Rychlý dotaz no. #218

sarka.paralova@seznam.cz

V testovacím provozu zatím není zpracované detailní textové vyhodnocení, zato máte přístup ke všem grafům a jejich nastavení.

Moje galerie | Slovní vyhodnocení | Graf - sémantický (v okně) | Graf - jedna hodnota | Graf MDS (v okně) | Souhrn | Vybrané symboly | Komentáře (facebook)

Hodnoty podle spojení

Největší hodnoty jsou pro vás pravděpodobně nejdůležitější. Nejmenší hodnoty jsou vám cizí (neznáte se k nim). Střední hodnoty nejsou zobrazeny.

Spojení

Nejsilnější spojení jsou zdůrazněna. Nejmenší jsou hodnoty, které jsou si pro vás cizí, vzdálené. Střední vzdálenosti nejsou zobrazeny.

Vyhodnocení

Váš test je silně pozitivně laděný.
Převaha přání nad prožívaným.
Nejdůležitější hodnoty jsou pro vás Muž, Láska, Budoucnost
Nejvzdálenější jsou pro vás Smutek, Vina, Žena
Nejsilnější spojení jsou pro vás Láska - Budoucnost , Partner - Rodina , Dobro - Zdraví , Já - Muž
Nejvzdálenější jsou si ve vás Smutek - Radost , Minulost - Smutek , Dobro - Smutek

Graf - jeden aspekt

Hodnota z vaší otázky, nejvýraznější hodnota nebo vámi vybraná hodnota v souvislostech.
TIPY: Zužte počet zobrazených hodnot např. pomocí Spojení od (vyfiltruje pro vás 'nedůležité' hodnoty).
Snižte počet čar propojení pomocí Shoda od (Zobrazí pouze 'silnější' spojení).
Pokud je hodnot méně než 9, zobrazí se vnější kruh s nejvzdálenějšími hodnotami.
Nastavený graf můžete uložit do Vaší Galerie.
Řadit podle: Zvolená hodnota:
Shoda odTIP: do : Spojení odTIP: do:
od: počet: ukazatele: Rel: Abs: Uložit:

Celek

Celkem plus: 384, celkem mínus: 41, celkem absolutně: 343 (minus < plus)
Pouziti/oblibenost: 169 (oblibenost < pouziti (realita))
Ambivalence: 1388

Graf - multidimensional scaling

v celém okně
Shoda odTIP: do: Spojení odTIP: do:
Výsledky od: Počet:
Skupiny: Ukazatele: MDS: Kruh: Asp: Sym: Rel: Abs: Anonymně: Uložit:

Nejdůležitější hodnoty

Muž - 392 (26)
Láska - 376 (26)
Budoucnost - 366 (25)
Rodina - 347 (22)
Partner - 347 (22)
Minulost - 339 (24)
+-: 24

Nejvzdálenější hodnoty

Smutek - 20 (-10)
Vina - 49 (-8)
Žena - 179 (18)
Peníze - 215 (18)
Radost - 278 (25)
Matka - 284 (21)

Nejdůležitější spojení

Budoucnost (+-25) - Láska (+-26) - 0.48889 (+-: 51)
Rodina (+-22) - Partner (+-22) - 0.639805 (+-: 44)
Zdraví (+-24) - Dobro (+-24) - 0.704003 (+-: 48)
Muž (+-26) - Já (+-24) - 0.858036 (+-: 50)
Otec (+-21) - Úspěch (+-19) - 0.866214 (+-: 40)
Láska (+-26) - Já (+-24) - 0.941899 (+-: 50)
+-: 40

Nejvzdálenější hodnoty

Smutek (-10) - Radost (25) - 10.5514
Minulost (24) - Smutek (-10) - 10.362
Dobro (24) - Smutek (-10) - 10.3299
Vina (-8) - Dobro (24) - 9.87579
Smutek (-10) - Zdraví (24) - 9.84536
Budoucnost (25) - Smutek (-10) - 9.68976

Nejdůležitější spojení podle prosté shody

Láska - Radost - 7 (51)
Muž - Zdraví - 7 (50)
Práce - Muž - 7 (48)
Láska - Minulost - 7 (50)
Úspěch - Budoucnost - 7 (44)
Láska - Muž - 7 (52)
Muž - Já - 7 (50)
Úspěch - Otec - 7 (40)
Láska - Já - 7 (50)
Rodina - Partner - 7 (44)

Nejvzdálenější hodnoty podle prosté shody

Já - Smutek - 0
Práce - Smutek - 0
Radost - Vina - 0
Radost - Smutek - 0
Budoucnost - Smutek - 0
Matka - Smutek - 0
Zdraví - Smutek - 0
Muž - Smutek - 0
Otec - Smutek - 0
Láska - Smutek - 0

Sémantický graf

Semantický graf je nejjednodušší podoba - způsob vyhodnocení tohoto testu, na němž lze nejlépe pochopit, jak test funguje.
U každé zobrazené hodnoty program zjistí, kolik jejích symbolů se shoduje s vybranými symboly hodnot na osách x a y a podle toho hodnotu umístí ve 2D.
Toto zobrazení ale umožňuje hodnotu porovnat pouze vůči dvěma dalším hodnotám. Pro každou další srovnávací hodnotu bychom pak potřebovali další reálný prostor, což v našem ubohém 3D není možné. Proto bylo vynalezeno MDS - multidimensionální škálování, které matematickými postupy zjednodušuje, komprimuje více dimenzí do méně. Ztrácí se tím přesnost, ale získává přehlednost. MDS graf je tedy obdoba tohoto grafu, kde jsou hodnoty přibližně umístěny jakoby všechny vůči všem.
Volba mds tohoto grafu používá pro zobrazení právě vstupy mds algoritmu.
v celém okně
Dvojice hodnot podle spojení: Osa X:
Osa Y: Simple: MDS: Uložit:

Graf - souhrnný

Řadit podle: Rel: Abs:
Spojení: Spojení top: Spojení MDS: Čas: Oblíbenost: Použití: Plus: Minus: Plus ABS: Ambivalence:
Uložit:

Graf - souhrnný, sloupce

Přehledné řazení hodnot podle různých kritérií
SpojeníMuž 192Láska 184Budoucnost 179Rodina 170Partner 170Minulost 166Já 164Úspěch 152Zdraví 143Dobro 143Otec 142Práce 140Matka 138Radost 135Peníze 104Žena 86Vina 21Smutek 7Spojení TOPMuž 93Láska 89Budoucnost 84Rodina 80Partner 80Minulost 75Já 74Úspěch 62Zdraví 56Dobro 56Otec 56Práce 55Matka 54Radost 50Peníze 24Žena 12Vina 0Smutek 0Spojení MDSLáska 44.2101Muž 46.8757Úspěch 47.122Já 48.9198Rodina 52.5205Budoucnost 52.7544Otec 53.7001Partner 55.4365Práce 58.1621Minulost 58.1831Matka 61.0575Zdraví 62.4518Dobro 63.4024Radost 66.2388Peníze 68.2119Žena 77.3156Vina 130.909Smutek 145.494ČasÚspěch 31.05Smutek 28.207Matka 26.29Radost 22.321Otec 20.356Dobro 20.141Vina 19.419Láska 19.274Muž 18.726Zdraví 18.519Práce 18.361Minulost 18.224Budoucnost 17.967Já 15.298Žena 14.976Rodina 14.918Peníze 14.711Partner 10.842OblíbenostBudoucnost 108Láska 107Muž 104Radost 104Úspěch 100Minulost 98Já 98Matka 97Otec 96Zdraví 93Dobro 93Partner 92Rodina 92Práce 88Žena 85Peníze 83Vina 35Smutek 24PoužitíMuž 107Láska 103Budoucnost 103Úspěch 98Minulost 98Já 98Rodina 97Partner 97Zdraví 94Dobro 94Otec 93Radost 93Matka 92Práce 92Peníze 87Žena 81Vina 28Smutek 13PlusLáska 27Muž 27Budoucnost 26Zdraví 25Dobro 25Minulost 25Radost 25Já 25Práce 23Rodina 23Partner 23Matka 22Otec 22Úspěch 22Žena 21Peníze 20Vina 3Smutek 0MinusVina 11Smutek 10Žena 3Úspěch 3Peníze 2Muž 1Práce 1Láska 1Otec 1Matka 1Já 1Zdraví 1Budoucnost 1Minulost 1Dobro 1Partner 1Rodina 1Radost 0Plus ABSLáska 26Muž 26Radost 25Budoucnost 25Zdraví 24Dobro 24Minulost 24Já 24Práce 22Rodina 22Partner 22Matka 21Otec 21Úspěch 19Peníze 18Žena 18Vina -8Smutek -10AMBVina 287Žena 167Úspěch 161Peníze 122Otec 68Matka 68Práce 67Rodina 67Partner 67Zdraví 66Dobro 66Minulost 66Já 66Muž 65Láska 65Budoucnost 65Radost 25Smutek 10Jak to mám

Graf - blízkost k dané hodnotě

Blízkost ostatních hodnot k vybrané hodnotě. Jednorozměrná varianta sémantického grafu.
Zvolená hodnota:

Graf použití - oblíbenost

Řadit podle:
pouziti
oblibenost
rozdil

Graf použití - plus / minus

Řadit podle:
plus
minus
rozdil
ambivalence

Graf - počet symbolů u hodnot

ÚspěchBudoucnostMatkaRadostMužLáskaŽenaPráceOtecZdravíPenízeVinaMinulostDobroPartnerRodinaSmutek 8 : 7x 7 : 10x 6 : 1xJak to mám

Graf použití symbolů

Řadit podle:
plus
minus
plus abs
pouziti
oblibenost

Vybrané symboly

Tabulka vybraných symbolů a jejich pořadí

pattern
control
Budoucnost    
Dobro    
   
Láska    
pattern!
Matka    
Minulost    
Muž    
Otec    
Partner    
Peníze    
Práce    
Radost    
pattern!
Rodina    
Smutek    
Úspěch    
Vina    
pattern!
Zdraví    
Žena    

Pořadí symbolů

Blesk
18 / 9.43
Číše
17 / 9.5
Člověk
16 / 9.44
Dům
5 / 9.51
Had
3 / 9.71
Květina
1 / 9.22
Kříž
13 / 9.52
Loď
4 / 9.23
Měsíc
7 / 9.63
Mříž
2 / 9.52
Oko
12 / 9.79
Rty
10 / 9.17
Ryba
14 / 9.65
Slunce
6 / 9.51
Strom
9 / 9.58
Voda
8 / 9.65
Ruka
15 / 9.42
Srdce
11 / 9.51

Komentáře