Práce

Pokud se ptáme na práci, je třeba se podívat na matku.
Především na náš vztah k ní.