Dotaz no. #470

marek.paral@centrum.cz

V testovacím provozu zatím není zpracované detailní textové vyhodnocení, zato máte přístup ke všem grafům a jejich nastavení.

Moje galerie | Slovní vyhodnocení | Graf - sémantický (v okně) | Graf - jedna hodnota | Graf MDS (v okně) | Souhrn | Vybrané symboly | Komentáře (facebook)

Hodnoty podle spojení

Největší hodnoty jsou pro vás pravděpodobně nejdůležitější. Nejmenší hodnoty jsou vám cizí (neznáte se k nim). Střední hodnoty nejsou zobrazeny.

Spojení

Nejsilnější spojení jsou zdůrazněna. Nejmenší jsou hodnoty, které jsou si pro vás cizí, vzdálené. Střední vzdálenosti nejsou zobrazeny.

Vyhodnocení

Mírná převaha negativního ladění.
Převaha přání nad prožívaným.
Nejdůležitější hodnoty jsou pro vás Hlava, Láska, Ruce
Nejvzdálenější jsou pro vás Vina, , Uši
Nejsilnější spojení jsou pro vás Hněv - Ústa , Strach - , Hněv - Hlava , Dobro - Pohlaví
Nejvzdálenější jsou si ve vás Vina - Oči , - Zdraví , Zdraví - Vina

Graf - jeden aspekt

Hodnota z vaší otázky, nejvýraznější hodnota nebo vámi vybraná hodnota v souvislostech.
TIPY: Zužte počet zobrazených hodnot např. pomocí Spojení od (vyfiltruje pro vás 'nedůležité' hodnoty).
Snižte počet čar propojení pomocí Shoda od (Zobrazí pouze 'silnější' spojení).
Pokud je hodnot méně než 9, zobrazí se vnější kruh s nejvzdálenějšími hodnotami.
Nastavený graf můžete uložit do Vaší Galerie.
Řadit podle: Zvolená hodnota:
Shoda odTIP: do : Spojení odTIP: do:
od: počet: ukazatele: Rel: Abs: Uložit:

Celek

Celkem plus: 303, celkem mínus: 309, celkem absolutně: -6 (minus < plus)
Pouziti/oblibenost: 1068 (oblibenost < pouziti (realita))
Ambivalence: 8471

Graf - multidimensional scaling

v celém okně
Shoda odTIP: do: Spojení odTIP: do:
Výsledky od: Počet:
Skupiny: Ukazatele: MDS: Kruh: Asp: Sym: Rel: Abs: Anonymně: Uložit:

Nejdůležitější hodnoty

Hlava - 181 (-6)
Láska - 167 (-2)
Ruce - 166 (-6)
Pohlaví - 161 (-1)
Hněv - 160 (-6)
Ústa - 157 (-5)
+-: -4

Nejvzdálenější hodnoty

Vina - 71 (-22)
- 78 (-16)
Uši - 80 (-18)
Nohy - 94 (-5)
Smutek - 95 (-24)
- 108 (-23)

Nejdůležitější spojení

Hněv (+--6) - Ústa (+--5) - 0.551002 (+-: -11)
Strach (+--27) - (+--23) - 0.588336 (+-: -50)
Hněv (+--6) - Hlava (+--6) - 0.61254 (+-: -12)
Dobro (+-2) - Pohlaví (+--1) - 0.644304 (+-: 1)
Hlava (+--6) - Ruce (+--6) - 0.718944 (+-: -12)
Smutek (+--25) - Záda (+--19) - 0.728689 (+-: -44)
+-: -18

Nejvzdálenější hodnoty

Vina (-22) - Oči (2) - 9.81133
(-16) - Zdraví (4) - 9.78153
Zdraví (4) - Vina (-22) - 9.66991
Oči (2) - (-16) - 9.66084
Zdraví (4) - Nemoc (-27) - 9.3954
Uši (-18) - Já (0) - 9.24966

Nejdůležitější spojení podle prosté shody

Strach - Nemoc - 8 (-54)
Láska - Hlava - 8 (-8)
- Strach - 8 (-50)
Hněv - Hlava - 8 (-12)
Láska - Radost - 7 (-7)
Srdce - Ruce - 7 (-12)
Pohlaví - Zdraví - 7 (3)
Dobro - Zdraví - 7 (6)

Nejvzdálenější hodnoty podle prosté shody

Nemoc - Zdraví - 0
Nemoc - Oči - 0
Oči - - 0
Nemoc - Já - 0
Vina - Dobro - 0
Zdraví - Vina - 0
Hlas - Uši - 0

Sémantický graf

Semantický graf je nejjednodušší podoba - způsob vyhodnocení tohoto testu, na němž lze nejlépe pochopit, jak test funguje.
U každé zobrazené hodnoty program zjistí, kolik jejích symbolů se shoduje s vybranými symboly hodnot na osách x a y a podle toho hodnotu umístí ve 2D.
Toto zobrazení ale umožňuje hodnotu porovnat pouze vůči dvěma dalším hodnotám. Pro každou další srovnávací hodnotu bychom pak potřebovali další reálný prostor, což v našem ubohém 3D není možné. Proto bylo vynalezeno MDS - multidimensionální škálování, které matematickými postupy zjednodušuje, komprimuje více dimenzí do méně. Ztrácí se tím přesnost, ale získává přehlednost. MDS graf je tedy obdoba tohoto grafu, kde jsou hodnoty přibližně umístěny jakoby všechny vůči všem.
Volba mds tohoto grafu používá pro zobrazení právě vstupy mds algoritmu.
v celém okně
Dvojice hodnot podle spojení: Osa X:
Osa Y: Simple: MDS: Uložit:

Graf - souhrnný

Řadit podle: Rel: Abs:
Spojení: Spojení top: Spojení MDS: Čas: Oblíbenost: Použití: Plus: Minus: Plus ABS: Ambivalence:
Uložit:

Graf - souhrnný, sloupce

Přehledné řazení hodnot podle různých kritérií
SpojeníHlava 172Láska 159Ruce 158Pohlaví 152Hněv 152Ústa 149Strach 127Dobro 125Radost 123Smutek 121Zdraví 119Neklid 118Srdce 116Zuby 114Oči 113Záda 109Hlas 108Krk 107Břicho 106Já 105Nemoc 105Kolena 100Smutek 87Nohy 87Uši 73Lokty 71Vina 64Spojení TOPHlava 44Láska 43Pohlaví 35Ruce 35Strach 30Hněv 29Ústa 28Nemoc 22Zdraví 21Kolena 15Oči 14Radost 14Smutek 14Dobro 14Záda 7Srdce 7Lokty 0Hlas 0Smutek 0Já 0Krk 0Neklid 0Nohy 0Uši 0Zuby 0Břicho 0Vina 0Spojení MDSRuce 47.7628Hněv 49.8538Zuby 55.829Neklid 56.3782Ústa 56.9401Smutek 64.9775Hlas 66.8234Záda 73.729Nohy 77.8634Kolena 79.88Lokty 88.7532Oči 94.9493Hlava 96.8641Uši 97.1427Radost 108.141Láska 108.629Pohlaví 109.801Srdce 112.514Dobro 116.211Krk 119.323Břicho 123.59Já 127.457Strach 131.175Zdraví 134.973Smutek 137.4Nemoc 147.772Vina 167.656ČasZáda 23.651Vina 22.973Smutek 17.662Dobro 15.163Uši 14.557Oči 14.258Hlas 12.535Srdce 12.391Ruce 11.724Láska 11.514Krk 11.329Neklid 11.264Břicho 11.038Zdraví 10.658Nohy 10.612Zuby 10.6Strach 10.442Hněv 10.258Radost 10.113Pohlaví 9.89Nemoc 9.673Kolena 9.619Smutek 9.608Lokty 9.475Ústa 9.371Hlava 9.37Já 7.927OblíbenostPohlaví 107Dobro 106Oči 105Zdraví 104Já 97Hlas 94Ústa 94Hlava 94Láska 93Ruce 89Radost 89Zuby 88Hněv 87Břicho 85Neklid 80Srdce 79Nohy 79Krk 71Smutek 55Záda 52Lokty 46Strach 44Kolena 43Smutek 43Uši 37Nemoc 34Vina 27PoužitíHlava 137Ruce 131Hněv 131Ústa 129Neklid 127Pohlaví 126Láska 124Zuby 122Dobro 119Radost 117Hlas 116Srdce 116Smutek 116Krk 115Břicho 115Já 113Záda 110Oči 107Zdraví 106Strach 106Smutek 95Nohy 94Kolena 93Nemoc 91Uši 80Lokty 78Vina 71PlusDobro 21Zdraví 21Hlava 20Pohlaví 20Láska 20Oči 20Radost 19Hněv 18Hlas 18Ruce 18Ústa 18Já 18Srdce 16Zuby 15Břicho 14Krk 13Neklid 13Nohy 13Záda 7Smutek 7Lokty 6Kolena 5Strach 5Smutek 4Nemoc 3Uši 3Vina 2MinusStrach 28Nemoc 27Smutek 25Smutek 25Kolena 24Vina 22Záda 21Uši 19Lokty 18Neklid 16Břicho 15Krk 12Zuby 11Ruce 10Hněv 10Hlava 10Hlas 9Ústa 9Srdce 9Nohy 9Radost 8Láska 6Pohlaví 6Já 5Dobro 4Oči 3Zdraví 2Plus ABSZdraví 4Oči 2Dobro 2Já 0Pohlaví -1Láska -2Nohy -5Hlas -5Radost -5Ústa -5Hlava -6Srdce -6Hněv -6Ruce -6Zuby -8Krk -9Břicho -11Neklid -13Lokty -16Uši -18Záda -19Vina -22Kolena -23Smutek -24Smutek -25Strach -27Nemoc -27AMBBřicho 962Krk 948Neklid 842Zuby 759Nohy 714Srdce 588Hněv 584Ruce 584Hlava 530Ústa 527Hlas 527Radost 448Záda 361Lokty 357Pohlaví 326Láska 326Smutek 312Já 301Kolena 237Dobro 215Strach 212Smutek 189Uši 180Oči 173Nemoc 141Zdraví 118Vina 115Jak to mám

Graf - blízkost k dané hodnotě

Blízkost ostatních hodnot k vybrané hodnotě. Jednorozměrná varianta sémantického grafu.
Zvolená hodnota:

Graf použití - oblíbenost

Řadit podle:
pouziti
oblibenost
rozdil

Graf použití - plus / minus

Řadit podle:
plus
minus
rozdil
ambivalence

Graf - počet symbolů u hodnot

BřichoPohlavíSmutekStrachNeklidHlavaNemocOčiZádaLáskaRadostKolenaSmutekHlasDobroZdravíKrkÚstaZubyRuceHněvSrdceUšiNohyLoktyVina 9 : 6x 8 : 16x 7 : 5xJak to mám

Graf použití symbolů

Řadit podle:
plus
minus
plus abs
pouziti
oblibenost

Vybrané symboly

Tabulka vybraných symbolů a jejich pořadí

pattern
control
Břicho    
Dobro    
pattern!
Hlas    
Hlava    
pattern!
Hněv    
pattern!
   
pattern!
   
pattern!
Krk    
pattern!
Láska    
   
pattern!
Neklid    
pattern!
Nemoc    
pattern!
Nohy    
Oči    
pattern!
Pohlaví    
pattern!
Radost    
Ruce    
Smutek    
pattern!
Smutek    
pattern!
Srdce    
Strach    
pattern!
Ústa    
Uši    
Vina    
Záda    
pattern!
Zdraví    
pattern!
Zuby    
pattern!
Možnost, že symboly jsou vyplňovány podle vzorce: 24

Pořadí symbolů

Blesk
5 / 9.53
Číše
16 / 9.51
Člověk
10 / 9.39
Dům
17 / 9.53
Had
3 / 9.72
Květina
13 / 9.28
Kříž
1 / 9.56
Loď
2 / 9.24
Měsíc
6 / 9.62
Mříž
8 / 9.5
Oko
18 / 9.84
Rty
15 / 9.1
Ryba
11 / 9.59
Slunce
12 / 9.48
Strom
4 / 9.56
Voda
9 / 9.68
Ruka
7 / 9.43
Srdce
14 / 9.43

Komentáře