Oblíbenost / Použití

Oblíbenost hodnoty se odvozuje od použití oblíbených symbolů, zatímco Použití od symbolů, které jsou v testu reálně použity nejčastěji.

Převaha oblíbenosti nad použitím je vykládána jako převaha přání nad realitou a naopak.