Rychlý dotaz: test

koyo

V testovacím provozu zatím není zpracované detailní textové vyhodnocení, zato máte přístup ke všem grafům a jejich nastavení.

Moje galerie | Slovní vyhodnocení | Graf - sémantický (v okně) | Graf - jedna hodnota | Graf MDS (v okně) | Souhrn | Vybrané symboly | Komentáře (facebook)

Hodnoty podle spojení

Největší hodnoty jsou pro vás pravděpodobně nejdůležitější. Nejmenší hodnoty jsou vám cizí (neznáte se k nim). Střední hodnoty nejsou zobrazeny.

Spojení

Nejsilnější spojení jsou zdůrazněna. Nejmenší jsou hodnoty, které jsou si pro vás cizí, vzdálené. Střední vzdálenosti nejsou zobrazeny.

Vyhodnocení

Váš test je pozitivně laděný.
Převaha přání nad prožívaným.
Nejdůležitější hodnoty jsou pro vás Úspěch, Peníze, Druhé pohlaví
Nejvzdálenější jsou pro vás test, Otec, Práce
Nejsilnější spojení jsou pro vás Smutek - Škola , Úspěch - Peníze , Radost - Druhé pohlaví , Vášeň - Druhé pohlaví
Nejvzdálenější jsou si ve vás Dobro - test , test - Srdce , Práce - Otec

Graf - jeden aspekt

Hodnota z vaší otázky, nejvýraznější hodnota nebo vámi vybraná hodnota v souvislostech.
TIPY: Zužte počet zobrazených hodnot např. pomocí Spojení od (vyfiltruje pro vás 'nedůležité' hodnoty).
Snižte počet čar propojení pomocí Shoda od (Zobrazí pouze 'silnější' spojení).
Pokud je hodnot méně než 9, zobrazí se vnější kruh s nejvzdálenějšími hodnotami.
Nastavený graf můžete uložit do Vaší Galerie.
Řadit podle: Zvolená hodnota:
Shoda odTIP: do : Spojení odTIP: do:
od: počet: ukazatele: Rel: Abs: Uložit:

test

Propojení s celkem: 0%

Propojení kombinované: 0%

Oblíbenost: 8%

Použití: 0%

Plus: 0%

Mínus: 61%

Plus/minus: 17%

Ambivalence: 3%

Nejbližší hodnoty k test

Manželství - 1.54197
Nemoc - 1.76167
Bezmoc - 2.2706
Smutek - 2.87607
Dětství - 2.9899

Nejvyzdálenější hodnoty k test

Dobro - 9.95948
Srdce - 9.86298
Dítě 2 - 9.35553
Krása - 9.23532
Zdraví - 9.19477

Celek

Celkem plus: 579, celkem mínus: 312, celkem absolutně: 267 (minus < plus)
Pouziti/oblibenost: 576 (oblibenost < pouziti (realita))
Ambivalence: 10571

Graf - multidimensional scaling

  • Tento graf ukazuje pomocí mds algoritmu virtuální polohu všech hodnotu vůči všem, jejich vzájemnou blízkost či vzdálenost ve vašem vnitřním vesmíru.
  • TIPY:
  • Pokud vidíte příliš velký zmatek, zkuste vypnout Ukazatele.
  • Zmenšete počet zobrazených propojení pomocí Shoda od.
  • Zkuste také zúžit výběr hodnot pomocí Spojení od - graf vyzoomuje hodnoty, které mají více spojení/shod s ostatními.
  • Všimněte si izolovaných hodnot (v šedém kruhu).
  • Zkuste zvětšit poloměr pro Skupiny a všimněte si, které hodnoty jsou součástí více skupin (ukazatele Sx nahoře).
  • Tipy na další práci s výsledky najdete tady >>>
  • Nastavený graf můžete uložit do Vaší Galerie
v celém okně
Shoda odTIP: do: Spojení odTIP: do:
Výsledky od: Počet:
Skupiny: Ukazatele: MDS: Kruh: Asp: Sym: Rel: Abs: Anonymně: Uložit:

Nejdůležitější hodnoty

Úspěch - 482 (3)
Peníze - 444 (4)
Druhé pohlaví - 373 (10)
Vášeň - 370 (8)
Já - 369 (-4)
Dítě 1 - 365 (0)
+-: 4

Nejvzdálenější hodnoty

test - 192 (-14)
Otec - 212 (-2)
Práce - 227 (2)
Sourozenec 1 - 243 (-5)
Nemoc - 246 (-18)
Dobro - 254 (12)

Nejdůležitější spojení

Škola (+--15) - Smutek (+--18) - 0.444571 (+-: -33)
Peníze (+-4) - Úspěch (+-3) - 0.449381 (+-: 7)
Druhé pohlaví (+-10) - Radost (+-11) - 0.625241 (+-: 21)
Vášeň (+-8) - Druhé pohlaví (+-10) - 0.67086 (+-: 18)
Sex (+-5) - Žena (+-5) - 0.699007 (+-: 10)
Škola (+--15) - Ďábel (+--16) - 0.71481 (+-: -31)
+-: -1

Nejvzdálenější hodnoty

Dobro (12) - test (-14) - 9.95948
test (-14) - Srdce (8) - 9.86298
Práce (2) - Otec (-2) - 9.74167
Dítě 2 (4) - test (-14) - 9.35553
Smutek (-18) - Dobro (12) - 9.26965
test (-14) - Krása (11) - 9.23532

Nejdůležitější spojení podle prosté shody

Peníze - Úspěch - 9 (7)
Vášeň - Úspěch - 8 (11)
Úspěch - Žena - 8 (8)
Vášeň - Druhé pohlaví - 8 (18)
Úspěch - Sex - 8 (8)
Úspěch - Radost - 8 (14)
Úspěch - Druhé pohlaví - 8 (13)
Druhé pohlaví - Peníze - 8 (14)

Nejvzdálenější hodnoty podle prosté shody

Krása - test - 0
Nemoc - Krása - 1
Děti - test - 1
Vášeň - test - 1
Sourozenec 1 - Bůh - 1
Nemoc - Srdce - 1
Druhé pohlaví - Smutek - 1
Druhé pohlaví - Škola - 1

Sémantický graf

Semantický graf je nejjednodušší podoba - způsob vyhodnocení tohoto testu, na němž lze nejlépe pochopit, jak test funguje.
U každé zobrazené hodnoty program zjistí, kolik jejích symbolů se shoduje s vybranými symboly hodnot na osách x a y a podle toho hodnotu umístí ve 2D.
Toto zobrazení ale umožňuje hodnotu porovnat pouze vůči dvěma dalším hodnotám. Pro každou další srovnávací hodnotu bychom pak potřebovali další reálný prostor, což v našem ubohém 3D není možné. Proto bylo vynalezeno MDS - multidimensionální škálování, které matematickými postupy zjednodušuje, komprimuje více dimenzí do méně. Ztrácí se tím přesnost, ale získává přehlednost. MDS graf je tedy obdoba tohoto grafu, kde jsou hodnoty přibližně umístěny jakoby všechny vůči všem.
Volba mds tohoto grafu používá pro zobrazení právě vstupy mds algoritmu.
v celém okně
Dvojice hodnot podle spojení: Osa X:
Osa Y: Simple: MDS: Uložit:

Graf - souhrnný

Řadit podle: Rel: Abs:
Spojení: Spojení top: Spojení MDS: Čas: Oblíbenost: Použití: Plus: Minus: Plus ABS: Ambivalence:
Uložit:

Graf - souhrnný, sloupce

Přehledné řazení hodnot podle různých kritérií
SpojeníÚspěch 236Peníze 217Druhé pohlaví 182Já 180Vášeň 180Dítě 1 178Radost 176Sex 174Žena 164Vina 154Muž 146Minulost 144Krása 144Dětství 142Bůh 142Matka 142Člověk 141Škola 140Bezmoc 139Budoucnost 137Ďábel 136Nenávist 136Dítě 2 135Partner 135Stáří 134Srdce 131Smutek 130Zdraví 126Manželství 126Děti 125Dobro 123Nemoc 119Sourozenec 1 118Práce 110Otec 1030 93Spojení TOPÚspěch 49Peníze 25Druhé pohlaví 24Žena 16Vášeň 16Sex 16Radost 16Smutek 8Škola 8Já 8Dítě 1 8Budoucnost 0Práce 0Vina 0Matka 0Dětství 0Sourozenec 1 0Děti 0Bůh 0Minulost 00 0Bezmoc 0Nenávist 0Krása 0Člověk 0Stáří 0Zdraví 0Partner 0Manželství 0Muž 0Srdce 0Dobro 0Dítě 2 0Otec 0Ďábel 0Nemoc 0Spojení MDSPeníze 10.0617Vina 10.4855Muž 10.7731Úspěch 10.8532Radost 10.9341Bezmoc 10.9642Minulost 11.9803Dítě 1 12.1808Vášeň 12.3972Škola 12.5462Práce 13.1985Smutek 13.6634Sex 14.0038Matka 14.0763Já 14.0774Žena 14.3761Zdraví 14.6368Stáří 14.69880 15.9492Budoucnost 16.0286Sourozenec 1 16.2938Partner 17.0218Druhé pohlaví 17.1523Dětství 17.5084Srdce 17.7634Nenávist 17.8076Dítě 2 18.099Krása 19.3866Manželství 20.115Nemoc 21.2424Otec 22.3994Dobro 22.4128Děti 84.8373Člověk 135.894Bůh 164.549Ďábel 169.594ČasNemoc 545.011Já 492.64Dítě 2 16.445Ďábel 16.09Srdce 15.937Manželství 15.397Peníze 15.171Nenávist 14.947Dítě 1 14.911Krása 14.677Bezmoc 14.5310 13.724Otec 13.485Sourozenec 1 13.328Žena 13.002Stáří 12.896Vášeň 12.468Matka 12.243Člověk 12.218Úspěch 11.25Dobro 10.987Smutek 10.975Dětství 10.719Vina 10.595Škola 10.475Práce 10.23Druhé pohlaví 9.662Radost 9.594Minulost 9.36Muž 9.334Děti 9.016Partner 8.912Budoucnost 8.478Sex 8.26Zdraví 7.655Bůh 7.001OblíbenostBůh 112Radost 110Peníze 103Vášeň 100Úspěch 99Dobro 95Druhé pohlaví 94Dětství 90Sex 80Žena 78Práce 77Bezmoc 75Krása 75Zdraví 72Partner 70Dítě 1 68Dítě 2 68Matka 68Já 66Muž 65Srdce 64Minulost 63Škola 61Děti 61Člověk 60Otec 58Nenávist 58Vina 57Nemoc 54Manželství 53Budoucnost 53Stáří 520 47Smutek 45Ďábel 43Sourozenec 1 37PoužitíPeníze 202Úspěch 197Já 181Dítě 1 179Vášeň 174Radost 169Druhé pohlaví 167Sex 167Vina 163Žena 156Muž 154Minulost 153Krása 152Dětství 151Bůh 151Matka 151Člověk 149Bezmoc 148Ďábel 145Budoucnost 144Nenávist 144Dítě 2 143Partner 142Stáří 141Škola 141Srdce 138Manželství 134Zdraví 133Děti 132Dobro 131Smutek 130Nemoc 127Sourozenec 1 125Práce 117Otec 1090 99PlusVášeň 35Radost 34Úspěch 33Druhé pohlaví 32Peníze 32Krása 31Dobro 30Sex 28Bůh 28Zdraví 28Žena 27Dítě 2 27Dítě 1 26Já 25Srdce 24Děti 22Stáří 20Člověk 19Budoucnost 19Partner 18Práce 18Muž 18Minulost 17Dětství 17Vina 16Otec 16Matka 16Nenávist 15Škola 14Bezmoc 14Sourozenec 1 14Ďábel 12Nemoc 10Manželství 10Smutek 90 5MinusVina 26Smutek 24Škola 24Ďábel 23Manželství 23Nemoc 23Bezmoc 22Nenávist 22Minulost 20Dětství 20Úspěch 18Já 18Peníze 170 17Matka 17Muž 17Budoucnost 16Dítě 1 15Člověk 14Partner 14Sourozenec 1 13Stáří 13Otec 13Dítě 2 12Radost 12Bůh 12Sex 12Vášeň 12Děti 11Žena 11Druhé pohlaví 10Práce 10Krása 9Zdraví 9Dobro 8Srdce 7Plus ABSDobro 12Radost 11Krása 11Druhé pohlaví 10Vášeň 8Srdce 8Zdraví 7Bůh 6Žena 5Sex 5Dítě 2 4Peníze 4Úspěch 3Děti 2Práce 2Dítě 1 0Stáří 0Člověk -2Otec -2Partner -3Já -4Budoucnost -4Muž -5Sourozenec 1 -5Matka -7Dětství -8Minulost -10Bezmoc -12Nenávist -120 -14Vina -15Škola -15Ďábel -16Manželství -17Smutek -18Nemoc -18AMBMuž 979Matka 974Sourozenec 1 956Minulost 887Dětství 887Budoucnost 877Otec 842Partner 810Člověk 770Já 763Nenávist 719Stáří 683Bezmoc 672Vina 657Škola 621Dítě 1 618Úspěch 596Práce 584Peníze 580Ďábel 557Děti 533Dítě 2 483Sex 469Bůh 469Manželství 468Nemoc 468Žena 445Smutek 408Radost 399Vášeň 390Zdraví 358Druhé pohlaví 355Krása 330Srdce 3230 316Dobro 305Jak to mám

Graf - blízkost k dané hodnotě

Blízkost ostatních hodnot k vybrané hodnotě. Jednorozměrná varianta sémantického grafu.
Zvolená hodnota:

Graf použití - oblíbenost

Řadit podle:
pouziti
oblibenost
rozdil

Graf použití - plus / minus

Řadit podle:
plus
minus
rozdil
ambivalence

Graf - počet symbolů u hodnot

PenízeÚspěchVášeňĎábelBezmocDítě 1VinaDruhé pohlavíDětstvíSexRadostMinulostBůhMatkaŠkolaŽenaSmutekNemocManželstvíMužČlověkKrásaDobroNenávistDítě 2Sourozenec 1StáříDětiZdravíPartnerPráceSrdceBudoucnost0Otec 10 : 3x 9 : 13x 8 : 10x 7 : 8x 6 : 2xJak to mám

Graf použití symbolů

Řadit podle:
plus
minus
plus abs
pouziti
oblibenost

Vybrané symboly

Tabulka vybraných symbolů a jejich pořadí

pattern
control
0    
Bezmoc    
pattern!
Budoucnost    
Bůh    
pattern!
Člověk    
Ďábel    
Děti    
pattern!
Dětství    
Dítě 1    
Dítě 2    
Dobro    
Druhé pohlaví    
   
Krása    
Manželství    
Matka    
pattern!
Minulost    
Muž    
Nemoc    
Nenávist    
Otec    
Partner    
Peníze    
Práce    
Radost    
pattern!
Sex    
Smutek    
Sourozenec 1    
pattern!
Srdce    
Stáří    
Škola    
Úspěch    
Vášeň    
pattern!
Vina    
pattern!
Zdraví    
Žena    
Možnost, že symboly jsou vyplňovány podle vzorce: 14

Pořadí symbolů

Blesk
3 / 9.44
Číše
15 / 9.51
Člověk
14 / 9.42
Dům
7 / 9.52
Had
4 / 9.69
Květina
16 / 9.23
Kříž
11 / 9.52
Loď
12 / 9.22
Měsíc
8 / 9.64
Mříž
6 / 9.52
Oko
2 / 9.81
Rty
9 / 9.2
Ryba
13 / 9.62
Slunce
17 / 9.52
Strom
10 / 9.6
Voda
1 / 9.66
Ruka
5 / 9.38
Srdce
18 / 9.51