Rychlý dotaz no. #217

marek

V testovacím provozu zatím není zpracované detailní textové vyhodnocení, zato máte přístup ke všem grafům a jejich nastavení.

Moje galerie | Slovní vyhodnocení | Graf - sémantický (v okně) | Graf - jedna hodnota | Graf MDS (v okně) | Souhrn | Vybrané symboly | Komentáře (facebook)

Hodnoty podle spojení

Největší hodnoty jsou pro vás pravděpodobně nejdůležitější. Nejmenší hodnoty jsou vám cizí (neznáte se k nim). Střední hodnoty nejsou zobrazeny.

Spojení

Nejsilnější spojení jsou zdůrazněna. Nejmenší jsou hodnoty, které jsou si pro vás cizí, vzdálené. Střední vzdálenosti nejsou zobrazeny.

Vyhodnocení

Mírná převaha negativního ladění.
Převaha přání nad prožívaným.
Nejdůležitější hodnoty jsou pro vás Partner, Dobro, Úspěch
Nejvzdálenější jsou pro vás Budoucnost, Matka, Radost
Nejsilnější spojení jsou pro vás Dobro - Partner , Láska - Zdraví , Úspěch - Partner , Úspěch - Dobro
Nejvzdálenější jsou si ve vás Budoucnost - Žena , Otec - Budoucnost , Matka - Žena

Graf - jeden aspekt

Hodnota z vaší otázky, nejvýraznější hodnota nebo vámi vybraná hodnota v souvislostech.
TIPY: Zužte počet zobrazených hodnot např. pomocí Spojení od (vyfiltruje pro vás 'nedůležité' hodnoty).
Snižte počet čar propojení pomocí Shoda od (Zobrazí pouze 'silnější' spojení).
Pokud je hodnot méně než 9, zobrazí se vnější kruh s nejvzdálenějšími hodnotami.
Nastavený graf můžete uložit do Vaší Galerie.
Řadit podle: Zvolená hodnota:
Shoda odTIP: do : Spojení odTIP: do:
od: počet: ukazatele: Rel: Abs: Uložit:

Celek

Celkem plus: 69, celkem mínus: 61, celkem absolutně: 8 (minus < plus)
Pouziti/oblibenost: 233 (oblibenost < pouziti (realita))
Ambivalence: 138

Graf - multidimensional scaling

v celém okně
Shoda odTIP: do: Spojení odTIP: do:
Výsledky od: Počet:
Skupiny: Ukazatele: MDS: Kruh: Asp: Sym: Rel: Abs: Anonymně: Uložit:

Nejdůležitější hodnoty

Minulost - 128 (10)
Partner - 127 (5)
Dobro - 127 (5)
Láska - 118 (7)
Zdraví - 118 (7)
Úspěch - 117 (4)
+-: 6

Nejvzdálenější hodnoty

Budoucnost - 76 (7)
Matka - 78 (7)
Otec - 84 (5)
Radost - 86 (8)
Práce - 86 (2)
Žena - 90 (5)

Nejdůležitější spojení

Dobro (+-5) - Partner (+-5) - 0.284047 (+-: 10)
Láska (+-7) - Zdraví (+-7) - 0.902927 (+-: 14)
Partner (+-5) - Úspěch (+-4) - 0.995069 (+-: 9)
Dobro (+-5) - Úspěch (+-4) - 1.27905 (+-: 9)
Radost (+-8) - Budoucnost (+-7) - 1.29458 (+-: 15)
Rodina (+-2) - Já (+-4) - 1.51551 (+-: 6)
+-: 9

Nejvzdálenější hodnoty

Žena (5) - Budoucnost (7) - 10.7346
Budoucnost (7) - Otec (5) - 10.7277
Žena (5) - Matka (7) - 10.4828
Žena (5) - Radost (8) - 10.48
Matka (7) - Úspěch (4) - 10.2488
Otec (5) - Radost (8) - 10.1181

Nejdůležitější spojení podle prosté shody

Dobro - Partner - 8 (10)
Úspěch - Partner - 7 (9)
Úspěch - Dobro - 7 (9)
Láska - Zdraví - 6 (14)
Žena - Partner - 6 (10)
Dobro - Žena - 6 (10)
Matka - Minulost - 6 (17)

Nejvzdálenější hodnoty podle prosté shody

Úspěch - Budoucnost - 0
Dobro - Matka - 0
Dobro - Radost - 0
Partner - Budoucnost - 0
Partner - Radost - 0
Peníze - Práce - 0
Dobro - Budoucnost - 0
Úspěch - Radost - 0
Partner - Matka - 0
Úspěch - Matka - 0

Sémantický graf

Semantický graf je nejjednodušší podoba - způsob vyhodnocení tohoto testu, na němž lze nejlépe pochopit, jak test funguje.
U každé zobrazené hodnoty program zjistí, kolik jejích symbolů se shoduje s vybranými symboly hodnot na osách x a y a podle toho hodnotu umístí ve 2D.
Toto zobrazení ale umožňuje hodnotu porovnat pouze vůči dvěma dalším hodnotám. Pro každou další srovnávací hodnotu bychom pak potřebovali další reálný prostor, což v našem ubohém 3D není možné. Proto bylo vynalezeno MDS - multidimensionální škálování, které matematickými postupy zjednodušuje, komprimuje více dimenzí do méně. Ztrácí se tím přesnost, ale získává přehlednost. MDS graf je tedy obdoba tohoto grafu, kde jsou hodnoty přibližně umístěny jakoby všechny vůči všem.
Volba mds tohoto grafu používá pro zobrazení právě vstupy mds algoritmu.
v celém okně
Dvojice hodnot podle spojení: Osa X:
Osa Y: Simple: MDS: Uložit:

Graf - souhrnný

Řadit podle: Rel: Abs:
Spojení: Spojení top: Spojení MDS: Čas: Oblíbenost: Použití: Plus: Minus: Plus ABS: Ambivalence:
Uložit:

Graf - souhrnný, sloupce

Přehledné řazení hodnot podle různých kritérií
SpojeníPartner 67Dobro 67Úspěch 62Minulost 59Zdraví 56Láska 56Smutek 55Já 54Rodina 49Vina 48Peníze 46Muž 46Žena 42Práce 40Otec 39Radost 39Matka 36Budoucnost 35Spojení TOPPartner 15Dobro 15Úspěch 14Smutek 0Zdraví 0Peníze 0Rodina 0Vina 0Muž 0Já 0Láska 0Matka 0Práce 0Žena 0Otec 0Radost 0Budoucnost 0Minulost 0Spojení MDSSmutek 22.8622Láska 22.9165Zdraví 23.3085Úspěch 23.4296Žena 23.8537Rodina 28.0957Vina 28.635Minulost 29.1725Muž 31.5703Práce 33.0377Peníze 37.1588Budoucnost 37.9122Radost 40.7497Já 81.8487Dobro 96.5941Partner 97.0179Otec 110.494Matka 112.664ČasPartner 135.132Minulost 23.408Dobro 13.004Úspěch 9.427Zdraví 7.754Muž 7.429Rodina 6.506Já 6.05Smutek 5.764Vina 5.583Láska 4.559Matka 4.53Práce 4.484Radost 4.483Žena 4.214Budoucnost 3.84Otec 3.747Peníze 3.67PoužitíMinulost 69Zdraví 62Láska 62Smutek 61Partner 60Dobro 60Já 60Rodina 55Úspěch 55Vina 54Peníze 52Muž 52Žena 48Radost 47Práce 46Otec 45Matka 42Budoucnost 41PlusZdraví 17Láska 17Minulost 16Partner 14Dobro 14Smutek 14Já 14Peníze 13Vina 13Úspěch 13Rodina 12Žena 12Radost 12Muž 11Matka 10Otec 10Budoucnost 10Práce 9MinusVina 9Smutek 9Já 8Láska 8Zdraví 8Rodina 8Peníze 7Dobro 7Partner 7Úspěch 7Muž 7Minulost 6Práce 5Žena 5Otec 4Radost 4Matka 3Budoucnost 3Plus ABSMinulost 10Radost 8Budoucnost 7Zdraví 7Láska 7Matka 7Peníze 6Žena 5Dobro 5Otec 5Partner 5Úspěch 4Já 4Vina 3Smutek 3Muž 3Rodina 2Práce 2AMBZdraví 24Láska 24Minulost 22Partner 18Dobro 18Smutek 18Já 18Peníze 16Vina 16Úspěch 16Rodina 14Žena 14Radost 14Muž 12Matka 10Otec 10Budoucnost 10Práce 8Jak to mám

Graf - blízkost k dané hodnotě

Blízkost ostatních hodnot k vybrané hodnotě. Jednorozměrná varianta sémantického grafu.
Zvolená hodnota:

Graf použití - oblíbenost

Řadit podle:
pouziti
oblibenost
rozdil

Graf použití - plus / minus

Řadit podle:
plus
minus
rozdil
ambivalence

Graf - počet symbolů u hodnot

MinulostPartnerRadostDobroÚspěchPráceBudoucnostOtecSmutekZdravíPenízeRodinaVinaŽenaLáskaMatkaMuž 10 : 1x 8 : 3x 7 : 1x 6 : 13xJak to mám

Graf použití symbolů

Řadit podle:
plus
minus
plus abs
pouziti
oblibenost

Vybrané symboly

Tabulka vybraných symbolů a jejich pořadí

pattern
control
Budoucnost    
pattern!
Dobro    
pattern!
   
pattern!
Láska    
pattern!
Matka    
pattern!
Minulost    
pattern!
Muž    
pattern!
Otec    
pattern!
Partner    
pattern!
Peníze    
pattern!
Práce    
pattern!
Radost    
pattern!
Rodina    
pattern!
Smutek    
pattern!
Úspěch    
pattern!
Vina    
pattern!
Zdraví    
pattern!
Žena    
pattern!
Možnost, že symboly jsou vyplňovány podle vzorce: 41

Pořadí symbolů

Blesk
9 / 9.44
Číše
15 / 9.51
Člověk
8 / 9.42
Dům
14 / 9.52
Had
10 / 9.69
Květina
5 / 9.23
Kříž
17 / 9.52
Loď
1 / 9.22
Měsíc
7 / 9.64
Mříž
2 / 9.52
Oko
18 / 9.81
Rty
16 / 9.2
Ryba
3 / 9.62
Slunce
12 / 9.52
Strom
11 / 9.6
Voda
4 / 9.66
Ruka
6 / 9.38
Srdce
13 / 9.51

Komentáře