Galerie - Rychlý dotaz no. #218

Automatické vyhodnocení

Rychlý dotaz no. #218

Úspěch - 6 - Láska, mds: 2.30674 Úspěch - 6 - Muž, mds: 2.61943 Úspěch - 7 - Otec, mds: 0.866214 Úspěch - 6 - Matka, mds: 2.5608 Úspěch - 7 - Budoucnost, mds: 2.79535 Úspěch - 6 - Peníze, mds: 2.70143 Úspěch - 6 - Radost, mds: 3.65335 Úspěch - 6 - Minulost, mds: 3.63008 Úspěch - 6 - Partner, mds: 2.62372 Úspěch - 6 - Rodina, mds: 1.98524 Láska - 6 - Práce, mds: 3.4692 Láska - 7 - Muž, mds: 1.69836 Láska - 6 - Žena, mds: 3.09158 Láska - 6 - Otec, mds: 1.64453 Láska - 6 - Matka, mds: 1.43182 Láska - 7 - Já, mds: 0.941899 Láska - 6 - Zdraví, mds: 2.87494 Láska - 7 - Budoucnost, mds: 0.48889 Láska - 7 - Radost, mds: 1.56617 Láska - 7 - Minulost, mds: 1.49397 Láska - 6 - Dobro, mds: 2.63439 Láska - 6 - Partner, mds: 2.82123 Láska - 6 - Rodina, mds: 2.49096 Práce - 7 - Muž, mds: 1.77277 Práce - 6 - Já, mds: 2.5798 Práce - 6 - Zdraví, mds: 1.19312 Práce - 6 - Budoucnost, mds: 3.58705 Práce - 6 - Minulost, mds: 3.08205 Práce - 6 - Dobro, mds: 1.89407 Práce - 6 - Partner, mds: 1.33548 Práce - 6 - Rodina, mds: 1.95129 Muž - 6 - Otec, mds: 2.49631 Muž - 6 - Matka, mds: 3.09625 Muž - 7 - Já, mds: 0.858036 Muž - 7 - Zdraví, mds: 1.42175 Muž - 7 - Budoucnost, mds: 1.86257 Muž - 6 - Peníze, mds: 2.87546 Muž - 6 - Radost, mds: 3.06217 Muž - 7 - Minulost, mds: 1.7138 Muž - 7 - Dobro, mds: 1.56856 Muž - 7 - Partner, mds: 1.34675 Muž - 7 - Rodina, mds: 1.36714 Žena - 6 - Já, mds: 3.99239 Otec - 6 - Matka, mds: 1.69483 Otec - 7 - Budoucnost, mds: 2.1136 Otec - 6 - Radost, mds: 2.83496 Otec - 6 - Minulost, mds: 3.09634 Otec - 6 - Partner, mds: 2.92985 Otec - 6 - Rodina, mds: 2.33894 Matka - 6 - Já, mds: 2.37353 Matka - 6 - Budoucnost, mds: 1.55227 Matka - 6 - Radost, mds: 1.44782 Matka - 6 - Partner, mds: 4.06239 Matka - 6 - Rodina, mds: 3.60463 Já - 6 - Zdraví, mds: 1.93425 Já - 6 - Budoucnost, mds: 1.01163 Já - 6 - Radost, mds: 2.20427 Já - 6 - Minulost, mds: 1.0813 Já - 6 - Dobro, mds: 1.74969 Já - 6 - Partner, mds: 2.15812 Já - 6 - Rodina, mds: 2.01648 Zdraví - 6 - Budoucnost, mds: 2.84157 Zdraví - 6 - Minulost, mds: 2.07191 Zdraví - 7 - Dobro, mds: 0.704003 Zdraví - 6 - Partner, mds: 1.96602 Zdraví - 6 - Rodina, mds: 2.38706 Budoucnost - 7 - Radost, mds: 1.21458 Budoucnost - 7 - Minulost, mds: 1.1451 Budoucnost - 6 - Dobro, mds: 2.48778 Budoucnost - 6 - Partner, mds: 3.10527 Budoucnost - 6 - Rodina, mds: 2.84931 Peníze - 6 - Partner, mds: 1.6311 Peníze - 6 - Rodina, mds: 1.55248 Radost - 6 - Minulost, mds: 1.86036 Minulost - 6 - Dobro, mds: 1.53351 Minulost - 6 - Partner, mds: 3.05426 Minulost - 6 - Rodina, mds: 3.03539 Dobro - 6 - Partner, mds: 2.48982 Dobro - 6 - Rodina, mds: 2.79558 Partner - 7 - Rodina, mds: 0.639805 SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 22Plusminusplus blizkeRodina propojení: RodinaRodinaRodinaRodina
Kombinovaný: 75%
Střed skupiny: 5 hodnot
Skupin: 3
Spojení: 170, 88%
Ambivalence: 67, 21%
Oblíbenost: 92, 81%
Plus abs: 22, 89%
Plus: 23, 85%
Minus: 1, 9%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 22Plusminusplus blizkePartner propojení: Rodina PartnerPartnerPartnerPartner
Kombinovaný: 75%
Střed skupiny: 5 hodnot
Skupin: 4
Spojení: 170, 88%
Ambivalence: 67, 21%
Oblíbenost: 92, 81%
Plus abs: 22, 89%
Plus: 23, 85%
Minus: 1, 9%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 24Plusminusplus blizkeDobro propojení: Partner Rodina DobroDobroDobroDobro
Kombinovaný: 67%
Střed skupiny: 5 hodnot
Skupin: 5
Spojení: 143, 74%
Ambivalence: 66, 20%
Oblíbenost: 93, 82%
Plus abs: 24, 94%
Plus: 25, 93%
Minus: 1, 9%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 24Plusminusplus blizkeMinulost propojení: Dobro Partner Rodina MinulostMinulostMinulostMinulost
Kombinovaný: 76%
Střed skupiny: 6 hodnot
Skupin: 5
Spojení: 166, 86%
Ambivalence: 66, 20%
Oblíbenost: 98, 88%
Plus abs: 24, 94%
Plus: 25, 93%
Minus: 1, 9%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: -8Plusminusplus blizkeVina propojení: VinaVinaVinaVina
Kombinovaný: -12%
Izolovaná hodnota
Spojení: 21, 8%
Ambivalence: 287, 100%
Oblíbenost: 35, 13%
Plus abs: -8, 6%
Plus: 3, 11%
Minus: 11, 100%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: -10Plusminusplus blizkeSmutek propojení: SmutekSmutekSmutekSmutek
Kombinovaný: -8%
Izolovaná hodnota
Spojení: 7, 0%
Ambivalence: 10, 0%
Oblíbenost: 24, 0%
Plus abs: -10, 0%
Plus: 0, 0%
Minus: 10, 91%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 25Plusminusplus blizkeRadost propojení: Minulost RadostRadostRadostRadost
Kombinovaný: 67%
Skupin: 4
Spojení: 135, 69%
Ambivalence: 25, 5%
Oblíbenost: 104, 95%
Plus abs: 25, 97%
Plus: 25, 93%
Minus: 0, 0%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 18Plusminusplus blizkePeníze propojení: Partner Rodina PenízePenízePenízePeníze
Kombinovaný: 43%
Skupin: 2
Spojení: 104, 52%
Ambivalence: 122, 40%
Oblíbenost: 83, 70%
Plus abs: 18, 78%
Plus: 20, 74%
Minus: 2, 18%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 25Plusminusplus blizkeBudoucnost propojení: Radost Minulost Dobro Partner Rodina BudoucnostBudoucnostBudoucnostBudoucnost
Kombinovaný: 83%
Střed skupiny: 6 hodnot
Skupin: 5
Spojení: 179, 93%
Ambivalence: 65, 20%
Oblíbenost: 108, 100%
Plus abs: 25, 97%
Plus: 26, 96%
Minus: 1, 9%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 24Plusminusplus blizkeZdraví propojení: Budoucnost Minulost Dobro Partner Rodina ZdravíZdravíZdravíZdraví
Kombinovaný: 67%
Střed skupiny: 5 hodnot
Skupin: 5
Spojení: 143, 74%
Ambivalence: 66, 20%
Oblíbenost: 93, 82%
Plus abs: 24, 94%
Plus: 25, 93%
Minus: 1, 9%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 24Plusminusplus blizkeJá propojení: Zdraví Budoucnost Radost Minulost Dobro Partner Rodina
Kombinovaný: 76%
Střed skupiny: 6 hodnot
Skupin: 6
Spojení: 164, 85%
Ambivalence: 66, 20%
Oblíbenost: 98, 88%
Plus abs: 24, 94%
Plus: 25, 93%
Minus: 1, 9%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 21Plusminusplus blizkeMatka propojení: Já Budoucnost Radost Partner Rodina MatkaMatkaMatkaMatka
Kombinovaný: 62%
Střed skupiny: 5 hodnot
Skupin: 2
Spojení: 138, 71%
Ambivalence: 68, 21%
Oblíbenost: 97, 87%
Plus abs: 21, 86%
Plus: 22, 81%
Minus: 1, 9%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 21Plusminusplus blizkeOtec propojení: Matka Budoucnost Radost Minulost Partner Rodina OtecOtecOtecOtec
Kombinovaný: 63%
Skupin: 2
Spojení: 142, 73%
Ambivalence: 68, 21%
Oblíbenost: 96, 86%
Plus abs: 21, 86%
Plus: 22, 81%
Minus: 1, 9%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 18Plusminusplus blizkeŽena propojení: Já ŽenaŽenaŽenaŽena
Kombinovaný: 36%
Skupin: 1
Spojení: 86, 43%
Ambivalence: 167, 57%
Oblíbenost: 85, 73%
Plus abs: 18, 78%
Plus: 21, 78%
Minus: 3, 27%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 26Plusminusplus blizkeMuž propojení: Otec Matka Já Zdraví Budoucnost Peníze Radost Minulost Dobro Partner Rodina MužMužMužMuž
Kombinovaný: 88%
Střed skupiny: 9 hodnot
Skupin: 9
Spojení: 192, 100%
Ambivalence: 65, 20%
Oblíbenost: 104, 95%
Plus abs: 26, 100%
Plus: 27, 100%
Minus: 1, 9%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 22Plusminusplus blizkePráce propojení: Muž Já Zdraví Budoucnost Minulost Dobro Partner Rodina PrácePrácePrácePráce
Kombinovaný: 63%
Střed skupiny: 5 hodnot
Skupin: 5
Spojení: 140, 72%
Ambivalence: 67, 21%
Oblíbenost: 88, 76%
Plus abs: 22, 89%
Plus: 23, 85%
Minus: 1, 9%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 26Plusminusplus blizkeLáska propojení: Práce Muž Žena Otec Matka Já Zdraví Budoucnost Radost Minulost Dobro Partner Rodina LáskaLáskaLáskaLáska
Kombinovaný: 86%
Střed skupiny: 7 hodnot
Skupin: 5
Spojení: 184, 96%
Ambivalence: 65, 20%
Oblíbenost: 107, 99%
Plus abs: 26, 100%
Plus: 27, 100%
Minus: 1, 9%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 19Plusminusplus blizkeÚspěch propojení: Láska Muž Otec Matka Budoucnost Peníze Radost Minulost Partner Rodina ÚspěchÚspěchÚspěchÚspěch
Kombinovaný: 62%
Skupin: 1
Spojení: 152, 78%
Ambivalence: 161, 55%
Oblíbenost: 100, 90%
Plus abs: 19, 81%
Plus: 22, 81%
Minus: 3, 27%
Jak to mám
128

Rychlý dotaz no. #218

Vybraných 8 symbolů u 7 hodnot Vybraných 8 symbolů u 7 aktuálních hodnot Vybraných 7 symbolů u 10 hodnot Vybraných 7 symbolů u 8 aktuálních hodnot Vybraných 6 symbolů u 1 hodnot Vybraných 6 symbolů u 0 aktuálních hodnot Shoda 0: 15xShoda aktuální 0: 0xShoda 1: 17xShoda aktuální 1: 0xShoda 2: 3xShoda aktuální 2: 0xShoda 3: 0xShoda aktuální 3: 0xShoda 4: 9xShoda aktuální 4: 0xShoda 5: 16xShoda aktuální 5: 0xShoda 6: 16xShoda aktuální 6: 58xShoda 7: 13xShoda aktuální 7: 20xShoda 8: 0xShoda aktuální 8: 0xShoda 9: 0xShoda aktuální 9: 0xShoda 10: 0xShoda aktuální 10: 0xLegenda onoffSpojení MDSVirtuální blízkost ve 2D prostoru, naznačuje celkové spojení/blízkost s ostatními hodnotamiSpojeníSpojení ukazuje celkové spojení/blízkost s ostatními hodnotamiSpojení topSpojení top ukazuje celkové spojení/blízkost s nejdůležitějšími hodnotamiJednoznačnostOpak ambivalence, rozpornost je tím menší, čím více je hodnota zároveň vnímaná kladně i záporně.OblíbenostOblíbenost vyjadřuje hodnocení této hodnoty oblíbenými symbolyPoužitíPoužití ukazuje hodnocení této hodnoty symboly, které jsou zároveň nejčastěji používanéPlus absPlus absolutní zůstane, když se odečte od plusu mínus.PlusPlus ukazuje blízkost ke kladným hodnotámMinusMínus ukazuje blízkost k negativním hodnotámHodnoty se zvoleným spojenímHodnoty se zvoleným spojenímZobrazuji max 18 výsledků od 0-éhoPočetPočetZobrazuji max 18 výsledků od 0-éhoZobrazuji spojení vyšší než 6 a menší než 10Zobrazuji spojení vyšší než 6 a menší než 10 Shoda od 6 do 10Zobrazuji hodnoty, jejichž celkové spojení s ostatními je vyšší než 104 a menší než 192Zobrazuji hodnoty, jejichž celkové spojení s ostatními je vyšší než 104 a menší než 192 spojení od 104 do 192relPočet hodnot 18, 35%Spojení celek abs 2310, 94%Spojení MDS celek abs 387, 37%Ambivalence celek abs 1388, 37%Plus abs celek abs 343,94%Plus celek abs 384, 87%Minus celek abs 41, 12% Celek CelekPočet hodnot: 18
Spojení: 2310, 94%
Spojení MDS: 387, 94%
Ambivalence: 1388, 37%
Plus/Minus abs: 343, 94%
Plus abs: 384, 87%
Minus abs: 41, 12%
Spojení: Úspěch - Láska: 6, mds 2.30674Spojení: Úspěch - Muž: 6, mds 2.61943Spojení: Úspěch - Otec: 7, mds 0.866214Spojení: Úspěch - Matka: 6, mds 2.5608Spojení: Úspěch - Budoucnost: 7, mds 2.79535Spojení: Úspěch - Peníze: 6, mds 2.70143Spojení: Úspěch - Radost: 6, mds 3.65335Spojení: Úspěch - Minulost: 6, mds 3.63008Spojení: Úspěch - Partner: 6, mds 2.62372Spojení: Úspěch - Rodina: 6, mds 1.98524Spojení: Láska - Práce: 6, mds 3.4692Spojení: Láska - Muž: 7, mds 1.69836Spojení: Láska - Otec: 6, mds 1.64453Spojení: Láska - Matka: 6, mds 1.43182Spojení: Láska - Já: 7, mds 0.941899Spojení: Láska - Zdraví: 6, mds 2.87494Spojení: Láska - Budoucnost: 7, mds 0.48889Spojení: Láska - Radost: 7, mds 1.56617Spojení: Láska - Minulost: 7, mds 1.49397Spojení: Láska - Dobro: 6, mds 2.63439Spojení: Láska - Partner: 6, mds 2.82123Spojení: Láska - Rodina: 6, mds 2.49096Spojení: Práce - Muž: 7, mds 1.77277Spojení: Práce - Já: 6, mds 2.5798Spojení: Práce - Zdraví: 6, mds 1.19312Spojení: Práce - Budoucnost: 6, mds 3.58705Spojení: Práce - Minulost: 6, mds 3.08205Spojení: Práce - Dobro: 6, mds 1.89407Spojení: Práce - Partner: 6, mds 1.33548Spojení: Práce - Rodina: 6, mds 1.95129Spojení: Muž - Otec: 6, mds 2.49631Spojení: Muž - Matka: 6, mds 3.09625Spojení: Muž - Já: 7, mds 0.858036Spojení: Muž - Zdraví: 7, mds 1.42175Spojení: Muž - Budoucnost: 7, mds 1.86257Spojení: Muž - Peníze: 6, mds 2.87546Spojení: Muž - Radost: 6, mds 3.06217Spojení: Muž - Minulost: 7, mds 1.7138Spojení: Muž - Dobro: 7, mds 1.56856Spojení: Muž - Partner: 7, mds 1.34675Spojení: Muž - Rodina: 7, mds 1.36714Spojení: Otec - Matka: 6, mds 1.69483Spojení: Otec - Budoucnost: 7, mds 2.1136Spojení: Otec - Radost: 6, mds 2.83496Spojení: Otec - Minulost: 6, mds 3.09634Spojení: Otec - Partner: 6, mds 2.92985Spojení: Otec - Rodina: 6, mds 2.33894Spojení: Matka - Já: 6, mds 2.37353Spojení: Matka - Budoucnost: 6, mds 1.55227Spojení: Matka - Radost: 6, mds 1.44782Spojení: Matka - Partner: 6, mds 4.06239Spojení: Matka - Rodina: 6, mds 3.60463Spojení: Já - Zdraví: 6, mds 1.93425Spojení: Já - Budoucnost: 6, mds 1.01163Spojení: Já - Radost: 6, mds 2.20427Spojení: Já - Minulost: 6, mds 1.0813Spojení: Já - Dobro: 6, mds 1.74969Spojení: Já - Partner: 6, mds 2.15812Spojení: Já - Rodina: 6, mds 2.01648Spojení: Zdraví - Budoucnost: 6, mds 2.84157Spojení: Zdraví - Minulost: 6, mds 2.07191Spojení: Zdraví - Dobro: 7, mds 0.704003Spojení: Zdraví - Partner: 6, mds 1.96602Spojení: Zdraví - Rodina: 6, mds 2.38706Spojení: Budoucnost - Radost: 7, mds 1.21458Spojení: Budoucnost - Minulost: 7, mds 1.1451Spojení: Budoucnost - Dobro: 6, mds 2.48778Spojení: Budoucnost - Partner: 6, mds 3.10527Spojení: Budoucnost - Rodina: 6, mds 2.84931Spojení: Peníze - Partner: 6, mds 1.6311Spojení: Peníze - Rodina: 6, mds 1.55248Spojení: Radost - Minulost: 6, mds 1.86036Spojení: Minulost - Dobro: 6, mds 1.53351Spojení: Minulost - Partner: 6, mds 3.05426Spojení: Minulost - Rodina: 6, mds 3.03539Spojení: Dobro - Partner: 6, mds 2.48982Spojení: Dobro - Rodina: 6, mds 2.79558Spojení: Partner - Rodina: 7, mds 0.639805Spojení MDS: 94% 44.2101Spojení 184 96% Symbolů 8 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 26PlusminusLáskaLáskaLáska (144)
Přetížení: 98%
Kombinovaný: 86%
Spojení MDS: 44.2101, 94%
Spojení: 184, 96%
Ambivalence: 65, 20%
Jednoznačnost: 80%
Oblíbenost: 107, 99%
Použití: 103, 96%
Plus abs: 26, 100%
Plus: 27, 100%
Minus: 1, 9%
Symbolů: 8
Spojení MDS: 67% 52.7544Spojení 179 93% Symbolů 8 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 25PlusminusBudoucnostBudoucnostBudoucnost (136)
Přetížení: 96%
Kombinovaný: 83%
Spojení MDS: 52.7544, 67%
Spojení: 179, 93%
Ambivalence: 65, 20%
Jednoznačnost: 80%
Oblíbenost: 108, 100%
Použití: 103, 96%
Plus abs: 25, 97%
Plus: 26, 96%
Minus: 1, 9%
Symbolů: 8
Spojení MDS: 72% 52.5205Spojení 170 88% Symbolů 7 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 22PlusminusRodinaRodinaRodina (121)
Kombinovaný: 75%
Spojení MDS: 52.5205, 72%
Spojení: 170, 88%
Ambivalence: 67, 21%
Jednoznačnost: 79%
Oblíbenost: 92, 81%
Použití: 97, 89%
Plus abs: 22, 89%
Plus: 23, 85%
Minus: 1, 9%
Symbolů: 7
Spojení MDS: 56% 55.4365Spojení 170 88% Symbolů 7 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 22PlusminusPartnerPartnerPartner (116)
Kombinovaný: 75%
Spojení MDS: 55.4365, 56%
Spojení: 170, 88%
Ambivalence: 67, 21%
Jednoznačnost: 79%
Oblíbenost: 92, 81%
Použití: 97, 89%
Plus abs: 22, 89%
Plus: 23, 85%
Minus: 1, 9%
Symbolů: 7
Spojení MDS: 44% 58.1831Spojení 166 86% Symbolů 7 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 24PlusminusMinulostMinulostMinulost (135)
Kombinovaný: 76%
Spojení MDS: 58.1831, 44%
Spojení: 166, 86%
Ambivalence: 66, 20%
Jednoznačnost: 80%
Oblíbenost: 98, 88%
Použití: 98, 90%
Plus abs: 24, 94%
Plus: 25, 93%
Minus: 1, 9%
Symbolů: 7
Spojení MDS: 78% 48.9198Spojení 164 85% Symbolů 8 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 24PlusminusJá (109)
Kombinovaný: 76%
Spojení MDS: 48.9198, 78%
Spojení: 164, 85%
Ambivalence: 66, 20%
Jednoznačnost: 80%
Oblíbenost: 98, 88%
Použití: 98, 90%
Plus abs: 24, 94%
Plus: 25, 93%
Minus: 1, 9%
Symbolů: 8
Spojení MDS: 83% 47.122Spojení 152 78% Symbolů 8 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 19PlusminusÚspěchÚspěchÚspěch (147)
Kombinovaný: 62%
Spojení MDS: 47.122, 83%
Spojení: 152, 78%
Ambivalence: 161, 55%
Jednoznačnost: 45%
Oblíbenost: 100, 90%
Použití: 98, 90%
Plus abs: 19, 81%
Plus: 22, 81%
Minus: 3, 27%
Symbolů: 8
Spojení MDS: 28% 63.4024Spojení 143 74% Symbolů 7 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 24PlusminusDobroDobroDobro (107)
Kombinovaný: 67%
Spojení MDS: 63.4024, 28%
Spojení: 143, 74%
Ambivalence: 66, 20%
Jednoznačnost: 80%
Oblíbenost: 93, 82%
Použití: 94, 86%
Plus abs: 24, 94%
Plus: 25, 93%
Minus: 1, 9%
Symbolů: 7
Spojení MDS: 33% 62.4518Spojení 143 74% Symbolů 7 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 24PlusminusZdravíZdravíZdraví (134)
Kombinovaný: 67%
Spojení MDS: 62.4518, 33%
Spojení: 143, 74%
Ambivalence: 66, 20%
Jednoznačnost: 80%
Oblíbenost: 93, 82%
Použití: 94, 86%
Plus abs: 24, 94%
Plus: 25, 93%
Minus: 1, 9%
Symbolů: 7
Spojení MDS: 61% 53.7001Spojení 142 73% Symbolů 7 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 21PlusminusOtecOtecOtec (115)
Kombinovaný: 63%
Spojení MDS: 53.7001, 61%
Spojení: 142, 73%
Ambivalence: 68, 21%
Jednoznačnost: 79%
Oblíbenost: 96, 86%
Použití: 93, 85%
Plus abs: 21, 86%
Plus: 22, 81%
Minus: 1, 9%
Symbolů: 7
Spojení MDS: 50% 58.1621Spojení 140 72% Symbolů 7 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 22PlusminusPrácePrácePráce (139)
Kombinovaný: 63%
Spojení MDS: 58.1621, 50%
Spojení: 140, 72%
Ambivalence: 67, 21%
Jednoznačnost: 79%
Oblíbenost: 88, 76%
Použití: 92, 84%
Plus abs: 22, 89%
Plus: 23, 85%
Minus: 1, 9%
Symbolů: 7
Spojení MDS: 39% 61.0575Spojení 138 71% Symbolů 8 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 21PlusminusMatkaMatkaMatka (112)
Kombinovaný: 62%
Spojení MDS: 61.0575, 39%
Spojení: 138, 71%
Ambivalence: 68, 21%
Jednoznačnost: 79%
Oblíbenost: 97, 87%
Použití: 92, 84%
Plus abs: 21, 86%
Plus: 22, 81%
Minus: 1, 9%
Symbolů: 8
Spojení MDS: 22% 66.2388Spojení 135 69% Symbolů 8 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 25PlusminusRadostRadostRadost (120)
Kombinovaný: 67%
Spojení MDS: 66.2388, 22%
Spojení: 135, 69%
Ambivalence: 25, 5%
Jednoznačnost: 95%
Oblíbenost: 104, 95%
Použití: 93, 85%
Plus abs: 25, 97%
Plus: 25, 93%
Minus: 0, 0%
Symbolů: 8
Spojení MDS: 17% 68.2119Spojení 104 52% Symbolů 7 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 18PlusminusPenízePenízePeníze (117)
Kombinovaný: 43%
Spojení MDS: 68.2119, 17%
Spojení: 104, 52%
Ambivalence: 122, 40%
Jednoznačnost: 60%
Oblíbenost: 83, 70%
Použití: 87, 79%
Plus abs: 18, 78%
Plus: 20, 74%
Minus: 2, 18%
Symbolů: 7
Přetížení: 98%Spojeni MDS: 89% 46.8757Spojení: 100%% Spojení top ze Spojení: 48%Spojení top: 100%Symbolů 8Jednoznačnost: 80%Oblíbenost: 95%Použití: 100%Plus abs: 100%Plus: 100%minus: 9%Spojení blízké: 67%Jednoznačnost blízké: 17%Plus blízké: 66%Minus blízké: 7%Blízké Nejbližší hodnoty k Muž - průměrná skóre pro 3 prvních
Spojení blízké ø: 67%
Plus blízké ø: 66%
Minus blízké ø: 7%
Jednoznačnost blízké ø: 17%
Kombinovaný výsledek: 88%PODEZŘELE DOBRÉPODEZŘELE DOBRÉ
MužMuž Muž (id 138)
Přetížení: 98%
Kombinovaný: 88%
Spojení MDS: 46.8757, 89%
Spojení: 192, 100%
Spojení top: 93, 100%
Spojení top ze spojení: 48%
Ambivalence: 65, 20%
Jednoznačnost: 80%
Oblíbenost: 104, 95%
Plus abs: 26, 100%
Plus: 27, 100%
Minus: 1, 9%
Symbolů: 8
JakToMam.cz
127

Rychlý dotaz no. #218

Vybraných 8 symbolů u 7 hodnot Vybraných 8 symbolů u 7 u aktuálních hodnot Vybraných 7 symbolů u 10 hodnot Vybraných 7 symbolů u 8 u aktuálních hodnot Vybraných 6 symbolů u 1 hodnot Vybraných 6 symbolů u 0 u aktuálních hodnot Shoda 0: 15xShoda aktuální 0: 0xShoda 1: 17xShoda aktuální 1: 0xShoda 2: 3xShoda aktuální 2: 0xShoda 3: 0xShoda aktuální 3: 0xShoda 4: 9xShoda aktuální 4: 0xShoda 5: 16xShoda aktuální 5: 0xShoda 6: 16xShoda aktuální 6: 58xShoda 7: 13xShoda aktuální 7: 20xShoda 8: 0xShoda aktuální 8: 0xShoda 9: 0xShoda aktuální 9: 0xShoda 10: 0xShoda aktuální 10: 0xLegenda onoffSpojení MDSVirtuální blízkost ve 2D prostoru, naznačuje celkové spojení/blízkost s ostatními hodnotamiSpojeníSpojení ukazuje celkové spojení/blízkost s ostatními hodnotamiSpojení topSpojení top ukazuje celkové spojení/blízkost s nejdůležitějšími hodnotamiJednoznačnostOpak ambivalence, rozpornost je tím menší, čím více je hodnota zároveň vnímaná kladně i záporně.OblíbenostOblíbenost vyjadřuje hodnocení této hodnoty oblíbenými symbolyPoužitíPoužití ukazuje hodnocení této hodnoty symboly, které jsou zároveň nejčastěji používanéPlus absPlus absolutní zůstane, když se odečte od plusu mínus.PlusPlus ukazuje blízkost ke kladným hodnotámMinusMínus ukazuje blízkost k negativním hodnotámHodnoty se zvoleným spojenímHodnoty se zvoleným spojenímZobrazuji 18 výsledků od 0éhoPočetPočet Shoda od 6 do 10 spojení od 104 do 192rel0Počet hodnot 18, 35%Spojení celek abs 2310, 95%Spojení MDS celek abs 387, 47%Ambivalence celek abs 1388, 47%Plus abs celek abs 343,95%Plus celek abs 384, 89%Minus celek abs 41, 26% Celek CelekPočet hodnot: 18
Spojení: 2310, 95%
Spojení MDS: 387, 95%
Ambivalence: 1388, 47%
Plus/Minus abs: 343, 95%
Plus abs: 384, 89%
Minus abs: 41, 26%
Spojení: Úspěch - Láska: 6, mds 2.30674Spojení: Úspěch - Muž: 6, mds 2.61943Spojení: Úspěch - Otec: 7, mds 0.866214Spojení: Úspěch - Matka: 6, mds 2.5608Spojení: Úspěch - Budoucnost: 7, mds 2.79535Spojení: Úspěch - Peníze: 6, mds 2.70143Spojení: Úspěch - Radost: 6, mds 3.65335Spojení: Úspěch - Minulost: 6, mds 3.63008Spojení: Úspěch - Partner: 6, mds 2.62372Spojení: Úspěch - Rodina: 6, mds 1.98524Spojení: Láska - Práce: 6, mds 3.4692Spojení: Láska - Muž: 7, mds 1.69836Spojení: Láska - Otec: 6, mds 1.64453Spojení: Láska - Matka: 6, mds 1.43182Spojení: Láska - Já: 7, mds 0.941899Spojení: Láska - Zdraví: 6, mds 2.87494Spojení: Láska - Budoucnost: 7, mds 0.48889Spojení: Láska - Radost: 7, mds 1.56617Spojení: Láska - Minulost: 7, mds 1.49397Spojení: Láska - Dobro: 6, mds 2.63439Spojení: Láska - Partner: 6, mds 2.82123Spojení: Láska - Rodina: 6, mds 2.49096Spojení: Práce - Muž: 7, mds 1.77277Spojení: Práce - Já: 6, mds 2.5798Spojení: Práce - Zdraví: 6, mds 1.19312Spojení: Práce - Budoucnost: 6, mds 3.58705Spojení: Práce - Minulost: 6, mds 3.08205Spojení: Práce - Dobro: 6, mds 1.89407Spojení: Práce - Partner: 6, mds 1.33548Spojení: Práce - Rodina: 6, mds 1.95129Spojení: Muž - Otec: 6, mds 2.49631Spojení: Muž - Matka: 6, mds 3.09625Spojení: Muž - Já: 7, mds 0.858036Spojení: Muž - Zdraví: 7, mds 1.42175Spojení: Muž - Budoucnost: 7, mds 1.86257Spojení: Muž - Peníze: 6, mds 2.87546Spojení: Muž - Radost: 6, mds 3.06217Spojení: Muž - Minulost: 7, mds 1.7138Spojení: Muž - Dobro: 7, mds 1.56856Spojení: Muž - Partner: 7, mds 1.34675Spojení: Muž - Rodina: 7, mds 1.36714Spojení: Otec - Matka: 6, mds 1.69483Spojení: Otec - Budoucnost: 7, mds 2.1136Spojení: Otec - Radost: 6, mds 2.83496Spojení: Otec - Minulost: 6, mds 3.09634Spojení: Otec - Partner: 6, mds 2.92985Spojení: Otec - Rodina: 6, mds 2.33894Spojení: Matka - Já: 6, mds 2.37353Spojení: Matka - Budoucnost: 6, mds 1.55227Spojení: Matka - Radost: 6, mds 1.44782Spojení: Matka - Partner: 6, mds 4.06239Spojení: Matka - Rodina: 6, mds 3.60463Spojení: Já - Zdraví: 6, mds 1.93425Spojení: Já - Budoucnost: 6, mds 1.01163Spojení: Já - Radost: 6, mds 2.20427Spojení: Já - Minulost: 6, mds 1.0813Spojení: Já - Dobro: 6, mds 1.74969Spojení: Já - Partner: 6, mds 2.15812Spojení: Já - Rodina: 6, mds 2.01648Spojení: Zdraví - Budoucnost: 6, mds 2.84157Spojení: Zdraví - Minulost: 6, mds 2.07191Spojení: Zdraví - Dobro: 7, mds 0.704003Spojení: Zdraví - Partner: 6, mds 1.96602Spojení: Zdraví - Rodina: 6, mds 2.38706Spojení: Budoucnost - Radost: 7, mds 1.21458Spojení: Budoucnost - Minulost: 7, mds 1.1451Spojení: Budoucnost - Dobro: 6, mds 2.48778Spojení: Budoucnost - Partner: 6, mds 3.10527Spojení: Budoucnost - Rodina: 6, mds 2.84931Spojení: Peníze - Partner: 6, mds 1.6311Spojení: Peníze - Rodina: 6, mds 1.55248Spojení: Radost - Minulost: 6, mds 1.86036Spojení: Minulost - Dobro: 6, mds 1.53351Spojení: Minulost - Partner: 6, mds 3.05426Spojení: Minulost - Rodina: 6, mds 3.03539Spojení: Dobro - Partner: 6, mds 2.48982Spojení: Dobro - Rodina: 6, mds 2.79558Spojení: Partner - Rodina: 7, mds 0.639805Spojení MDS: 94% 44.2101Spojení 184 96% Symbolů 8 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 26PlusminusLáskaLáskaLáska (144)
Přetížení: 98%
Kombinovaný: 86%
Spojení MDS: 44.2101, 94%
Spojení: 184, 96%
Ambivalence: 65, 20%
Jednoznačnost: 80%
Oblíbenost: 107, 99%
Použití: 103, 96%
Plus abs: 26, 100%
Plus: 27, 100%
Minus: 1, 9%
Symbolů: 8
Spojení MDS: 67% 52.7544Spojení 179 93% Symbolů 8 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 25PlusminusBudoucnostBudoucnostBudoucnost (136)
Přetížení: 96%
Kombinovaný: 83%
Spojení MDS: 52.7544, 67%
Spojení: 179, 93%
Ambivalence: 65, 20%
Jednoznačnost: 80%
Oblíbenost: 108, 100%
Použití: 103, 96%
Plus abs: 25, 97%
Plus: 26, 96%
Minus: 1, 9%
Symbolů: 8
Spojení MDS: 72% 52.5205Spojení 170 88% Symbolů 7 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 22PlusminusRodinaRodinaRodina (121)
Kombinovaný: 75%
Spojení MDS: 52.5205, 72%
Spojení: 170, 88%
Ambivalence: 67, 21%
Jednoznačnost: 79%
Oblíbenost: 92, 81%
Použití: 97, 89%
Plus abs: 22, 89%
Plus: 23, 85%
Minus: 1, 9%
Symbolů: 7
Spojení MDS: 56% 55.4365Spojení 170 88% Symbolů 7 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 22PlusminusPartnerPartnerPartner (116)
Kombinovaný: 75%
Spojení MDS: 55.4365, 56%
Spojení: 170, 88%
Ambivalence: 67, 21%
Jednoznačnost: 79%
Oblíbenost: 92, 81%
Použití: 97, 89%
Plus abs: 22, 89%
Plus: 23, 85%
Minus: 1, 9%
Symbolů: 7
Spojení MDS: 44% 58.1831Spojení 166 86% Symbolů 7 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 24PlusminusMinulostMinulostMinulost (135)
Kombinovaný: 76%
Spojení MDS: 58.1831, 44%
Spojení: 166, 86%
Ambivalence: 66, 20%
Jednoznačnost: 80%
Oblíbenost: 98, 88%
Použití: 98, 90%
Plus abs: 24, 94%
Plus: 25, 93%
Minus: 1, 9%
Symbolů: 7
Spojení MDS: 78% 48.9198Spojení 164 85% Symbolů 8 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 24PlusminusJá (109)
Kombinovaný: 76%
Spojení MDS: 48.9198, 78%
Spojení: 164, 85%
Ambivalence: 66, 20%
Jednoznačnost: 80%
Oblíbenost: 98, 88%
Použití: 98, 90%
Plus abs: 24, 94%
Plus: 25, 93%
Minus: 1, 9%
Symbolů: 8
Spojení MDS: 83% 47.122Spojení 152 78% Symbolů 8 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 19PlusminusÚspěchÚspěchÚspěch (147)
Kombinovaný: 62%
Spojení MDS: 47.122, 83%
Spojení: 152, 78%
Ambivalence: 161, 55%
Jednoznačnost: 45%
Oblíbenost: 100, 90%
Použití: 98, 90%
Plus abs: 19, 81%
Plus: 22, 81%
Minus: 3, 27%
Symbolů: 8
Spojení MDS: 28% 63.4024Spojení 143 74% Symbolů 7 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 24PlusminusDobroDobroDobro (107)
Kombinovaný: 67%
Spojení MDS: 63.4024, 28%
Spojení: 143, 74%
Ambivalence: 66, 20%
Jednoznačnost: 80%
Oblíbenost: 93, 82%
Použití: 94, 86%
Plus abs: 24, 94%
Plus: 25, 93%
Minus: 1, 9%
Symbolů: 7
Spojení MDS: 33% 62.4518Spojení 143 74% Symbolů 7 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 24PlusminusZdravíZdravíZdraví (134)
Kombinovaný: 67%
Spojení MDS: 62.4518, 33%
Spojení: 143, 74%
Ambivalence: 66, 20%
Jednoznačnost: 80%
Oblíbenost: 93, 82%
Použití: 94, 86%
Plus abs: 24, 94%
Plus: 25, 93%
Minus: 1, 9%
Symbolů: 7
Spojení MDS: 61% 53.7001Spojení 142 73% Symbolů 7 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 21PlusminusOtecOtecOtec (115)
Kombinovaný: 63%
Spojení MDS: 53.7001, 61%
Spojení: 142, 73%
Ambivalence: 68, 21%
Jednoznačnost: 79%
Oblíbenost: 96, 86%
Použití: 93, 85%
Plus abs: 21, 86%
Plus: 22, 81%
Minus: 1, 9%
Symbolů: 7
Spojení MDS: 50% 58.1621Spojení 140 72% Symbolů 7 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 22PlusminusPrácePrácePráce (139)
Kombinovaný: 63%
Spojení MDS: 58.1621, 50%
Spojení: 140, 72%
Ambivalence: 67, 21%
Jednoznačnost: 79%
Oblíbenost: 88, 76%
Použití: 92, 84%
Plus abs: 22, 89%
Plus: 23, 85%
Minus: 1, 9%
Symbolů: 7
Spojení MDS: 39% 61.0575Spojení 138 71% Symbolů 8 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 21PlusminusMatkaMatkaMatka (112)
Kombinovaný: 62%
Spojení MDS: 61.0575, 39%
Spojení: 138, 71%
Ambivalence: 68, 21%
Jednoznačnost: 79%
Oblíbenost: 97, 87%
Použití: 92, 84%
Plus abs: 21, 86%
Plus: 22, 81%
Minus: 1, 9%
Symbolů: 8
Spojení MDS: 22% 66.2388Spojení 135 69% Symbolů 8 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 25PlusminusRadostRadostRadost (120)
Kombinovaný: 67%
Spojení MDS: 66.2388, 22%
Spojení: 135, 69%
Ambivalence: 25, 5%
Jednoznačnost: 95%
Oblíbenost: 104, 95%
Použití: 93, 85%
Plus abs: 25, 97%
Plus: 25, 93%
Minus: 0, 0%
Symbolů: 8
Spojení MDS: 17% 68.2119Spojení 104 52% Symbolů 7 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 18PlusminusPenízePenízePeníze (117)
Kombinovaný: 43%
Spojení MDS: 68.2119, 17%
Spojení: 104, 52%
Ambivalence: 122, 40%
Jednoznačnost: 60%
Oblíbenost: 83, 70%
Použití: 87, 79%
Plus abs: 18, 78%
Plus: 20, 74%
Minus: 2, 18%
Symbolů: 7
Přetížení: 98%Spojeni MDS: 89% 46.8757Spojení: 100%% Spojení top ze Spojení: 48%Spojení top: 100%Symbolů 8Jednoznačnost: 80%Oblíbenost: 95%Použití: 100%Plus abs: 100%Plus: 100%minus: 9%Spojení blízké: 67%Jednoznačnost blízké: 17%Plus blízké: 66%Minus blízké: 7%Blízké Nejbližší hodnoty k Muž - průměrná skóre pro 3 prvních
Spojení blízké ø: 67%
Plus blízké ø: 66%
Minus blízké ø: 7%
Jednoznačnost blízké ø: 17%
Kombinovaný výsledek: 88%PODEZŘELE DOBRÉPODEZŘELE DOBRÉ
MužMuž Muž (id 138)
Přetížení: 98%
Kombinovaný: 88%
Spojení MDS: 46.8757, 89%
Spojení: 192, 100%
Spojení top: 93, 100%
Spojení top ze spojení: 48%
Ambivalence: 65, 20%
Jednoznačnost: 80%
Oblíbenost: 104, 95%
Plus abs: 26, 100%
Plus: 27, 100%
Minus: 1, 9%
Symbolů: 8
JakToMam.cz
96

Rychlý dotaz no. #218

Úspěch - 6 - Láska, mds: 2.30674 Úspěch - 6 - Muž, mds: 2.61943 Úspěch - 7 - Otec, mds: 0.866214 Úspěch - 6 - Matka, mds: 2.5608 Úspěch - 7 - Budoucnost, mds: 2.79535 Úspěch - 6 - Peníze, mds: 2.70143 Úspěch - 6 - Radost, mds: 3.65335 Úspěch - 6 - Minulost, mds: 3.63008 Úspěch - 6 - Partner, mds: 2.62372 Úspěch - 6 - Rodina, mds: 1.98524 Láska - 6 - Práce, mds: 3.4692 Láska - 7 - Muž, mds: 1.69836 Láska - 6 - Žena, mds: 3.09158 Láska - 6 - Otec, mds: 1.64453 Láska - 6 - Matka, mds: 1.43182 Láska - 7 - Já, mds: 0.941899 Láska - 6 - Zdraví, mds: 2.87494 Láska - 7 - Budoucnost, mds: 0.48889 Láska - 7 - Radost, mds: 1.56617 Láska - 7 - Minulost, mds: 1.49397 Láska - 6 - Dobro, mds: 2.63439 Láska - 6 - Partner, mds: 2.82123 Láska - 6 - Rodina, mds: 2.49096 Práce - 7 - Muž, mds: 1.77277 Práce - 6 - Já, mds: 2.5798 Práce - 6 - Zdraví, mds: 1.19312 Práce - 6 - Budoucnost, mds: 3.58705 Práce - 6 - Minulost, mds: 3.08205 Práce - 6 - Dobro, mds: 1.89407 Práce - 6 - Partner, mds: 1.33548 Práce - 6 - Rodina, mds: 1.95129 Muž - 6 - Otec, mds: 2.49631 Muž - 6 - Matka, mds: 3.09625 Muž - 7 - Já, mds: 0.858036 Muž - 7 - Zdraví, mds: 1.42175 Muž - 7 - Budoucnost, mds: 1.86257 Muž - 6 - Peníze, mds: 2.87546 Muž - 6 - Radost, mds: 3.06217 Muž - 7 - Minulost, mds: 1.7138 Muž - 7 - Dobro, mds: 1.56856 Muž - 7 - Partner, mds: 1.34675 Muž - 7 - Rodina, mds: 1.36714 Žena - 6 - Já, mds: 3.99239 Otec - 6 - Matka, mds: 1.69483 Otec - 7 - Budoucnost, mds: 2.1136 Otec - 6 - Radost, mds: 2.83496 Otec - 6 - Minulost, mds: 3.09634 Otec - 6 - Partner, mds: 2.92985 Otec - 6 - Rodina, mds: 2.33894 Matka - 6 - Já, mds: 2.37353 Matka - 6 - Budoucnost, mds: 1.55227 Matka - 6 - Radost, mds: 1.44782 Matka - 6 - Partner, mds: 4.06239 Matka - 6 - Rodina, mds: 3.60463 Já - 6 - Zdraví, mds: 1.93425 Já - 6 - Budoucnost, mds: 1.01163 Já - 6 - Radost, mds: 2.20427 Já - 6 - Minulost, mds: 1.0813 Já - 6 - Dobro, mds: 1.74969 Já - 6 - Partner, mds: 2.15812 Já - 6 - Rodina, mds: 2.01648 Zdraví - 6 - Budoucnost, mds: 2.84157 Zdraví - 6 - Minulost, mds: 2.07191 Zdraví - 7 - Dobro, mds: 0.704003 Zdraví - 6 - Partner, mds: 1.96602 Zdraví - 6 - Rodina, mds: 2.38706 Budoucnost - 7 - Radost, mds: 1.21458 Budoucnost - 7 - Minulost, mds: 1.1451 Budoucnost - 6 - Dobro, mds: 2.48778 Budoucnost - 6 - Partner, mds: 3.10527 Budoucnost - 6 - Rodina, mds: 2.84931 Peníze - 6 - Partner, mds: 1.6311 Peníze - 6 - Rodina, mds: 1.55248 Radost - 6 - Minulost, mds: 1.86036 Minulost - 6 - Dobro, mds: 1.53351 Minulost - 6 - Partner, mds: 3.05426 Minulost - 6 - Rodina, mds: 3.03539 Dobro - 6 - Partner, mds: 2.48982 Dobro - 6 - Rodina, mds: 2.79558 Partner - 7 - Rodina, mds: 0.639805 SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 22Plusminusplus blizkeRodina propojení: RodinaRodinaRodinaRodina
Kombinovaný: 75%
Střed skupiny: 5 hodnot
Skupin: 3
Spojení: 170, 88%
Ambivalence: 67, 21%
Oblíbenost: 92, 81%
Plus abs: 22, 89%
Plus: 23, 85%
Minus: 1, 9%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 22Plusminusplus blizkePartner propojení: Rodina PartnerPartnerPartnerPartner
Kombinovaný: 75%
Střed skupiny: 5 hodnot
Skupin: 4
Spojení: 170, 88%
Ambivalence: 67, 21%
Oblíbenost: 92, 81%
Plus abs: 22, 89%
Plus: 23, 85%
Minus: 1, 9%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 24Plusminusplus blizkeDobro propojení: Partner Rodina DobroDobroDobroDobro
Kombinovaný: 67%
Střed skupiny: 5 hodnot
Skupin: 5
Spojení: 143, 74%
Ambivalence: 66, 20%
Oblíbenost: 93, 82%
Plus abs: 24, 94%
Plus: 25, 93%
Minus: 1, 9%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 24Plusminusplus blizkeMinulost propojení: Dobro Partner Rodina MinulostMinulostMinulostMinulost
Kombinovaný: 76%
Střed skupiny: 6 hodnot
Skupin: 5
Spojení: 166, 86%
Ambivalence: 66, 20%
Oblíbenost: 98, 88%
Plus abs: 24, 94%
Plus: 25, 93%
Minus: 1, 9%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: -8Plusminusplus blizkeVina propojení: VinaVinaVinaVina
Kombinovaný: -12%
Izolovaná hodnota
Spojení: 21, 8%
Ambivalence: 287, 100%
Oblíbenost: 35, 13%
Plus abs: -8, 6%
Plus: 3, 11%
Minus: 11, 100%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: -10Plusminusplus blizkeSmutek propojení: SmutekSmutekSmutekSmutek
Kombinovaný: -8%
Izolovaná hodnota
Spojení: 7, 0%
Ambivalence: 10, 0%
Oblíbenost: 24, 0%
Plus abs: -10, 0%
Plus: 0, 0%
Minus: 10, 91%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 25Plusminusplus blizkeRadost propojení: Minulost RadostRadostRadostRadost
Kombinovaný: 67%
Skupin: 4
Spojení: 135, 69%
Ambivalence: 25, 5%
Oblíbenost: 104, 95%
Plus abs: 25, 97%
Plus: 25, 93%
Minus: 0, 0%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 18Plusminusplus blizkePeníze propojení: Partner Rodina PenízePenízePenízePeníze
Kombinovaný: 43%
Skupin: 2
Spojení: 104, 52%
Ambivalence: 122, 40%
Oblíbenost: 83, 70%
Plus abs: 18, 78%
Plus: 20, 74%
Minus: 2, 18%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 25Plusminusplus blizkeBudoucnost propojení: Radost Minulost Dobro Partner Rodina BudoucnostBudoucnostBudoucnostBudoucnost
Kombinovaný: 83%
Střed skupiny: 6 hodnot
Skupin: 5
Spojení: 179, 93%
Ambivalence: 65, 20%
Oblíbenost: 108, 100%
Plus abs: 25, 97%
Plus: 26, 96%
Minus: 1, 9%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 24Plusminusplus blizkeZdraví propojení: Budoucnost Minulost Dobro Partner Rodina ZdravíZdravíZdravíZdraví
Kombinovaný: 67%
Střed skupiny: 5 hodnot
Skupin: 5
Spojení: 143, 74%
Ambivalence: 66, 20%
Oblíbenost: 93, 82%
Plus abs: 24, 94%
Plus: 25, 93%
Minus: 1, 9%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 24Plusminusplus blizkeJá propojení: Zdraví Budoucnost Radost Minulost Dobro Partner Rodina
Kombinovaný: 76%
Střed skupiny: 6 hodnot
Skupin: 6
Spojení: 164, 85%
Ambivalence: 66, 20%
Oblíbenost: 98, 88%
Plus abs: 24, 94%
Plus: 25, 93%
Minus: 1, 9%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 21Plusminusplus blizkeMatka propojení: Já Budoucnost Radost Partner Rodina MatkaMatkaMatkaMatka
Kombinovaný: 62%
Střed skupiny: 5 hodnot
Skupin: 2
Spojení: 138, 71%
Ambivalence: 68, 21%
Oblíbenost: 97, 87%
Plus abs: 21, 86%
Plus: 22, 81%
Minus: 1, 9%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 21Plusminusplus blizkeOtec propojení: Matka Budoucnost Radost Minulost Partner Rodina OtecOtecOtecOtec
Kombinovaný: 63%
Skupin: 2
Spojení: 142, 73%
Ambivalence: 68, 21%
Oblíbenost: 96, 86%
Plus abs: 21, 86%
Plus: 22, 81%
Minus: 1, 9%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 18Plusminusplus blizkeŽena propojení: Já ŽenaŽenaŽenaŽena
Kombinovaný: 36%
Skupin: 1
Spojení: 86, 43%
Ambivalence: 167, 57%
Oblíbenost: 85, 73%
Plus abs: 18, 78%
Plus: 21, 78%
Minus: 3, 27%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 26Plusminusplus blizkeMuž propojení: Otec Matka Já Zdraví Budoucnost Peníze Radost Minulost Dobro Partner Rodina MužMužMužMuž
Kombinovaný: 88%
Střed skupiny: 9 hodnot
Skupin: 9
Spojení: 192, 100%
Ambivalence: 65, 20%
Oblíbenost: 104, 95%
Plus abs: 26, 100%
Plus: 27, 100%
Minus: 1, 9%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 22Plusminusplus blizkePráce propojení: Muž Já Zdraví Budoucnost Minulost Dobro Partner Rodina PrácePrácePrácePráce
Kombinovaný: 63%
Střed skupiny: 5 hodnot
Skupin: 5
Spojení: 140, 72%
Ambivalence: 67, 21%
Oblíbenost: 88, 76%
Plus abs: 22, 89%
Plus: 23, 85%
Minus: 1, 9%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 26Plusminusplus blizkeLáska propojení: Práce Muž Žena Otec Matka Já Zdraví Budoucnost Radost Minulost Dobro Partner Rodina LáskaLáskaLáskaLáska
Kombinovaný: 86%
Střed skupiny: 7 hodnot
Skupin: 5
Spojení: 184, 96%
Ambivalence: 65, 20%
Oblíbenost: 107, 99%
Plus abs: 26, 100%
Plus: 27, 100%
Minus: 1, 9%
SpojeníAmbivalenceOblíbenostPouzitiPlus abs: 19Plusminusplus blizkeÚspěch propojení: Láska Muž Otec Matka Budoucnost Peníze Radost Minulost Partner Rodina ÚspěchÚspěchÚspěchÚspěch
Kombinovaný: 62%
Skupin: 1
Spojení: 152, 78%
Ambivalence: 161, 55%
Oblíbenost: 100, 90%
Plus abs: 19, 81%
Plus: 22, 81%
Minus: 3, 27%
Jak to mám
95

Rychlý dotaz no. #218

Vybraných 8 symbolů u 7 hodnot Vybraných 8 symbolů u 7 u aktuálních hodnot Vybraných 7 symbolů u 10 hodnot Vybraných 7 symbolů u 8 u aktuálních hodnot Vybraných 6 symbolů u 1 hodnot Vybraných 6 symbolů u 0 u aktuálních hodnot Shoda 0: 15xShoda aktuální 0: 0xShoda 1: 17xShoda aktuální 1: 0xShoda 2: 3xShoda aktuální 2: 0xShoda 3: 0xShoda aktuální 3: 0xShoda 4: 9xShoda aktuální 4: 0xShoda 5: 16xShoda aktuální 5: 0xShoda 6: 16xShoda aktuální 6: 58xShoda 7: 13xShoda aktuální 7: 20xShoda 8: 0xShoda aktuální 8: 0xShoda 9: 0xShoda aktuální 9: 0xShoda 10: 0xShoda aktuální 10: 0xLegenda onoffSpojení MDSVirtuální blízkost ve 2D prostoru, naznačuje celkové spojení/blízkost s ostatními hodnotamiSpojeníSpojení ukazuje celkové spojení/blízkost s ostatními hodnotamiSpojení topSpojení top ukazuje celkové spojení/blízkost s nejdůležitějšími hodnotamiJednoznačnostOpak ambivalence, rozpornost je tím menší, čím více je hodnota zároveň vnímaná kladně i záporně.OblíbenostOblíbenost vyjadřuje hodnocení této hodnoty oblíbenými symbolyPoužitíPoužití ukazuje hodnocení této hodnoty symboly, které jsou zároveň nejčastěji používanéPlus absPlus absolutní zůstane, když se odečte od plusu mínus.PlusPlus ukazuje blízkost ke kladným hodnotámMinusMínus ukazuje blízkost k negativním hodnotámHodnoty se zvoleným spojenímHodnoty se zvoleným spojenímZobrazuji 18 výsledků od 0éhoPočetPočet Shoda od 6 do 10 spojení od 104 do 192rel0Počet hodnot 18, 35%Spojení celek abs 2310, 94%Spojení MDS celek abs 387, 44%Ambivalence celek abs 1388, 44%Plus abs celek abs 343,94%Plus celek abs 384, 87%Minus celek abs 41, 19% Celek CelekPočet hodnot: 18
Spojení: 2310, 94%
Spojení MDS: 387, 94%
Ambivalence: 1388, 44%
Plus/Minus abs: 343, 94%
Plus abs: 384, 87%
Minus abs: 41, 19%
Spojení: Úspěch - Láska: 6, mds 2.30674Spojení: Úspěch - Muž: 6, mds 2.61943Spojení: Úspěch - Otec: 7, mds 0.866214Spojení: Úspěch - Matka: 6, mds 2.5608Spojení: Úspěch - Budoucnost: 7, mds 2.79535Spojení: Úspěch - Peníze: 6, mds 2.70143Spojení: Úspěch - Radost: 6, mds 3.65335Spojení: Úspěch - Minulost: 6, mds 3.63008Spojení: Úspěch - Partner: 6, mds 2.62372Spojení: Úspěch - Rodina: 6, mds 1.98524Spojení: Láska - Práce: 6, mds 3.4692Spojení: Láska - Muž: 7, mds 1.69836Spojení: Láska - Otec: 6, mds 1.64453Spojení: Láska - Matka: 6, mds 1.43182Spojení: Láska - Já: 7, mds 0.941899Spojení: Láska - Zdraví: 6, mds 2.87494Spojení: Láska - Budoucnost: 7, mds 0.48889Spojení: Láska - Radost: 7, mds 1.56617Spojení: Láska - Minulost: 7, mds 1.49397Spojení: Láska - Dobro: 6, mds 2.63439Spojení: Láska - Partner: 6, mds 2.82123Spojení: Láska - Rodina: 6, mds 2.49096Spojení: Práce - Muž: 7, mds 1.77277Spojení: Práce - Já: 6, mds 2.5798Spojení: Práce - Zdraví: 6, mds 1.19312Spojení: Práce - Budoucnost: 6, mds 3.58705Spojení: Práce - Minulost: 6, mds 3.08205Spojení: Práce - Dobro: 6, mds 1.89407Spojení: Práce - Partner: 6, mds 1.33548Spojení: Práce - Rodina: 6, mds 1.95129Spojení: Muž - Otec: 6, mds 2.49631Spojení: Muž - Matka: 6, mds 3.09625Spojení: Muž - Já: 7, mds 0.858036Spojení: Muž - Zdraví: 7, mds 1.42175Spojení: Muž - Budoucnost: 7, mds 1.86257Spojení: Muž - Peníze: 6, mds 2.87546Spojení: Muž - Radost: 6, mds 3.06217Spojení: Muž - Minulost: 7, mds 1.7138Spojení: Muž - Dobro: 7, mds 1.56856Spojení: Muž - Partner: 7, mds 1.34675Spojení: Muž - Rodina: 7, mds 1.36714Spojení: Otec - Matka: 6, mds 1.69483Spojení: Otec - Budoucnost: 7, mds 2.1136Spojení: Otec - Radost: 6, mds 2.83496Spojení: Otec - Minulost: 6, mds 3.09634Spojení: Otec - Partner: 6, mds 2.92985Spojení: Otec - Rodina: 6, mds 2.33894Spojení: Matka - Já: 6, mds 2.37353Spojení: Matka - Budoucnost: 6, mds 1.55227Spojení: Matka - Radost: 6, mds 1.44782Spojení: Matka - Partner: 6, mds 4.06239Spojení: Matka - Rodina: 6, mds 3.60463Spojení: Já - Zdraví: 6, mds 1.93425Spojení: Já - Budoucnost: 6, mds 1.01163Spojení: Já - Radost: 6, mds 2.20427Spojení: Já - Minulost: 6, mds 1.0813Spojení: Já - Dobro: 6, mds 1.74969Spojení: Já - Partner: 6, mds 2.15812Spojení: Já - Rodina: 6, mds 2.01648Spojení: Zdraví - Budoucnost: 6, mds 2.84157Spojení: Zdraví - Minulost: 6, mds 2.07191Spojení: Zdraví - Dobro: 7, mds 0.704003Spojení: Zdraví - Partner: 6, mds 1.96602Spojení: Zdraví - Rodina: 6, mds 2.38706Spojení: Budoucnost - Radost: 7, mds 1.21458Spojení: Budoucnost - Minulost: 7, mds 1.1451Spojení: Budoucnost - Dobro: 6, mds 2.48778Spojení: Budoucnost - Partner: 6, mds 3.10527Spojení: Budoucnost - Rodina: 6, mds 2.84931Spojení: Peníze - Partner: 6, mds 1.6311Spojení: Peníze - Rodina: 6, mds 1.55248Spojení: Radost - Minulost: 6, mds 1.86036Spojení: Minulost - Dobro: 6, mds 1.53351Spojení: Minulost - Partner: 6, mds 3.05426Spojení: Minulost - Rodina: 6, mds 3.03539Spojení: Dobro - Partner: 6, mds 2.48982Spojení: Dobro - Rodina: 6, mds 2.79558Spojení: Partner - Rodina: 7, mds 0.639805Spojení MDS: 94% 44.2101Spojení 184 96% Symbolů 8 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 26PlusminusLáskaLáskaLáska (144)
Přetížení: 98%
Kombinovaný: 86%
Spojení MDS: 44.2101, 94%
Spojení: 184, 96%
Ambivalence: 65, 20%
Jednoznačnost: 80%
Oblíbenost: 107, 99%
Použití: 103, 96%
Plus abs: 26, 100%
Plus: 27, 100%
Minus: 1, 9%
Symbolů: 8
Spojení MDS: 67% 52.7544Spojení 179 93% Symbolů 8 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 25PlusminusBudoucnostBudoucnostBudoucnost (136)
Přetížení: 96%
Kombinovaný: 83%
Spojení MDS: 52.7544, 67%
Spojení: 179, 93%
Ambivalence: 65, 20%
Jednoznačnost: 80%
Oblíbenost: 108, 100%
Použití: 103, 96%
Plus abs: 25, 97%
Plus: 26, 96%
Minus: 1, 9%
Symbolů: 8
Spojení MDS: 72% 52.5205Spojení 170 88% Symbolů 7 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 22PlusminusRodinaRodinaRodina (121)
Kombinovaný: 75%
Spojení MDS: 52.5205, 72%
Spojení: 170, 88%
Ambivalence: 67, 21%
Jednoznačnost: 79%
Oblíbenost: 92, 81%
Použití: 97, 89%
Plus abs: 22, 89%
Plus: 23, 85%
Minus: 1, 9%
Symbolů: 7
Spojení MDS: 56% 55.4365Spojení 170 88% Symbolů 7 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 22PlusminusPartnerPartnerPartner (116)
Kombinovaný: 75%
Spojení MDS: 55.4365, 56%
Spojení: 170, 88%
Ambivalence: 67, 21%
Jednoznačnost: 79%
Oblíbenost: 92, 81%
Použití: 97, 89%
Plus abs: 22, 89%
Plus: 23, 85%
Minus: 1, 9%
Symbolů: 7
Spojení MDS: 44% 58.1831Spojení 166 86% Symbolů 7 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 24PlusminusMinulostMinulostMinulost (135)
Kombinovaný: 76%
Spojení MDS: 58.1831, 44%
Spojení: 166, 86%
Ambivalence: 66, 20%
Jednoznačnost: 80%
Oblíbenost: 98, 88%
Použití: 98, 90%
Plus abs: 24, 94%
Plus: 25, 93%
Minus: 1, 9%
Symbolů: 7
Spojení MDS: 78% 48.9198Spojení 164 85% Symbolů 8 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 24PlusminusJá (109)
Kombinovaný: 76%
Spojení MDS: 48.9198, 78%
Spojení: 164, 85%
Ambivalence: 66, 20%
Jednoznačnost: 80%
Oblíbenost: 98, 88%
Použití: 98, 90%
Plus abs: 24, 94%
Plus: 25, 93%
Minus: 1, 9%
Symbolů: 8
Spojení MDS: 83% 47.122Spojení 152 78% Symbolů 8 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 19PlusminusÚspěchÚspěchÚspěch (147)
Kombinovaný: 62%
Spojení MDS: 47.122, 83%
Spojení: 152, 78%
Ambivalence: 161, 55%
Jednoznačnost: 45%
Oblíbenost: 100, 90%
Použití: 98, 90%
Plus abs: 19, 81%
Plus: 22, 81%
Minus: 3, 27%
Symbolů: 8
Spojení MDS: 28% 63.4024Spojení 143 74% Symbolů 7 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 24PlusminusDobroDobroDobro (107)
Kombinovaný: 67%
Spojení MDS: 63.4024, 28%
Spojení: 143, 74%
Ambivalence: 66, 20%
Jednoznačnost: 80%
Oblíbenost: 93, 82%
Použití: 94, 86%
Plus abs: 24, 94%
Plus: 25, 93%
Minus: 1, 9%
Symbolů: 7
Spojení MDS: 33% 62.4518Spojení 143 74% Symbolů 7 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 24PlusminusZdravíZdravíZdraví (134)
Kombinovaný: 67%
Spojení MDS: 62.4518, 33%
Spojení: 143, 74%
Ambivalence: 66, 20%
Jednoznačnost: 80%
Oblíbenost: 93, 82%
Použití: 94, 86%
Plus abs: 24, 94%
Plus: 25, 93%
Minus: 1, 9%
Symbolů: 7
Spojení MDS: 61% 53.7001Spojení 142 73% Symbolů 7 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 21PlusminusOtecOtecOtec (115)
Kombinovaný: 63%
Spojení MDS: 53.7001, 61%
Spojení: 142, 73%
Ambivalence: 68, 21%
Jednoznačnost: 79%
Oblíbenost: 96, 86%
Použití: 93, 85%
Plus abs: 21, 86%
Plus: 22, 81%
Minus: 1, 9%
Symbolů: 7
Spojení MDS: 50% 58.1621Spojení 140 72% Symbolů 7 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 22PlusminusPrácePrácePráce (139)
Kombinovaný: 63%
Spojení MDS: 58.1621, 50%
Spojení: 140, 72%
Ambivalence: 67, 21%
Jednoznačnost: 79%
Oblíbenost: 88, 76%
Použití: 92, 84%
Plus abs: 22, 89%
Plus: 23, 85%
Minus: 1, 9%
Symbolů: 7
Spojení MDS: 39% 61.0575Spojení 138 71% Symbolů 8 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 21PlusminusMatkaMatkaMatka (112)
Kombinovaný: 62%
Spojení MDS: 61.0575, 39%
Spojení: 138, 71%
Ambivalence: 68, 21%
Jednoznačnost: 79%
Oblíbenost: 97, 87%
Použití: 92, 84%
Plus abs: 21, 86%
Plus: 22, 81%
Minus: 1, 9%
Symbolů: 8
Spojení MDS: 22% 66.2388Spojení 135 69% Symbolů 8 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 25PlusminusRadostRadostRadost (120)
Kombinovaný: 67%
Spojení MDS: 66.2388, 22%
Spojení: 135, 69%
Ambivalence: 25, 5%
Jednoznačnost: 95%
Oblíbenost: 104, 95%
Použití: 93, 85%
Plus abs: 25, 97%
Plus: 25, 93%
Minus: 0, 0%
Symbolů: 8
Spojení MDS: 17% 68.2119Spojení 104 52% Symbolů 7 JednoznačnostOblíbenostPouzitiPlus abs: 18PlusminusPenízePenízePeníze (117)
Kombinovaný: 43%
Spojení MDS: 68.2119, 17%
Spojení: 104, 52%
Ambivalence: 122, 40%
Jednoznačnost: 60%
Oblíbenost: 83, 70%
Použití: 87, 79%
Plus abs: 18, 78%
Plus: 20, 74%
Minus: 2, 18%
Symbolů: 7
Přetížení: 98%Spojeni MDS: 89% 46.8757Spojení: 100%% Spojení top ze Spojení: 48%Spojení top: 100%Symbolů 8Jednoznačnost: 80%Oblíbenost: 95%Použití: 100%Plus abs: 100%Plus: 100%minus: 9%Spojení blízké: 67%Jednoznačnost blízké: 17%Plus blízké: 66%Minus blízké: 7%Blízké Nejbližší hodnoty k Muž - průměrná skóre pro 3 prvních
Spojení blízké ø: 67%
Plus blízké ø: 66%
Minus blízké ø: 7%
Jednoznačnost blízké ø: 17%
Kombinovaný výsledek: 88%PODEZŘELE DOBRÉPODEZŘELE DOBRÉ
MužMuž Muž (id 138)
Přetížení: 98%
Kombinovaný: 88%
Spojení MDS: 46.8757, 89%
Spojení: 192, 100%
Spojení top: 93, 100%
Spojení top ze spojení: 48%
Ambivalence: 65, 20%
Jednoznačnost: 80%
Oblíbenost: 104, 95%
Plus abs: 26, 100%
Plus: 27, 100%
Minus: 1, 9%
Symbolů: 8
JakToMam.cz
8