Dotaz no. #325

arco

V testovacím provozu zatím není zpracované detailní textové vyhodnocení, zato máte přístup ke všem grafům a jejich nastavení.

Moje galerie | Slovní vyhodnocení | Graf - sémantický (v okně) | Graf - jedna hodnota | Graf MDS (v okně) | Souhrn | Vybrané symboly | Komentáře (facebook)

Hodnoty podle spojení

Největší hodnoty jsou pro vás pravděpodobně nejdůležitější. Nejmenší hodnoty jsou vám cizí (neznáte se k nim). Střední hodnoty nejsou zobrazeny.

Spojení

Nejsilnější spojení jsou zdůrazněna. Nejmenší jsou hodnoty, které jsou si pro vás cizí, vzdálené. Střední vzdálenosti nejsou zobrazeny.

Vyhodnocení

Mírná převaha negativního ladění.
Převaha přání nad prožívaným.
Nejdůležitější hodnoty jsou pro vás Matka, Sourozenec 1, Vina
Nejvzdálenější jsou pro vás Dítě 2, Manželství, otec matky
Nejsilnější spojení jsou pro vás Zdraví - Láska , Matka - matka matky , Vina - Sourozenec 1 , Nemoc - Sourozenec 1
Nejvzdálenější jsou si ve vás Dítě 2 - Manželství , Dítě 2 - Smutek , Dítě 2 - matka otce

Graf - jeden aspekt

Hodnota z vaší otázky, nejvýraznější hodnota nebo vámi vybraná hodnota v souvislostech.
TIPY: Zužte počet zobrazených hodnot např. pomocí Spojení od (vyfiltruje pro vás 'nedůležité' hodnoty).
Snižte počet čar propojení pomocí Shoda od (Zobrazí pouze 'silnější' spojení).
Pokud je hodnot méně než 9, zobrazí se vnější kruh s nejvzdálenějšími hodnotami.
Nastavený graf můžete uložit do Vaší Galerie.
Řadit podle: Zvolená hodnota:
Shoda odTIP: do : Spojení odTIP: do:
od: počet: ukazatele: Rel: Abs: Uložit:

Matka

Propojení s celkem: 95%

Propojení kombinované: 95%

Oblíbenost: 90%

Použití: 95%

Plus: 81%

Mínus: 57%

Plus/minus: 71%

Ambivalence: 71%

Nejbližší hodnoty k Matka

matka matky - 0.707361
Láska - 2.23365
Rodina - 2.5245
Já - 2.66576
Dítě 1 - 2.67152

Nejvyzdálenější hodnoty k Matka

Smutek - 6.28688
Partner - 5.90573
Manželství - 5.72135
matka otce - 5.06675
Smrt - 4.87957

Celek

Celkem plus: 195, celkem mínus: 181, celkem absolutně: 14 (minus < plus)
Pouziti/oblibenost: 370 (oblibenost < pouziti (realita))
Ambivalence: 7316

Graf - multidimensional scaling

  • Tento graf ukazuje pomocí mds algoritmu virtuální polohu všech hodnotu vůči všem, jejich vzájemnou blízkost či vzdálenost ve vašem vnitřním vesmíru.
  • TIPY:
  • Pokud vidíte příliš velký zmatek, zkuste vypnout Ukazatele.
  • Zmenšete počet zobrazených propojení pomocí Shoda od.
  • Zkuste také zúžit výběr hodnot pomocí Spojení od - graf vyzoomuje hodnoty, které mají více spojení/shod s ostatními.
  • Všimněte si izolovaných hodnot (v šedém kruhu).
  • Zkuste zvětšit poloměr pro Skupiny a všimněte si, které hodnoty jsou součástí více skupin (ukazatele Sx nahoře).
  • Tipy na další práci s výsledky najdete tady >>>
  • Nastavený graf můžete uložit do Vaší Galerie
v celém okně
Shoda odTIP: do: Spojení odTIP: do:
Výsledky od: Počet:
Skupiny: Ukazatele: MDS: Kruh: Asp: Sym: Rel: Abs: Anonymně: Uložit:

Nejdůležitější hodnoty

Matka - 135 (4)
Sourozenec 1 - 132 (-15)
Vina - 117 (-15)
Radost - 113 (12)
Láska - 112 (13)
Zdraví - 105 (13)
+-: 2

Nejvzdálenější hodnoty

Dítě 2 - 76 (13)
Manželství - 78 (-11)
otec matky - 78 (-6)
Tabu - 79 (-1)
matka otce - 81 (-10)
Smutek - 82 (-17)

Nejdůležitější spojení

Láska (+-13) - Zdraví (+-13) - 0.479779 (+-: 26)
Matka (+-4) - matka matky (+--1) - 0.707361 (+-: 3)
Vina (+--15) - Sourozenec 1 (+--15) - 1.11537 (+-: -30)
Nemoc (+--13) - Sourozenec 1 (+--15) - 1.13399 (+-: -28)
Radost (+-12) - Dítě 2 (+-13) - 1.18775 (+-: 25)
Radost (+-12) - Já (+-7) - 1.22078 (+-: 19)
+-: 2

Nejvzdálenější hodnoty

Dítě 2 (13) - Manželství (-11) - 9.3715
Dítě 2 (13) - Smutek (-17) - 9.35017
Dítě 2 (13) - matka otce (-10) - 9.05128
Smutek (-17) - Zdraví (13) - 8.87421
otec matky (-6) - Dítě 2 (13) - 8.72817
Dítě 2 (13) - Partner (-11) - 8.48575

Nejdůležitější spojení podle prosté shody

Zdraví - Láska - 8 (26)
Zdraví - Matka - 7 (17)
Já - Radost - 7 (19)
Vina - Sourozenec 1 - 7 (-30)
Sourozenec 1 - Smutek - 7 (-32)
Nemoc - Sourozenec 1 - 7 (-28)
Nemoc - Vina - 7 (-28)
Zdraví - Radost - 7 (25)

Nejvzdálenější hodnoty podle prosté shody

Dítě 2 - Smutek - 0
Zdraví - Manželství - 1
Radost - Manželství - 1
Partner - Dítě 2 - 1
Zdraví - Smutek - 1
Láska - Smutek - 1
matka otce - Dítě 2 - 1

Sémantický graf

Semantický graf je nejjednodušší podoba - způsob vyhodnocení tohoto testu, na němž lze nejlépe pochopit, jak test funguje.
U každé zobrazené hodnoty program zjistí, kolik jejích symbolů se shoduje s vybranými symboly hodnot na osách x a y a podle toho hodnotu umístí ve 2D.
Toto zobrazení ale umožňuje hodnotu porovnat pouze vůči dvěma dalším hodnotám. Pro každou další srovnávací hodnotu bychom pak potřebovali další reálný prostor, což v našem ubohém 3D není možné. Proto bylo vynalezeno MDS - multidimensionální škálování, které matematickými postupy zjednodušuje, komprimuje více dimenzí do méně. Ztrácí se tím přesnost, ale získává přehlednost. MDS graf je tedy obdoba tohoto grafu, kde jsou hodnoty přibližně umístěny jakoby všechny vůči všem.
Volba mds tohoto grafu používá pro zobrazení právě vstupy mds algoritmu.
v celém okně
Dvojice hodnot podle spojení: Osa X:
Osa Y: Simple: MDS: Uložit:

Graf - souhrnný

Řadit podle: Rel: Abs:
Spojení: Spojení top: Spojení MDS: Čas: Oblíbenost: Použití: Plus: Minus: Plus ABS: Ambivalence:
Uložit:

Graf - souhrnný, sloupce

Přehledné řazení hodnot podle různých kritérií
SpojeníMatka 125Sourozenec 1 122Vina 108Radost 105Láska 103Zdraví 97matka matky 95Nemoc 93Já 89Rodina 81Partner 80Dítě 1 77otec otce 77Otec 76Smrt 75Smutek 75matka otce 74Tabu 72otec matky 71Manželství 70Dítě 2 69Spojení TOPRadost 28Sourozenec 1 28Láska 22Zdraví 22Matka 21Nemoc 14Vina 14Dítě 2 7matka matky 7Smutek 7Já 7Partner 7Tabu 0matka otce 0otec matky 0Smrt 0Rodina 0Dítě 1 0Otec 0Manželství 0otec otce 0Spojení MDSmatka matky 50.5366otec otce 54.7006matka otce 60.5794Láska 63.421Dítě 1 67.0335otec matky 68.656Dítě 2 69.7012Zdraví 71.8781Rodina 72.938Vina 74.6592Matka 75.7547Tabu 76.3527Sourozenec 1 82.6969Nemoc 89.6866Já 91.137Smrt 98.6229Otec 99.1928Radost 99.2616Partner 103.365Manželství 104.413Smutek 109.288ČasNemoc 42.14Dítě 2 17.882Otec 13.814Dítě 1 12.603Rodina 12.567Vina 12.38Tabu 12.196matka matky 12.185otec matky 10.84otec otce 10.586Smutek 10.414Smrt 10.053Sourozenec 1 9.623Láska 9.549Matka 9.333matka otce 8.959Zdraví 8.746Já 8.741Manželství 8.425Partner 6.875Radost 6.485OblíbenostLáska 113Matka 107Zdraví 106Radost 102Já 94Dítě 2 92Otec 87Dítě 1 75otec otce 75matka matky 71Rodina 68Tabu 68Sourozenec 1 61Vina 58Smrt 56Partner 51otec matky 49Nemoc 49matka otce 43Manželství 42Smutek 29PoužitíMatka 114Sourozenec 1 104Vina 103matka matky 96Já 90Láska 90Rodina 89Nemoc 87otec otce 85Radost 85Dítě 1 85Otec 84Zdraví 83Smrt 83Partner 81matka otce 81Tabu 79Manželství 78otec matky 78Smutek 75Dítě 2 69PlusLáska 24Zdraví 23Radost 22Matka 20Já 19Dítě 2 19matka matky 15Otec 14Tabu 12Dítě 1 12otec otce 9Nemoc 9Rodina 9Vina 9Sourozenec 1 8Smrt 8Partner 7otec matky 7matka otce 6Manželství 3Smutek 3MinusVina 22Nemoc 21Sourozenec 1 21Smutek 19Partner 16Rodina 15Manželství 14matka otce 14Matka 13matka matky 13Smrt 12otec matky 11otec otce 11Já 10Tabu 10Otec 9Dítě 1 9Láska 7Zdraví 7Radost 7Dítě 2 4Plus ABSZdraví 13Láska 13Dítě 2 13Radost 12Já 7Matka 4Otec 3Dítě 1 1Tabu -1matka matky -1otec otce -3otec matky -6Rodina -6Smrt -7matka otce -10Partner -11Manželství -11Nemoc -13Sourozenec 1 -15Vina -15Smutek -17AMBmatka matky 895Tabu 855otec otce 838Dítě 1 771Smrt 687Matka 683Otec 666otec matky 654Rodina 624Já 555Partner 461Nemoc 459matka otce 449Vina 440Sourozenec 1 410Radost 347Zdraví 334Láska 323Dítě 2 234Manželství 231Smutek 180Jak to mám

Graf - blízkost k dané hodnotě

Blízkost ostatních hodnot k vybrané hodnotě. Jednorozměrná varianta sémantického grafu.
Zvolená hodnota:

Graf použití - oblíbenost

Řadit podle:
pouziti
oblibenost
rozdil

Graf použití - plus / minus

Řadit podle:
plus
minus
rozdil
ambivalence

Graf - počet symbolů u hodnot

Sourozenec 1MatkaLáskaVinaOtecmatka matkySmrtotec otceManželstvíNemocRadostPartnerRodinaDítě 1ZdravíTabumatka otceotec matkyDítě 2Smutek 10 : 2x 9 : 2x 8 : 12x 7 : 5xJak to mám

Graf použití symbolů

Řadit podle:
plus
minus
plus abs
pouziti
oblibenost

Vybrané symboly

Tabulka vybraných symbolů a jejich pořadí

pattern
control
Dítě 1    
Dítě 2    
   
Láska    
Manželství    
pattern!
Matka    
pattern!
matka matky    
pattern!
matka otce    
pattern!
Nemoc    
Otec    
otec matky    
pattern!
otec otce    
pattern!
Partner    
Radost    
Rodina    
pattern!
Smrt    
pattern!
Smutek    
Sourozenec 1    
Tabu    
pattern!
Vina    
pattern!
Zdraví    
Možnost, že symboly jsou vyplňovány podle vzorce: 17

Pořadí symbolů

Blesk
17 / 9.45
Číše
9 / 9.51
Člověk
12 / 9.43
Dům
8 / 9.5
Had
13 / 9.71
Květina
2 / 9.24
Kříž
5 / 9.53
Loď
11 / 9.22
Měsíc
1 / 9.62
Mříž
18 / 9.51
Oko
14 / 9.8
Rty
4 / 9.2
Ryba
7 / 9.62
Slunce
15 / 9.52
Strom
10 / 9.59
Voda
3 / 9.65
Ruka
6 / 9.39
Srdce
16 / 9.5