Rychlý dotaz no. #223

lhyna

V testovacím provozu zatím není zpracované detailní textové vyhodnocení, zato máte přístup ke všem grafům a jejich nastavení.

Moje galerie | Slovní vyhodnocení | Graf - sémantický (v okně) | Graf - jedna hodnota | Graf MDS (v okně) | Souhrn | Vybrané symboly | Komentáře (facebook)

Hodnoty podle spojení

Největší hodnoty jsou pro vás pravděpodobně nejdůležitější. Nejmenší hodnoty jsou vám cizí (neznáte se k nim). Střední hodnoty nejsou zobrazeny.

Spojení

Nejsilnější spojení jsou zdůrazněna. Nejmenší jsou hodnoty, které jsou si pro vás cizí, vzdálené. Střední vzdálenosti nejsou zobrazeny.

Vyhodnocení

Převažuje u vás pozitivní ladění Radosti, Lásky a Krásy.
Převaha reálného nad přáními.
Nejdůležitější hodnoty jsou pro vás Úspěch, Radost, Žena
Nejvzdálenější jsou pro vás Matka, Partner, Muž
Nejsilnější spojení jsou pro vás Partner - Peníze , Dobro - Zdraví , Láska - Budoucnost , Muž - Minulost
Nejvzdálenější jsou si ve vás Smutek - Peníze , Budoucnost - Muž , Partner - Smutek

Graf - jeden aspekt

Hodnota z vaší otázky, nejvýraznější hodnota nebo vámi vybraná hodnota v souvislostech.
TIPY: Zužte počet zobrazených hodnot např. pomocí Spojení od (vyfiltruje pro vás 'nedůležité' hodnoty).
Snižte počet čar propojení pomocí Shoda od (Zobrazí pouze 'silnější' spojení).
Pokud je hodnot méně než 9, zobrazí se vnější kruh s nejvzdálenějšími hodnotami.
Nastavený graf můžete uložit do Vaší Galerie.
Řadit podle: Zvolená hodnota:
Shoda odTIP: do : Spojení odTIP: do:
od: počet: ukazatele: Rel: Abs: Uložit:

Celek

Celkem plus: 151, celkem mínus: 80, celkem absolutně: 71 (minus < plus)
Pouziti/oblibenost: -240 (oblibenost < pouziti (realita))
Ambivalence: 150

Graf - multidimensional scaling

v celém okně
Shoda odTIP: do: Spojení odTIP: do:
Výsledky od: Počet:
Skupiny: Ukazatele: MDS: Kruh: Asp: Sym: Rel: Abs: Anonymně: Uložit:

Nejdůležitější hodnoty

Úspěch - 102 (5)
Radost - 98 (10)
Žena - 84 (8)
Láska - 82 (10)
Dobro - 82 (6)
Vina - 76 (2)
+-: 7

Nejvzdálenější hodnoty

Matka - 60 (5)
Muž - 62 (1)
Partner - 68 (7)
Peníze - 68 (7)
Minulost - 68 (5)
Já - 68 (4)

Nejdůležitější spojení

Partner (+-7) - Peníze (+-7) - 1.24495 (+-: 14)
Zdraví (+-8) - Dobro (+-6) - 1.74819 (+-: 14)
Budoucnost (+-5) - Láska (+-10) - 1.86191 (+-: 15)
Muž (+-1) - Minulost (+-5) - 1.87513 (+-: 6)
Radost (+-10) - Úspěch (+-5) - 1.97031 (+-: 15)
Budoucnost (+-5) - Žena (+-8) - 2.01533 (+-: 13)
+-: 11

Nejvzdálenější hodnoty

Peníze (7) - Smutek (2) - 11.1975
Budoucnost (5) - Muž (1) - 11.0472
Smutek (2) - Partner (7) - 11.0242
Matka (5) - Zdraví (8) - 10.8475
Budoucnost (5) - Minulost (5) - 10.7735
Zdraví (8) - Peníze (7) - 10.7276

Nejdůležitější spojení podle prosté shody

Peníze - Partner - 6 (14)
Zdraví - Smutek - 4 (10)
Vina - Žena - 4 (10)
Vina - Budoucnost - 4 (7)
Radost - Úspěch - 4 (15)
Peníze - Matka - 4 (12)
Otec - Dobro - 4 (12)
Vina - Dobro - 4 (8)
Láska - Budoucnost - 4 (15)
Otec - Minulost - 4 (11)

Nejvzdálenější hodnoty podle prosté shody

Práce - Peníze - 0
Smutek - Partner - 0
Práce - Zdraví - 0
Partner - Muž - 0
Smutek - Peníze - 0
Zdraví - Rodina - 0
Práce - Partner - 0
Práce - Smutek - 0
Smutek - Rodina - 0

Sémantický graf

Semantický graf je nejjednodušší podoba - způsob vyhodnocení tohoto testu, na němž lze nejlépe pochopit, jak test funguje.
U každé zobrazené hodnoty program zjistí, kolik jejích symbolů se shoduje s vybranými symboly hodnot na osách x a y a podle toho hodnotu umístí ve 2D.
Toto zobrazení ale umožňuje hodnotu porovnat pouze vůči dvěma dalším hodnotám. Pro každou další srovnávací hodnotu bychom pak potřebovali další reálný prostor, což v našem ubohém 3D není možné. Proto bylo vynalezeno MDS - multidimensionální škálování, které matematickými postupy zjednodušuje, komprimuje více dimenzí do méně. Ztrácí se tím přesnost, ale získává přehlednost. MDS graf je tedy obdoba tohoto grafu, kde jsou hodnoty přibližně umístěny jakoby všechny vůči všem.
Volba mds tohoto grafu používá pro zobrazení právě vstupy mds algoritmu.
v celém okně
Dvojice hodnot podle spojení: Osa X:
Osa Y: Simple: MDS: Uložit:

Graf - souhrnný

Řadit podle: Rel: Abs:
Spojení: Spojení top: Spojení MDS: Čas: Oblíbenost: Použití: Plus: Minus: Plus ABS: Ambivalence:
Uložit:

Graf - souhrnný, sloupce

Přehledné řazení hodnot podle různých kritérií
SpojeníÚspěch 47Radost 45Žena 39Láska 38Dobro 38Otec 35Vina 35Zdraví 34Rodina 33Smutek 33Práce 33Budoucnost 33Já 31Minulost 31Peníze 28Muž 28Partner 28Matka 27Spojení TOPPartner 6Peníze 6Zdraví 0Práce 0Smutek 0Rodina 0Otec 0Vina 0Láska 0Úspěch 0Budoucnost 0Já 0Matka 0Minulost 0Žena 0Dobro 0Muž 0Radost 0ČasPartner 36.605Radost 11.406Rodina 7.376Žena 7.366Já 6.93Zdraví 6.497Úspěch 5.661Smutek 5.492Budoucnost 5.359Láska 5.186Minulost 4.962Dobro 4.932Práce 4.925Peníze 4.648Otec 4.542Matka 4.432Muž 4.323Vina 4.084OblíbenostDobro 75Zdraví 68Radost 64Otec 63Vina 63Smutek 60Úspěch 60Matka 59Žena 55Práce 54Rodina 54Láska 51Minulost 51Budoucnost 47Peníze 39Muž 39Partner 39Já 27PoužitíÚspěch 55Radost 53Žena 45Láska 44Dobro 44Otec 41Vina 41Zdraví 40Rodina 39Smutek 39Práce 39Budoucnost 39Já 37Minulost 37Peníze 34Muž 34Partner 34Matka 33PlusRadost 15Zdraví 14Láska 14Žena 14Dobro 13Úspěch 12Smutek 11Budoucnost 11Vina 11Otec 11Minulost 8Práce 8Rodina 7Peníze 7Partner 7Já 6Matka 6Muž 6MinusVina 9Smutek 9Dobro 7Úspěch 7Žena 6Zdraví 6Budoucnost 6Muž 5Otec 5Radost 5Láska 4Práce 3Minulost 3Já 2Rodina 2Matka 1Peníze 0Partner 0Plus ABSRadost 10Láska 10Žena 8Zdraví 8Partner 7Peníze 7Otec 6Dobro 6Úspěch 5Minulost 5Práce 5Rodina 5Matka 5Budoucnost 5Já 4Smutek 2Vina 2Muž 1AMBRadost 20Zdraví 18Láska 18Žena 18Dobro 16Úspěch 14Smutek 12Budoucnost 12Vina 12Otec 12Minulost 6Práce 6Rodina 4Peníze 4Partner 4Já 2Matka 2Muž 2Jak to mám

Graf - blízkost k dané hodnotě

Blízkost ostatních hodnot k vybrané hodnotě. Jednorozměrná varianta sémantického grafu.
Zvolená hodnota:

Graf použití - oblíbenost

Řadit podle:
pouziti
oblibenost
rozdil

Graf použití - plus / minus

Řadit podle:
plus
minus
rozdil
ambivalence

Graf - počet symbolů u hodnot

RadostÚspěchZdravíPráceSmutekRodinaOtecPenízeVinaLáskaBudoucnostMatkaMinulostŽenaDobroMužPartner 8 : 2x 6 : 16xJak to mám

Graf použití symbolů

Řadit podle:
plus
minus
plus abs
pouziti
oblibenost

Vybrané symboly

Tabulka vybraných symbolů a jejich pořadí

pattern
control
Budoucnost    
Dobro    
pattern!
   
Láska    
Matka    
Minulost    
Muž    
pattern!
Otec    
pattern!
Partner    
pattern!
Peníze    
pattern!
Práce    
pattern!
Radost    
Rodina    
pattern!
Smutek    
pattern!
Úspěch    
Vina    
Zdraví    
pattern!
Žena    
Možnost, že symboly jsou vyplňovány podle vzorce: 18

Pořadí symbolů

Blesk
6 / 9.45
Číše
7 / 9.51
Člověk
15 / 9.45
Dům
4 / 9.52
Had
3 / 9.69
Květina
1 / 9.23
Kříž
2 / 9.54
Loď
5 / 9.23
Měsíc
8 / 9.61
Mříž
11 / 9.5
Oko
12 / 9.79
Rty
10 / 9.18
Ryba
16 / 9.64
Slunce
9 / 9.51
Strom
18 / 9.59
Voda
17 / 9.66
Ruka
13 / 9.41
Srdce
14 / 9.5

Komentáře