Rychlý dotaz: Práce

marek.paral@konst.cz

V testovacím provozu zatím není zpracované detailní textové vyhodnocení, zato máte přístup ke všem grafům a jejich nastavení.

Moje galerie | Slovní vyhodnocení | Graf - sémantický (v okně) | Graf - jedna hodnota | Graf MDS (v okně) | Souhrn | Vybrané symboly | Komentáře (facebook)

Hodnoty podle spojení

Největší hodnoty jsou pro vás pravděpodobně nejdůležitější. Nejmenší hodnoty jsou vám cizí (neznáte se k nim). Střední hodnoty nejsou zobrazeny.

Spojení

Nejsilnější spojení jsou zdůrazněna. Nejmenší jsou hodnoty, které jsou si pro vás cizí, vzdálené. Střední vzdálenosti nejsou zobrazeny.

Vyhodnocení

Mírná převaha negativního ladění.
Převaha reálného nad přáními.
Nejdůležitější hodnoty jsou pro vás Sourozenec 1, , Partner
Nejvzdálenější jsou pro vás matka matky, matka otce, otec otce
Nejsilnější spojení jsou pro vás Já - Partner , Dítě 2 - Dítě 1 , Práce - Dítě 2 , Dítě 1 - Otec
Nejvzdálenější jsou si ve vás matka matky - Práce , matka matky - Dítě 2 , Partner - matka otce

Graf - jeden aspekt

Hodnota z vaší otázky, nejvýraznější hodnota nebo vámi vybraná hodnota v souvislostech.
TIPY: Zužte počet zobrazených hodnot např. pomocí Spojení od (vyfiltruje pro vás 'nedůležité' hodnoty).
Snižte počet čar propojení pomocí Shoda od (Zobrazí pouze 'silnější' spojení).
Pokud je hodnot méně než 9, zobrazí se vnější kruh s nejvzdálenějšími hodnotami.
Nastavený graf můžete uložit do Vaší Galerie.
Řadit podle: Zvolená hodnota:
Shoda odTIP: do : Spojení odTIP: do:
od: počet: ukazatele: Rel: Abs: Uložit:

Práce

Propojení s celkem: 33%

Propojení kombinované: 33%

Oblíbenost: 50%

Použití: 42%

Plus: 83%

Mínus: 83%

Plus/minus: 83%

Ambivalence: 83%

Nejbližší hodnoty k Práce

Dítě 2 - 1.896
Otec - 2.56369
Dítě 1 - 2.70577
Matka - 4.54516
Já - 5.18626

Nejvyzdálenější hodnoty k Práce

matka matky - 10.0231
otec matky - 8.1458
otec otce - 7.31624
matka otce - 6.70318
Sourozenec 1 - 5.77606

Celek

Celkem plus: 0, celkem mínus: 0, celkem absolutně: 0 (minus < plus)
Pouziti/oblibenost: -217 (oblibenost < pouziti (realita))
Ambivalence: 0

Graf - multidimensional scaling

  • Tento graf ukazuje pomocí mds algoritmu virtuální polohu všech hodnotu vůči všem, jejich vzájemnou blízkost či vzdálenost ve vašem vnitřním vesmíru.
  • TIPY:
  • Pokud vidíte příliš velký zmatek, zkuste vypnout Ukazatele.
  • Zmenšete počet zobrazených propojení pomocí Shoda od.
  • Zkuste také zúžit výběr hodnot pomocí Spojení od - graf vyzoomuje hodnoty, které mají více spojení/shod s ostatními.
  • Všimněte si izolovaných hodnot (v šedém kruhu).
  • Zkuste zvětšit poloměr pro Skupiny a všimněte si, které hodnoty jsou součástí více skupin (ukazatele Sx nahoře).
  • Tipy na další práci s výsledky najdete tady >>>
  • Nastavený graf můžete uložit do Vaší Galerie
v celém okně
Shoda odTIP: do: Spojení odTIP: do:
Výsledky od: Počet:
Skupiny: Ukazatele: MDS: Kruh: Asp: Sym: Rel: Abs: Anonymně: Uložit:

Nejdůležitější hodnoty

Sourozenec 1 - 110 (0)
Já - 98 (0)
Partner - 96 (0)
Otec - 87 (0)
otec matky - 85 (0)
Dítě 1 - 84 (0)
+-: 0

Nejvzdálenější hodnoty

matka matky - 47 (0)
matka otce - 65 (0)
otec otce - 75 (0)
Matka - 75 (0)
Práce - 79 (0)
Dítě 2 - 84 (0)

Nejdůležitější spojení

(+-0) - Partner (+-0) - 0.518981 (+-: 0)
Dítě 2 (+-0) - Dítě 1 (+-0) - 1.88782 (+-: 0)
Dítě 2 (+-0) - Práce (+-0) - 1.896 (+-: 0)
Otec (+-0) - Dítě 1 (+-0) - 2.00348 (+-: 0)
matka otce (+-0) - Matka (+-0) - 2.21523 (+-: 0)
otec matky (+-0) - Sourozenec 1 (+-0) - 2.51055 (+-: 0)
+-: 0

Nejvzdálenější hodnoty

Práce (0) - matka matky (0) - 10.0231
Dítě 2 (0) - matka matky (0) - 9.46582
Partner (0) - matka otce (0) - 9.30562
matka matky (0) - Matka (0) - 8.82134
matka otce (0) - Já (0) - 8.79596
matka otce (0) - matka matky (0) - 8.43141

Nejdůležitější spojení podle prosté shody

Já - Partner - 7 (0)
otec matky - Sourozenec 1 - 6 (0)
Otec - Dítě 2 - 5 (0)
Dítě 2 - Dítě 1 - 5 (0)
Dítě 1 - Otec - 5 (0)
Dítě 2 - Partner - 5 (0)
Dítě 2 - Práce - 5 (0)

Nejvzdálenější hodnoty podle prosté shody

matka matky - Otec - 0
Partner - matka otce - 0
Dítě 1 - matka matky - 0
matka matky - Dítě 2 - 0
Já - matka otce - 1
otec matky - Dítě 2 - 1

Sémantický graf

Semantický graf je nejjednodušší podoba - způsob vyhodnocení tohoto testu, na němž lze nejlépe pochopit, jak test funguje.
U každé zobrazené hodnoty program zjistí, kolik jejích symbolů se shoduje s vybranými symboly hodnot na osách x a y a podle toho hodnotu umístí ve 2D.
Toto zobrazení ale umožňuje hodnotu porovnat pouze vůči dvěma dalším hodnotám. Pro každou další srovnávací hodnotu bychom pak potřebovali další reálný prostor, což v našem ubohém 3D není možné. Proto bylo vynalezeno MDS - multidimensionální škálování, které matematickými postupy zjednodušuje, komprimuje více dimenzí do méně. Ztrácí se tím přesnost, ale získává přehlednost. MDS graf je tedy obdoba tohoto grafu, kde jsou hodnoty přibližně umístěny jakoby všechny vůči všem.
Volba mds tohoto grafu používá pro zobrazení právě vstupy mds algoritmu.
v celém okně
Dvojice hodnot podle spojení: Osa X:
Osa Y: Simple: MDS: Uložit:

Graf - souhrnný

Řadit podle: Rel: Abs:
Spojení: Spojení top: Spojení MDS: Čas: Oblíbenost: Použití: Plus: Minus: Plus ABS: Ambivalence:
Uložit:

Graf - souhrnný, sloupce

Přehledné řazení hodnot podle různých kritérií
SpojeníSourozenec 1 51Já 45Partner 44Otec 40děda od mámy 39Dítě 2 38Dítě 1 38Práce 36Matka 34děda od táty 34babička od táty 29babička od mámy 20Spojení TOPJá 7Partner 7Sourozenec 1 6děda od mámy 6Práce 0Otec 0Dítě 2 0Dítě 1 0babička od táty 0babička od mámy 0Matka 0děda od táty 0Spojení MDSOtec 46.503Sourozenec 1 47.7755Dítě 1 48.011Já 57.7889Dítě 2 59.3552Matka 59.8596Práce 60.3208děda od táty 60.3831děda od mámy 61.2266Partner 61.8631babička od táty 68.527babička od mámy 78.8485Časbabička od táty 52.209Dítě 2 33.297Dítě 1 26.781děda od táty 25.993Matka 25.205Práce 25.005Já 23.239Sourozenec 1 22.718babička od mámy 21.187Otec 16.922děda od mámy 15.338Partner 13.877OblíbenostPartner 97Dítě 2 94Já 93Otec 81Dítě 1 78Práce 75Sourozenec 1 71Matka 59děda od táty 58babička od táty 53děda od mámy 41babička od mámy 36PoužitíSourozenec 1 53Otec 47Dítě 2 46Dítě 1 46Já 46Partner 45Práce 43Matka 41děda od táty 41děda od mámy 40babička od táty 36babička od mámy 27Jak to mám

Graf - blízkost k dané hodnotě

Blízkost ostatních hodnot k vybrané hodnotě. Jednorozměrná varianta sémantického grafu.
Zvolená hodnota:

Graf použití - oblíbenost

Řadit podle:
pouziti
oblibenost
rozdil

Graf použití - plus / minus

Řadit podle:
plus
minus
rozdil
ambivalence

Graf - počet symbolů u hodnot

Sourozenec 1Dítě 2Dítě 1Partnerbabička od mámybabička od tátyděda od mámyMatkaOtecPráceděda od táty 8 : 5x 7 : 7xJak to mám

Graf použití symbolů

Řadit podle:
plus
minus
plus abs
pouziti
oblibenost

Vybrané symboly

Tabulka vybraných symbolů a jejich pořadí

pattern
control
babička od mámy    
babička od táty    
děda od mámy    
děda od táty    
pattern!
Dítě 1    
Dítě 2    
pattern!
   
pattern!
Matka    
Otec    
Partner    
Práce    
Sourozenec 1    

Pořadí symbolů

Blesk
5 / 9.45
Číše
16 / 9.51
Člověk
14 / 9.43
Dům
8 / 9.5
Had
7 / 9.71
Květina
6 / 9.24
Kříž
9 / 9.53
Loď
1 / 9.22
Měsíc
4 / 9.62
Mříž
13 / 9.51
Oko
3 / 9.8
Rty
18 / 9.2
Ryba
12 / 9.62
Slunce
11 / 9.52
Strom
15 / 9.59
Voda
17 / 9.65
Ruka
2 / 9.39
Srdce
10 / 9.5