Kombinovýný výsledek

Kombinovaný výsledek vzniká součtem kladných hodnot a odečtením součtu záporných.