina 13Práce 10Minulost 10Žena 8Já 8Matka 7Rodina 7Budoucnost 7Radost 6Peníze 6Dobro 6Partner 6Muž 6Otec 5Zdraví 5Láska 5Úspěch 5Plus ABSRadost 25Láska 25Dobro 23Zdraví 20Úspěch 19Já 17Muž 16Budoucnost 15Peníze 13Rodina 13Žena 12Otec 11Práce 7Matka 7Partner 5Minulost 3Vina -2Smutek -2AMBSmutek 870Vina 870Minulost 792Práce 615Partner 562Matka 521Žena 428Rodina 377Já 353Budoucnost 347Peníze 341Otec 334Muž 301Dobro 242Úspěch 237Radost 231Zdraví 230Láska 202Jak to mám

Graf - blízkost k dané hodnotě

Blízkost ostatních hodnot k vybrané hodnotě. Jednorozměrná varianta sémantického grafu.
Zvolená hodnota:

Graf použití - oblíbenost

Řadit podle:
pouziti
oblibenost
rozdil

Graf použití - plus / minus

Řadit podle:
plus
minus
rozdil
ambivalence

Graf - počet symbolů u hodnot

RadostMinulostDobroŽenaZdravíLáskaÚspěchMužPenízeVinaRodinaPráceSmutekBudoucnostPartnerMatkaOtec 10 : 1x 9 : 8x 8 : 6x 7 : 3xJak to mám

Graf použití symbolů

Řadit podle:
plus
minus
plus abs
pouziti
oblibenost

Vybrané symboly

Tabulka vybraných symbolů a jejich pořadí

pattern
control
Budoucnost    
pattern!
Dobro    
pattern!
   
pattern!
Láska    
Matka    
Minulost    
pattern!
Muž    
Otec    
Partner    
pattern!
Peníze    
Práce    
pattern!
Radost    
pattern!
Rodina    
Smutek    
pattern!
Úspěch    
pattern!
Vina    
pattern!
Zdraví    
pattern!
Žena    
Možnost, že symboly jsou vyplňovány podle vzorce: 18

Pořadí symbolů

Blesk
10 / 9.45
Číše
2 / 9.51
Člověk
12 / 9.43
Dům
17 / 9.5
Had
14 / 9.71
Květina
15 / 9.24
Kříž
13 / 9.53
Loď
7 / 9.22
Měsíc
8 / 9.62
Mříž
11 / 9.51
Oko
5 / 9.8
Rty
9 / 9.2
Ryba
4 / 9.62
Slunce
18 / 9.52
Strom
3 / 9.59
Voda
1 / 9.65
Ruka
6 / 9.39
Srdce
16 / 9.5

Komentáře