Ukazatele

Přetížení

Pokud je hodnota příliš pozitivní, pravděpodobně bere (zástupně?) pozornost jiným (obtížnějším) hodnotám.

Spojení

Spojení

Shoda

Shoda je zcela jednoduše shoda symbolů u dvou hodnot. Může být od 0 do 10.

MDS - Multidimenzionální škálování

Multidimenzionální škálování je postup, jímž se složitější vztahy mezi hodnotami pokoušíme zobrazit v méně rozměrech/prostorech, nejčastěji ve 2D grafech.

Ambivalence / Jednoznačnost

Je-li hodnota zároveň kladná i záporná, je rozporná, ambivalentní. Ambivalence je chápána jako negativní vlastnost, proto se v grafech někdy užívá její opak - jednoznačnost.

Kombinovýný výsledek

Kombinovaný výsledek vzniká součtem kladných hodnot a odečtením součtu záporných.

Oblíbenost / Použití

Oblíbenost hodnoty se odvozuje od použití oblíbených symbolů, zatímco Použití od symbolů, které jsou v testu reálně použity nejčastěji.Převaha oblíbenosti nad použitím je vykládána jako převaha přání nad realitou a naopak.