Rychlý dotaz : A

marek.paral@centrum.cz

V testovacím provozu zatím není zpracované detailní textové vyhodnocení, zato máte přístup ke všem grafům a jejich nastavení.

Moje galerie | Slovní vyhodnocení | Graf - sémantický (v okně) | Graf - jedna hodnota | Graf MDS (v okně) | Souhrn | Vybrané symboly | Komentáře (facebook)

Hodnoty podle spojení

Největší hodnoty jsou pro vás pravděpodobně nejdůležitější. Nejmenší hodnoty jsou vám cizí (neznáte se k nim). Střední hodnoty nejsou zobrazeny.

Spojení

Nejsilnější spojení jsou zdůrazněna. Nejmenší jsou hodnoty, které jsou si pro vás cizí, vzdálené. Střední vzdálenosti nejsou zobrazeny.

Vyhodnocení

Váš test je pozitivně laděný.
Převaha reálného nad přáními.
Nejdůležitější hodnoty jsou pro vás Rodina, Peníze, Budoucnost
Nejvzdálenější jsou pro vás Matka, Minulost, Vina
Nejsilnější spojení jsou pro vás Budoucnost - Práce , Radost - Dobro , Muž - Já , Rodina - Otec
Nejvzdálenější jsou si ve vás Zdraví - Matka , Vina - Dobro , Dobro - Minulost

Graf - jeden aspekt

Hodnota z vaší otázky, nejvýraznější hodnota nebo vámi vybraná hodnota v souvislostech.
TIPY: Zužte počet zobrazených hodnot např. pomocí Spojení od (vyfiltruje pro vás 'nedůležité' hodnoty).
Snižte počet čar propojení pomocí Shoda od (Zobrazí pouze 'silnější' spojení).
Pokud je hodnot méně než 9, zobrazí se vnější kruh s nejvzdálenějšími hodnotami.
Nastavený graf můžete uložit do Vaší Galerie.
Řadit podle: Zvolená hodnota:
Shoda odTIP: do : Spojení odTIP: do:
od: počet: ukazatele: Rel: Abs: Uložit:

A

Propojení s celkem: 21%

Propojení kombinované: 21%

Oblíbenost: 26%

Použití: 21%

Plus: 32%

Mínus: 42%

Plus/minus: 32%

Ambivalence: 63%

Nejbližší hodnoty k A

Úspěch - 2.30914
Radost - 2.32669
Partner - 2.77967
Dobro - 3.06289
Matka - 3.96399

Nejvyzdálenější hodnoty k A

Vina - 8.74476
Minulost - 7.94824
Zdraví - 7.6139
Otec - 7.02067
Práce - 6.3492

Celek

Celkem plus: 250, celkem mínus: 73, celkem absolutně: 177 (minus < plus)
Pouziti/oblibenost: -161 (oblibenost < pouziti (realita))
Ambivalence: 4661

Graf - multidimensional scaling

  • Tento graf ukazuje pomocí mds algoritmu virtuální polohu všech hodnotu vůči všem, jejich vzájemnou blízkost či vzdálenost ve vašem vnitřním vesmíru.
  • TIPY:
  • Pokud vidíte příliš velký zmatek, zkuste vypnout Ukazatele.
  • Zmenšete počet zobrazených propojení pomocí Shoda od.
  • Zkuste také zúžit výběr hodnot pomocí Spojení od - graf vyzoomuje hodnoty, které mají více spojení/shod s ostatními.
  • Všimněte si izolovaných hodnot (v šedém kruhu).
  • Zkuste zvětšit poloměr pro Skupiny a všimněte si, které hodnoty jsou součástí více skupin (ukazatele Sx nahoře).
  • Tipy na další práci s výsledky najdete tady >>>
  • Nastavený graf můžete uložit do Vaší Galerie
v celém okně
Shoda odTIP: do: Spojení odTIP: do:
Výsledky od: Počet:
Skupiny: Ukazatele: MDS: Kruh: Asp: Sym: Rel: Abs: Anonymně: Uložit:

Nejdůležitější hodnoty

Rodina - 231 (6)
Peníze - 229 (14)
Práce - 216 (14)
Budoucnost - 216 (14)
Otec - 170 (4)
Láska - 160 (22)
+-: 12

Nejvzdálenější hodnoty

Matka - 70 (6)
Minulost - 97 (-6)
Vina - 101 (-7)
Smutek - 107 (-3)
A - 123 (10)
Dobro - 145 (22)

Nejdůležitější spojení

Budoucnost (+-14) - Práce (+-14) - 0.309842 (+-: 28)
Radost (+-23) - Dobro (+-22) - 0.990664 (+-: 45)
(+-11) - Muž (+-14) - 1.15685 (+-: 25)
Rodina (+-6) - Otec (+-4) - 1.19274 (+-: 10)
Láska (+-22) - Žena (+-14) - 1.22721 (+-: 36)
Peníze (+-14) - Budoucnost (+-14) - 1.2548 (+-: 28)
+-: 25

Nejvzdálenější hodnoty

Matka (6) - Zdraví (16) - 10.2752
Dobro (22) - Vina (-7) - 9.89104
Dobro (22) - Minulost (-6) - 9.67746
Já (11) - Matka (6) - 9.38692
Vina (-7) - Radost (23) - 8.99623
Minulost (-6) - Láska (22) - 8.75041

Nejdůležitější spojení podle prosté shody

Budoucnost - Práce - 8 (28)
Otec - Rodina - 7 (10)
Radost - Dobro - 7 (45)
Peníze - Budoucnost - 7 (28)
Peníze - Práce - 7 (28)
Peníze - Rodina - 7 (20)
Práce - Rodina - 7 (20)
Budoucnost - Rodina - 7 (20)

Nejvzdálenější hodnoty podle prosté shody

Minulost - Dobro - 0
Vina - Radost - 0
Vina - Dobro - 0
Minulost - Láska - 0
Matka - Budoucnost - 1
Matka - Muž - 1

Sémantický graf

Semantický graf je nejjednodušší podoba - způsob vyhodnocení tohoto testu, na němž lze nejlépe pochopit, jak test funguje.
U každé zobrazené hodnoty program zjistí, kolik jejích symbolů se shoduje s vybranými symboly hodnot na osách x a y a podle toho hodnotu umístí ve 2D.
Toto zobrazení ale umožňuje hodnotu porovnat pouze vůči dvěma dalším hodnotám. Pro každou další srovnávací hodnotu bychom pak potřebovali další reálný prostor, což v našem ubohém 3D není možné. Proto bylo vynalezeno MDS - multidimensionální škálování, které matematickými postupy zjednodušuje, komprimuje více dimenzí do méně. Ztrácí se tím přesnost, ale získává přehlednost. MDS graf je tedy obdoba tohoto grafu, kde jsou hodnoty přibližně umístěny jakoby všechny vůči všem.
Volba mds tohoto grafu používá pro zobrazení právě vstupy mds algoritmu.
v celém okně
Dvojice hodnot podle spojení: Osa X:
Osa Y: Simple: MDS: Uložit:

Graf - souhrnný

Řadit podle: Rel: Abs:
Spojení: Spojení top: Spojení MDS: Čas: Oblíbenost: Použití: Plus: Minus: Plus ABS: Ambivalence:
Uložit:

Graf - souhrnný, sloupce

Přehledné řazení hodnot podle různých kritérií
SpojeníRodina 111Peníze 110Práce 104Budoucnost 104Otec 81Radost 76Partner 76Láska 76Žena 76Muž 76Já 73Zdraví 69Dobro 69Úspěch 69AaA 58Smutek 50Vina 47Minulost 45Matka 32Spojení TOPRodina 28Práce 22Budoucnost 22Peníze 21Dobro 7Otec 7Radost 7Partner 0Vina 0Minulost 0Žena 0Muž 0Smutek 0Matka 0AaA 0Láska 0Já 0Úspěch 0Zdraví 0Spojení MDSPeníze 63.4505Partner 68.1663Budoucnost 68.5365Rodina 71.0862Práce 71.0922Muž 73.461Žena 74.2846Úspěch 77.957Otec 81.9979Láska 82.2892Já 83.9023Radost 87.3481Zdraví 92.4353AaA 95.9726Dobro 98.8355Smutek 107.326Vina 113.162Minulost 114.121Matka 128.888ČasAaA 24.083Partner 20.513Smutek 19.153Matka 18.446Muž 17.744Zdraví 14.952Práce 13.323Otec 13.024Radost 12.626Minulost 12.15Já 11.779Dobro 11.519Budoucnost 11.382Vina 10.848Peníze 10.809Láska 10.676Rodina 10.662Úspěch 9.918Žena 9.855OblíbenostLáska 107Radost 103Peníze 101Dobro 95Žena 94Muž 91Budoucnost 89Práce 89Rodina 81Partner 81Zdraví 80Úspěch 80Já 73AaA 69Otec 67Matka 50Smutek 45Vina 35Minulost 31PoužitíPeníze 98Rodina 92Práce 90Budoucnost 90Partner 84Láska 84Žena 84Muž 84Otec 82Já 80Radost 77Zdraví 77Úspěch 76Dobro 69AaA 65Smutek 57Vina 54Minulost 52Matka 38PlusRadost 25Láska 25Dobro 24Zdraví 21Peníze 20Žena 19Práce 19Muž 19Budoucnost 19Partner 17Já 16Úspěch 16AaA 15Rodina 15Otec 12Matka 10Smutek 8Vina 4Minulost 3MinusSmutek 11Vina 11Rodina 9Minulost 9Otec 8Partner 6Peníze 6Žena 5Práce 5Muž 5AaA 5Já 5Budoucnost 5Úspěch 5Zdraví 5Matka 4Láska 3Dobro 2Radost 2Plus ABSRadost 23Láska 22Dobro 22Zdraví 16Žena 14Peníze 14Práce 14Muž 14Budoucnost 14Úspěch 11Já 11Partner 11AaA 10Rodina 6Matka 6Otec 4Smutek -3Minulost -6Vina -7AMBSmutek 746Otec 687Rodina 624Matka 414Vina 379Partner 376AaA 353Minulost 345Já 334Úspěch 334Peníze 326Žena 287Práce 287Muž 287Budoucnost 287Zdraví 264Láska 148Dobro 109Radost 107Jak to mám

Graf - blízkost k dané hodnotě

Blízkost ostatních hodnot k vybrané hodnotě. Jednorozměrná varianta sémantického grafu.
Zvolená hodnota:

Graf použití - oblíbenost

Řadit podle:
pouziti
oblibenost
rozdil

Graf použití - plus / minus

Řadit podle:
plus
minus
rozdil
ambivalence

Graf - počet symbolů u hodnot

RodinaPenízeMužŽenaPartnerRadostPráceZdravíLáskaOtecBudoucnostÚspěchVinaSmutekMinulostDobroAaAMatka 9 : 2x 8 : 9x 7 : 7x 6 : 1xJak to mám

Graf použití symbolů

Řadit podle:
plus
minus
plus abs
pouziti
oblibenost

Vybrané symboly

Tabulka vybraných symbolů a jejich pořadí

pattern
control
AaA    
Budoucnost    
Dobro    
   
Láska    
pattern!
Matka    
Minulost    
pattern!
Muž    
Otec    
pattern!
Partner    
pattern!
Peníze    
pattern!
Práce    
Radost    
Rodina    
pattern!
Smutek    
Úspěch    
Vina    
pattern!
Zdraví    
pattern!
Žena    
Možnost, že symboly jsou vyplňovány podle vzorce: 12

Pořadí symbolů

Blesk
4 / 9.44
Číše
12 / 9.51
Člověk
8 / 9.42
Dům
11 / 9.52
Had
14 / 9.69
Květina
18 / 9.23
Kříž
5 / 9.52
Loď
3 / 9.22
Měsíc
9 / 9.64
Mříž
6 / 9.52
Oko
10 / 9.81
Rty
13 / 9.2
Ryba
1 / 9.62
Slunce
15 / 9.52
Strom
2 / 9.6
Voda
17 / 9.66
Ruka
7 / 9.38
Srdce
16 / 9.51